Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:


1.Wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej nie posiadających osobowości prawnej o oddanie w trwały zarząd nieruchomości.

WNIOSEK.pdf  WNIOSEK.doc

2.Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu

3.Wypis z ewidencji gruntów

4.Statut jednostki

 

Kogo dotyczy:

Oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Miejsce załatwienia:

Urząd Gminy w Lubrzy z siedzibą przy ulicy Wolności 73, 48-231 Lubrza

Osoby/osoba odpowiedzialna:

Wiesława Tomaszewska Podinspektor ds. Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Gminy w Lubrzy II piętro pok.201

Telefon informacyjny:

77 407 46 54 lub 77 407 46 50 wew.24

E-mail informacyjny:

Godziny pracy:

pn-pt 7:00 - 15:00

Czas oczekiwania na załatwienie:

Termin udzielania odpowiedzi na złożony wniosek-w ciągu 1-go miesiąca.

Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje decyzją administracyjną oraz protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 6-ciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty skarbowe:

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej

Podstawy prawne:

art. 43-45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Dokumenty wymienione w pkt 2-3 winny być złożone w oryginale natomiast pozostałe dokumenty w potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach.
Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik Urzędu

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-01-2014 12:00
  przez: Tomasz Malinowski
 • zmodyfikowano:
  30-10-2019 12:04
  przez: Tomasz Malinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 2263
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×