WYBIERZ JĘZYK:

Budżet 2014

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFZałącznik nr 1.pdf

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 562/2013 Składu RIO w Opolu z dnia 13 grudnia 2013r.

PDFOpinia 1.pdf

 

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na 2014r.
PDFZałącznik nr 2.pdf

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 561/2013 Składu RIO w Opolu z dnia 13 grudnia 2013r.

PDFOpinia 2.pdf

 

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
PDFUchwała nr XXIX.234.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

 

4. Budżet Gminy Lubrza na 2014r.

PDFUchwała nr XXIX.235.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

PDFInformacja za I kwartał 2014r..pdf

PDFInformacja za II kwartał 2014.pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.pdf

PDFInformacja za III kwartał 2014 r..pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2014 r..pdf
PDFInformacja za 2014 rok.pdf

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonnaia planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014.

1. PDFZARZĄDZENIE nr 0050.35.2015 z dn. 30 marca 2015r..pdf
2. PDFopinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2014r..pdf

 

 

 

 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 1704 | 41156 | 3296135