Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2010-2014

- Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
PDFUchwała Nr I-1-2010 z dn. 2010-11-29.pdf (28,44KB)

- Zalącznik do Uchwały Nr I/1/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
protokół Komisji Skrutacyjnej
JPEGZałącznik do uchwały Nr I-1-2010 z dn. 29.11.2010r.jpeg (57,15KB)

- Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Wicerzewodniczącego Rady Gminy.
PDFUchwała Nr I-2-2010 z dn. 2010-11-29.pdf (27,88KB)

- Zalącznik nr 1do Uchwały Nr I/2/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.- protokół Komisji Skrutacyjnej
JPEGZałącznik nr 1 do Uchwały Nr I-2-2010 z dn. 20.11.2010r.a.jpeg (60,94KB)

Zalącznik nr 2 do Uchwały Nr I/2/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.-protokół Komisji Skrutacyjnej (II tura)
JPEGZałącznik nr 2 do Uchwały Nr I-2-2010 z dn. 20.11.2010r.a.jpeg (52,49KB)

- Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie powołania stałych komisji rady gminy. - zmieniona Uchwałą Nr VII/65/2011 z dnia 28.08.2011r. oraz Uchwałą Nr XVI/139/2012 z dnia 31.10.2012r.
PDFUchwała Nr I-3-2010 z dn. 29.11.2010r..pdf (40,22KB)

- Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
PDFUchwała Nr I-4-2010 z dn. 29.11.2010r..pdf (26,91KB)

- Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. - uchwała nieważna - Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn. 03.01.2011r.
PDFUCHWAŁA Nr I-5-2010 z dn. 2911.2010r..pdf (78,26KB)

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
PDFUCHWAŁA NR II-6-2010 z dnia 13.12.2010r..pdf (28,93KB)

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.- utraciła moc na podst. uchwały Nr VI/51/2011 z dn. 28.06.2011r.
PDFUCHWAŁA Nr II-7-2010 z dn. 13.12. 2010r..pdf (50,26KB)

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie zmianbudżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUCHWAŁA Nr II-8-2010 z dn. 13.12.2010r..pdf (125,30KB)

Uchwała Nr III/9/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr III-9-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (22,44KB)

 Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza
PDFUCHWAŁA Nr III-10-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (22,13KB)

Uchwała Nr III/11/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia  rezygnacji z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUCHWAŁA Nr III-11-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (22,58KB)

Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr III-12-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (27,48KB)

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza
PDFUCHWAŁA Nr III-13-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (32,84KB)

Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
PDFUCHWAŁA Nr III-14-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (27,32KB)

Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza - utraciła moc na podst. uchwały Nr VIII/70/2011 z dn. 24.10.2011r.
PDFUCHWAŁA Nr III-15-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (30,47KB)

Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
PDFUCHWAŁA Nr III-16-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (717,76KB)

Uchwała Nr III/17/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
PDFUCHWAŁA Nr III-17-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (57,13KB)

Uchwała Nr III/18/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2011r.
PDFUCHWAŁA Nr III-18-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (30,63KB)

 Uchwała Nr III/19/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r.
PDFUCHWAŁA Nr III-19-2011 z dn. 26.01 2011r..pdf (54,11KB)

Uchwała Nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej
PDFUCHWAŁA Nr III-20-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (30,15KB)

Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 26 poz.324) akt pierwotny posiada tekst jednolity PDFUCHWAŁA Nr III-21-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (32,24KB)

Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
PDFUCHWAŁA Nr III-22-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (91,30KB)

Uchwała Nr III/23/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Konwentu Powiatu Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie projektowanych zmian Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2011-2013.
PDFUCHWAŁA Nr III-23-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (42,62KB)

Uchwała Nr III/24/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
PDFUCHWAŁA Nr III-24-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (102,90KB)

Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok
PDFUCHWAŁA Nr III-25-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (267,47KB)

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie.
PDFUCHWAŁA nr IV-26-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (34,25KB) 

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/177/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA nr IV-27-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (34,34KB)

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. uchwała nieważna - Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn. 31.03.2011r.
PDFUCHWAŁA nr IV-28-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (30,31KB)

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/165/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA nr IV-29-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (34,13KB)

Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
PDFUCHWALA nr IV-30-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (68,29KB)

Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
PDFUCHWAŁA nr IV-31-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (36,67KB)

Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUCHWAŁA nr IV-32-2011 z dn. 2011-02-23.pdf (30,10KB)
 

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
PDFUCHWAŁA nr V-33-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (30,01KB)

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali u?ytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr V-34-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (62,67KB)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr V-35-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (806,57KB)

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.01.2011r. na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr V-36-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (42,02KB)

Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.-utraciła moc na podstawie Nr IX88/2011 z dn. 29.11.2011r.
PDFUCHWAŁA nr V-37-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (31,22KB)

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/64/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUchwala nr V-38-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (51,60KB)

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie.
PDFUCHWAŁA nr V-39-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (33,40KB)

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA nr V-40-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (86,00KB)

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok.
PDFUCHWAŁA nr V-41-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (49,05KB)

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
PDFUCHWAŁA nr VI-42-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (28,54KB)

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2010r.
PDFUCHWAŁA nr VI-43-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (28,25KB)

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.
PDFUCHWAŁA nr VI-44-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (38,50KB)

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.
PDFUCHWAŁA nr VI-45-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (31,36KB)

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
2011 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015.
PDFUCHWAŁA nr VI-46-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (30,18KB)

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
PDFUCHWAŁA nr VI-47-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (30,76KB)

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VI-48-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (47,50KB)

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VI-49-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (46,76KB) - utraciła moc na podst. uchwały VI/49/2011 z dnia 17.06.2014r.

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/64/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUCHWAŁA nr VI-50-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (39,91KB)

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy - zmieniona uchwałą nr XXX/248/2014 z dn. 13 lutego 2014r. oraz uchwałą nr XI/89/2015 z dn. 9.12.2015r., oraz Uchwała Nr XXI/154/2020 z dn. 6.08.2020r.- TRACI MOC na podst. uchwały Nr XXXIX/296/202 z dn. 14.06.2022r.
PDFUCHWAŁA nr VI-51-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (44,07KB)

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011r. oraz w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r.
PDFUCHWAŁA nr VI-52-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (29,39KB)

Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
PDFUCHWAŁA nr VI-53-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (33,29KB)

Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za  okres I półrocza.
PDFUCHWAŁA nr VI-54-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (36,41KB)

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.
PDFUCHWAŁA nr VI-55-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (50,57KB)

Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA nr VI-56-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (85,96KB)

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
PDFUCHWAŁA nr VI-57-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (135,25KB)

 Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
PDFUCHWAŁA nr VII-58-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (40,08KB)

Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lubrza. - Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III.41311.114.2011KK z dn. 5.10.2011r.
PDFUCHWAŁA nr VII-59-2011 z dn. 29.08.2011r.pdf (31,05KB)

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VII-60-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (52,40KB)

Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VII-61-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (54,89KB)

Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.
PDFUCHWAŁA nr VII-62-2011 z dn. 29.08.2011r....pdf (50,37KB)

Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA nr VII-63-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (67,25KB)

Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia obowiązków członka Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
PDFUCHWAŁA nr VII-64-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (30,53KB)

Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VII-65-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (29,15KB)

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.
zmieniająca uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011r. oraz w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r.
PDFUCHWAŁA nr VII-66-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (37,81KB)

Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym w Nysie na kadencję 2012 -2015.
PDFUCHWAŁANr VIII-67-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (46,33KB)

Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28.06.2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
PDFUCHWAŁA nr VIII-68-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (28,62KB)

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza.- uchwała nieważna- roztrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.122.2011.KK z dn. 01.12.2011r.
PDFUCHWAŁANr VIII-69-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (43,63KB)

Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.- utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/176/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁANr VIII-70-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (31,53KB)

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
PDFUCHWAŁANr VIII-71-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (45,51KB)

Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lubrza.
PDFUCHWAŁANr VIII-72-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (37,84KB)

Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.- utracila moc na podstawie uchwały Nr IX/86/2011 z dn. 29.11.2011r.
PDFUCHWAŁANr VIII-73-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (100,20KB)

Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUCHWAŁANr VIII-74-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (34,51KB) utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/69/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.
PDFUCHWAŁANr VIII-75-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (49,89KB)

Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁANr VIII-76-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (86,46KB)

Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie podatku od środków transportowych.- zmieniona uchwałą Nr IX/85/2011 z dn. 29.11.2011r.
PDFUCHWAŁANr VIII-77-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (54,68KB)

Uchwała Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
PDFUCHWAŁANr VIII-78-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (37,34KB)

Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.
PDFUCHWAŁANr VIII-79-2011 z dn. 24.10.2011r..pdf (31,42KB)

 Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
PDFUCHWAŁA Nr IX-80-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (34,45KB)

Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
PDFUCHWAŁA Nr IX-81-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (32,51KB)


Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
PDFUCHWAŁA Nr IX-82-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (50,27KB)

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/167/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA Nr IX-83-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (75,66KB)

Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
PDFUCHWAŁA Nr IX-84-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (57,90KB)

Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/77/2011 z dnia 24 października 2011r w sprawie podatku od środków transportowych.
PDFUCHWAŁA Nr IX-85-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (37,05KB)

Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
PDFUCHWAŁA Nr IX-86-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (100,07KB)

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE.
PDFUCHWAŁA Nr IX-87-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (53,01KB)

Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/179/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA Nr IX-88-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (30,57KB)

Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.
PDFUCHWAŁA Nr IX-89-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (38,64KB)

Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.
PDFUCHWAŁA Nr IX-90-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf (59,00KB)

Uchwała NrX/91/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUCHWAŁA Nr X-91-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (31,83KB)

Uchwała Nr X/92/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2012 r.
PDFUchwala Nr X-92-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (62,94KB)

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011
PDFUCHWAŁA Nr X-93-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (46,34KB)

Uchwała Nr X/94/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2011 rok.
PDFUCHWAŁA Nr X-94-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (1,76MB)

Uchwała Nr X/95/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUCHWAŁA Nr X-95-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (67,40KB)

Uchwała Nr X/96/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUCHWAŁA Nr X-96-2011 z dn.29.12.2011r..pdf (46,96KB)

Uchwała Nr X/97/2011 Rady Gminy Lubrza z dn. 29.12.2011r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
PDFUCHWAŁA nr X.97.2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (31,38KB)

Załączniki nr 1 i 2 douchwały nr X/97/2011 z dn. 29.12.2011
PDFZałączniki nr 1 i 2 do uchwały nr X.97.2011 z dn.29.12.2011.pdf (313,86KB)

Uchwała Nr X/98/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUCHWAŁA nr X.98.2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (497,41KB) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego  z 2012r. poz 578

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (80,40KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (265,73KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (9,63KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (20,72KB)

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (44,46KB)

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (68,44KB)

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (62,29KB)

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/98/2011 z dn.2912.2011r.
PDFZałącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X-98-2011 z dn. 29.12.2011r..pdf (11,10KB)

Uchwała Nr XI/99/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
PDFUCHWAŁA nr XI.99.2012 z dn.24.02.2012 r..pdf (34,61KB)

Załacznik graficzny do uchwały nr XI/99/2012 Rady Gminy Lubrza z dn.24.02.2012r.
JPEGzałącznik do uchwały nr XI.99.2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2012r..jpeg (2,97MB)

Uchwała Nr XI/100/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysowi oraz przewodniczącemu rady sołeckiej przysługuje dieta - utraciła moc na podst.uchwały Nr XXVI/204/2013 z dn. 27.09.2013r.
PDFUCHWAŁA nr XI.100.2012 z dn.24.02.2012.pdf (30,61KB)

Uchwała Nr XI/101/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUCHWAŁA nr XI.101.2012 z dn.24.02.2012.pdf (46,29KB)

Uchwała Nr XII/102/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza
PDFUCHWAŁA nr XII.102.2012 Rady Gminy Lubrza z dn. 23.03.2012r..pdf (34,54KB) uchwała nieważna - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.40.2012KK z dn. 26.04.2012r.-PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XII.102.2012 z dnia 23 marca 2012r..pdf (97,23KB)

Uchwała Nr XII/103/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUCHWAŁA nr XII.103.2012 Rady Gminy Lubrza z dn. 23.03.2012r..pdf (31,71KB)

Uchwała Nr XII/104/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy
PDFUchwała Nr XII.104.2012 z dn. 23.03.2012r..pdf (406,67KB)

Uchwała Nr XII/105/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUCHWAŁA nr XII.105.2012 Rady Gminy Lubrza z dn.23.03.2012r..pdf (44,91KB)

Uchwała Nr XII/106/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUCHWAŁA nr XII.106.2012 Rady Gminy Lubrza z dn.23.03.2012r..pdf (28,60KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/106/2012 z dn. 23.03.2012 - Wieloletnia prognoza finansowa
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XII.106.2012 z dn.23.03.2012r. - Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (1,05MB)

Uchwała Nr XII/107/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 marca 2012r.
PDFUCHWAŁA nr XII.107.2012 Rady Gminy Lubrza z dn.23.03.2012r..pdf (30,67KB)
w sprawie wykonania prawa pierwokupu- uchwała nieważna - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.44.2012KK z dn. 26.04.2012r.PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XII.107.2012 z dnia 23 marca 2012r..pdf (83,42KB)

Uchwała Nr XIII/108/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierzat na terenie Gminy Lubrza - utraciła moc na podst. uchwały Nr XV/130/2012 z dn. 14.09.2012r.
PDFUchwała Nr XIII.108.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (2,16MB)

Uchwała Nr XIII/110/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy
PDFUchwała Nr XIII.110.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (4,91MB)

Uchwała Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr XIII.111.2012 z dn. 30.04.2012r..pdf (851,16KB)

Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUchwała Nr XIII.112.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (1,94MB)

Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIII.113.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (2,51MB)

Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Aneksu do programu pod nazwą "Plan odnowy miejscowości Dytmarów" z marca 2012 roku
PDFUchwała Nr XIII.114.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (4,09MB) 

Uchwała Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Prężynka w Gminie Lubrza
PDFUchwała Nr XIII.115.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (2,24MB)

Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina"
PDFUchwała Nr XIII.116.2012 z dnia 30.04.2012r..pdf (1,92MB)

Uchwała Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
PDFUchwała nr XIV.117.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (487,03KB)

Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok
PDFUchwała nr XIV.118.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (543,05KB)

Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora , oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa,  logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z 2012r.poz 1072 - uchylona uchwałą nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r.
PDFUchwała nr XIV.119.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (1,15MB)

Uchwała Nr XIV/120/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza
PDFUchwała nr XIV.120.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (973,68KB)

Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
PDFUchwała nr XIV.121.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (416,68KB)

Uchwała Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUchwała nr XIV.122.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (519,92KB)

Załącznik do uchwały nr XIV/122/2012 z dn. 27.06.2012r.
Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok
PDFZałącznik do uchwały nr XIV.122.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (1,28MB)

Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie podziału Gminy L:ubrza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z 2012r.poz 1073. Utraciła moc na podst. uchwały nr XXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r.
PDFUchwała nr XIV.123.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (973,37KB)

Uchwała Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUchwała nr XIV.124.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (3,15MB)

Uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XIV.125.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (414,76KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/125/2012 z dn. 27.06.2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XIV.125.2012 z dn.27.06.2012r..pdf (1,89MB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/125/2012 z dn. 27.06.2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa c.d.
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XIV.125.2012 z dn.27.06.2012r..pdf (3,74MB)

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań związanych z remontem chodnika w Olszynce
PDFUchwała nr XIV.126.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf (528,78KB)

Uchwała Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec",  terenów górniczych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych
PDFUchwała nr XIV.127.2012 z dn.27.06.2012r..pdf (552,54KB)

Załącznik graficzny - cz.1z2 do uchwały nr XIV/127/2012 z dn. 27.06.2012r.
PDFZałącznik graficzny-cz.1z2 do uchwały nr XIV.127.2012 z dn.27.06.2012r..pdf (172,05KB)

Załącznik graficzny - cz.2z2 do uchwały nr XIV/127/2012 z dn. 27.06.2012r.
PDFZalącznik graficzny -cz.2z2 do uchwały nr XIV.127.2012 z dn.27.06.2012r..pdf (1 010,93KB)

Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z 2012r.poz 1292, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/282/2014 z dnia 23.09.2014r., oraz uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 2.07.2015r.Utraciła moc na podst. uchwały nr XXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.
PDFUchwała nr XV.128.2012 z dn.14.09.2012.pdf (923,16KB)

Uchwała Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie realizacji projektu nr POKL.09.01.02-16-089/12 "Stawiamy na rozwój z indywidualizacją"
PDFUchwała nr XV.129.2012 z dn. 14.09.2012.pdf (227,95KB)

Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z 2012r.poz 1424
PDFUchwała nr XV.130.2012 z dn.14.09.2012.pdf (694,71KB)

Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza + opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z 2012r.poz 1391 akt pierwotny posiada tekst jednolity
PDFUchwała nr XV.131.2012 z dn.14.09.2012.pdf (282,42KB)

Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
PDFUchwała nr XV.132.2012 z dn. 14.09.2012.pdf (2,55MB)

Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XV.133.2012 z dn.14.09.2012.pdf (1,90MB)

Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 -2016
PDFUchwała nr XV.134.2012 z dn.14.09.2012.pdf (989,19KB) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 10.10.2012r. poz 1392. Utraciła moc na podst. Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VIII/48/2015 z dn. 8.06.2015r.

Uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUchwala Nr XVI.135.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (315,48KB)

Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy.
PDFUchwala Nr XVI.136.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (98,48KB)

Uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUchwala Nr XVI.137.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (349,30KB)

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwala Nr XVI.138.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (1,07MB)

Uchwała Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych rady gminy.
PDFUchwala Nr XVI.139.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (86,56KB)

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013r. -opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 20.11.2012r. poz 1615
PDFUchwala Nr XVI.140.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf (66,12KB)

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
PDFUchwala Nr XVII.141.2012 z dnia 27.11.2012r..pdf (1,04MB)

Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie załątwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwala Nr XVII.142.2012 z dn. 27.11.2012r..pdf (456,34KB)

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUchwala Nr XVII.143.2012 z dn. 27.11.2012r..pdf (544,39KB)

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwala Nr XVII-144-2012 z dn. 27.11.2012r..pdf (2,12MB)

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 grudnia 2012r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012r.
PDFUchwała nr XVIII.145.2012 z dnia 11.12. 2012r..pdf (490,22KB)

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 grudnia 2012r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała nr XVIII.146.2012 z dnia 11.12.2012r..pdf (490,22KB)

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 grudnia 2012r.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy.
PDFUchwała nr XVIII.147.2012 z dnia 11.12. 2012r..pdf (180,99KB)

Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2013r. - zmieniona uchwałą Nr XXI/166/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUchwała Nr XIX.148.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf (178,32KB)

Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013r.
PDFUchwała Nr XIX.149.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf (845,00KB)

Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na rok 2013.
PDFUchwała Nr XIX.150.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf (1,19MB)

UchwałaNr XIX/151/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - utracila moc na podstawie uchwały Nr XX/163/2013 z dn. 28.02.2013r.
PDFUchwała Nr XIX.151.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf (420,74KB)

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza.- zmieniona uchwałą Nr XXVI/202/2013 z dn. 27.09.2013r. 
PDFUchwała Nr XIX.152.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (2,73MB) Akt posiada TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXX/199/2017 z dn. 22.12.2017r.PDFUchwała Nr XXX.199.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (888,53KB)  Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3375


Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr IX/87/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE.
PDFUchwała Nr XIX.153.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (608,53KB)

Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.
PDFUchwała Nr XIX.154.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (561,66KB)

Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.- utraciła moc na podst.uchwały Nr XX/164/2013 z dn. 28.02.2013r.
PDFUchwała Nr XIX.155.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (212,43KB)

Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
PDFUchwała Nr XIX.156.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (140,94KB)

Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XIX.157.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (2,67MB)

Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok. 
PDFUchwała Nr XIX.158.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (3,59MB)

Uchwała Nr XX/159/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr XX.159.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (473,98KB)

Uchwała Nr XX/160/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.

 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
PDFUchwała Nr XX.160.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (493,31KB)

Uchwała Nr XX/161/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.
PDFUchwała Nr XX.161.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (1,94MB)

Uchwała Nr XX/162/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XX.162.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (8,21MB)

Uchwała Nr XX/163/2013Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.
 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 03.06.2013r. poz 1282  Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.27.2013.KK z dnia 31.05.2013r. WYROK WSA z dnia 17.10.13r. sygn. II SA/Op 298/13 PDFWyrok WSA do uchwały nr XX.163.2013 z dnia 28.02.2013r..pdf (4,30MB)
- nieważne zapisy § 1 pkt 7,
UTRACIŁA MOC na podst. Uchwałą Nr XLIX/384/2023 z dn. 26.04.2023r. 
PDFUchwała Nr XX.163.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (77,02KB)


Uchwała Nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.- zmieniona uchwałą Nr XXVII/220/2011 z dn. 30.10.2013r., uchwałą Nr XXXII/280/2014 z dnia 17.06.2014r., uchwałą Nr XXXIV/294/2014 z dnia 28.10.2014r. oraz uchwałą Nr VIII/42/2015 z dnia 08.06.2015r.
PDFUchwała Nr XX.164.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf (1,04MB)

Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 11.06.2013r. poz 1376  Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.28.2013.KK z dnia 11.06.2013r. WYROK WSA z dnia 28.10.13r. sygn. II SA/Op 299/13  - nieważne zapisy § 7 pkt 1, § 10 ust. 2, § 11, § 12, § 13, § 14 ust, 2, § 17, § 18 ust. 3 - NIEWAŻNA - UCHYLONA UCHWAŁĄ NR VI/43/2019 z dn. 25.04.2019r.
PDFUchwała Nr XXI.165.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (2,95MB)

Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013r.
PDFUchwała Nr XXI.166.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (391,48KB)

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 11.06.2013r. poz 1377  Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.29.2013.KK z dnia 11.06.2013r. WYROK WSA z dnia 29.10.13r. sygn. II SA/Op 300/13  nieważne zapisy § 4
PDFUchwała Nr XXI.167.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (1,83MB) utraciła moc na podst. Uchwały Nr XXXI/270/14 z dn. 15.04.14r.

Uchwała Nr XXI/168/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
PDFUchwała Nr XXI.168.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (441,22KB)

Uchwała Nr XXI/169/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza - (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 16.05.2013r. poz 1167)
PDFUchwała Nr XXI.169.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (1,82MB)

Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza -(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.05.2013r. poz 1274)- zmieniona uchwałami : Nr XXIX/232/2013 z dn. 20.12.2013r. , Nr XXXIV/299/2014 z dn. 28.10.2014r. utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUchwała Nr XXI.170.2013 z dn. 22.03.2013r...pdf (5,13MB)
PDFRoztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXI1702013 z dn. 22.03.2013r..pdf (6,61MB)

Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 25.04.2013r. poz 1015) - zmieniona uchwałą Nr XXXIV/300/2014 z dn. 28.10.2014r. utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/66/2015 z dn. 28.10.2015r.PDFUchwała Nr XXI.171.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (1,58MB)


Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 12.04.2013r. poz 945)
PDFUchwała Nr XXI.172.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (476,45KB)

Uchwała Nr XXI/173/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. ( uchylona uchwalą nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.05.2013r.)
PDFUchwała Nr XXI.173.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (898,14KB)

Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 20.05.2013r. poz 1183) Utraciła moc na podst. uchwały nr XI/70/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUchwała Nr XXI.174.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (532,41KB)

Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 20.05.2013r. poz 1184) - zmieniona uchwałą Nr XXIX/233/2013 z dn. 20.12.2013r. Utraciła moc na podst. uchwały nr XI/71/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUchwała Nr XXI.175.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (5,70MB)

Uchwała Nr XXI/176/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
PDFUchwała Nr XXI.176.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (1,46MB) utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/67/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy - utraciła moc na podst. Uchwały Nr XXX/236/2014 z dnia 13.02.2014r.
PDFUchwała Nr XXI.177.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (872,22KB)

Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.
PDFUchwała Nr XXI.178.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (576,40KB)

Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr XXI.179.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf (504,36KB)

Uchwała Nr XXII/180/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUchwała Nr XXII.180.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (2,24MB)

Uchwała Nr XXII/181/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.
PDFUchwała Nr XXII.181.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (962,62KB)

Uchwała Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XXII.182.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (3,17MB)

Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.- NIEWAŻNA-Roztrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III.4131.1.37.2013.KK z dn.31.05.2013r.
PDFUchwała Nr XXII.183.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (2,63MB)

Uchwała Nr XXII/184/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Lubrza w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego.
PDFUchwała Nr XXII.184.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (1,09MB)

Uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Prężynka w Gminie  Lubrza.
PDFUchwała Nr XXII.185.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (3,57MB)

Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.  na lata 2014 – 2018.
PDFUchwała Nr XXII.186.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (4,14MB)

Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr XXII.187.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf (1,12MB)

Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 10.06.2013r. poz 1355)
PDFUchwała Nr XXIII.188.2013 z dn. 29.05.2013r...pdf (930,92KB) Uchylona Uchwalą Nr IV/16/2015 z dnia 9.02.2015r.

Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2012r.
PDFUchwała Nr XXIV.189.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (188,25KB)

Uchwała Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2012r.
PDFUchwała Nr XXIV.190.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (220,72KB)

Uchwała Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie zlecenia  Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie  kontroli.
PDFUchwała Nr XXIV.191.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (214,45KB)

Uchwała Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok.
PDFUchwała Nr XXIV.192.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (207,11KB)

Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 05.07.2013r. poz 1619)
PDFUchwała Nr XXIV.193.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (259,46KB)

Uchwała Nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXIV.194.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (3,18MB)

Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. ( opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 02.07.2013r. poz 1555)
PDFUchwała Nr XXIV.195.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (3,01MB) zmieniona Uchwałą Nr XXIII/173/2017 z dn. 28.03.2017r.- TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXXVI/257/2018 z dn. 31.10.2018r. - Uchylona Uchwałą Nr XII/85/2019 z dn. 27.09.2019r.

Uchwała Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XX/163/02013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
PDFUchwała Nr XXIV.196.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (726,71KB)

Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXI/165/02013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
PDFUchwała Nr XXIV.197.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (234,63KB)

Uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXI/167/02013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr XXIV.198.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (745,82KB)

Uchwała Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 10.09.2013r. poz 1955
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok.
PDFUCHWAŁA nr XXV.199.2013 z dnia 30.08.2013r...pdf (554,49KB)


Uchwała Nr XXV/200/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA nr XXV.200.2013 z dnia 30.08.2013r...pdf (4,99MB)

Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 09.10.2013r. poz 2125
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza.- UCHYLONA Uchwałą Nr XXXV/248/2018 z dn. 20.09.2018r.
PDFUchwała Nr XXVI.201.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (9,93MB)

Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 09.10.2013r. poz 2126
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr XXVI.202.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (433,03KB)

Uchwała Nr XXVI/203/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy.
PDFUchwała Nr XXVI.203.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (302,25KB)
 

Uchwała Nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysowi oraz przewodniczącemu rady sołeckiej przysługuje dieta.
PDFUchwała Nr XXVI.204.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (310,59KB)

Uchwała Nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2013 rok.
PDFUchwała Nr XXVI.205.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (1,01MB)

Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 09.10.2013r. poz 2127
PDFUchwała Nr XXVI.206.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (1,77MB)

Uchwała Nr XXVI/207/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVI.207.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (3,54MB)

Uchwała Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.
w sprawie  odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków płacy radnego
PDFUchwała Nr XXVI.208.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (1,15MB)

Uchwała Nr XXVII/209/2013 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 08.11.2013r. poz 2424
PDFw sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok. (127,21KB)

Uchwała Nr XXVII/210/2013 w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwala Nr XXVII.210.2013 z dn.30.10.2013r..pdf (6,93MB)

Uchwała Nr XXVII/211/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”.
PDFUchwała Nr XXVII.211.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (423,50KB)

Uchwała Nr XXVII/212/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA..opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.11.2013r. poz 2517
PDFUchwala Nr XXVII.212.2013 z dn.30.10.2013r..pdf (4,64MB)

Uchwała Nr XXVII/213/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”
PDFUchwała Nr XXVII.213.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (441,03KB)

Uchwała Nr XXVII/214/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA..opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.11.2013r. poz 2518
PDFUchwała Nr XXVII.214.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (4,63MB)

Uchwała Nr XXVII/215/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”.
PDFUchwała Nr XXVII.215.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (439,62KB)

Uchwała Nr XXVII/216/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC..opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.11.2013r. poz 2519
PDFUchwała Nr XXVII.216.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (11,41MB)

Uchwała Nr XXVII/217/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”.
PDFUchwała Nr XXVII.217.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (447,88KB)

Uchwała Nr XXVII/218/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.11.2013r. poz 2520
PDFUchwała Nr XXVII.218.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (7,41MB)

Uchwala Nr XXVII/219/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr XXVII.219.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (1,46MB)

Uchwala Nr XXVII/220/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
PDFUchwała Nr XXVII.220.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (473,00KB)

Uchwała Nr XXVII/221/2013 w sprawie nadania nazwy „Rondo Stanisława Szozdy”.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 08.11.2013r. poz 2425
PDFUchwała Nr XXVII.221.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (586,26KB)

Uchwała Nr XXVIII/222/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013r.
PDFUchwała Nr XXVIII.222.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (381,53KB)

Uchwała Nr XXVIII/223/2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
PDFUchwała Nr XXVIII.223.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (2,95MB)

Uchwała Nr XXVIII/224/2013 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 04.12.2013r. poz 2647
PDFUchwała Nr XXVIII.224.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (1,22MB)

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVIII.225.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (6,95MB)

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr XXVIII.226.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (1,52MB)

Uchwała Nr XXIX/227/2013 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2014r.
PDFUchwała nr XXIX.227.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (257,05KB)

Uchwała Nr XXIX/228/2013 w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014r.
PDFUchwała nr XXIX.228.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (479,44KB)

Uchwała Nr XXIX/229/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na rok 2014r.
PDFUchwała nr XXIX.229.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (1,01MB)

Uchwała Nr XXIX/230/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 27.12.2013r. poz 2885
PDFUchwała nr XXIX.230.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (125,14KB)

Uchwała Nr XXIX/231/2013 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXIX.231.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (1,38MB)

Uchwała Nr XXIX/232/2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 27.12.2013r. poz 2886 - zmieniona uchwałą nr XXXIV/299/2014 z dnia 28.10.2014.utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFUchwała nr XXIX.232.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (98,57KB)

Uchwała Nr XXIX/233/2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 27.12.2013r. poz 2887
PDFUchwała nr XXIX.233.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (191,08KB)

Uchwała Nr XXIX/234/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała nr XXIX.234.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (1,22MB)

Uchwała Nr XXIX/235/2013 w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 27.12.2013r. poz 2888
PDFUchwała nr XXIX.235.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (592,04KB)

Uchwała Nr XXX/236/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy - utracila moc na podstawie uchwały Nr III/13/2014 z dn. 17.12.2014r.
PDFUchwała Nr XXX.236.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf (238,25KB)

Uchwała Nr XXX/237/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - uchylona Uchwałą nr III/21/2019 z dnia 25.01.2019r.
PDFUchwała Nr XXX.237.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf (243,30KB)

Uchwała Nr XXX/238/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 489 - uchylona Uchwała Ne II/14/2018 z dn. 19.12.2018r.
PDFUchwała Nr XXX.238.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf (93,23KB)

Uchwała Nr XXX/239/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014-2020 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 490 - uchylona Uchwałą Nr II/15/2018 z dn. 19.12.2018r.
PDFUchwała Nr XXX.239.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (94,42KB)

Uchwała Nr XXX/240/2014 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 491
PDFUchwała Nr XXX.240.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (162,29KB)

Uchwała Nr XXX/241/2014 w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XXX.241.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (756,78KB)

Uchwała Nr XXX/242/2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza”.
PDFUchwała Nr XXX.242.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf (553,37KB)

Uchwała Nr XXX/243/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 492
PDFUchwała Nr XXX.243.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf (90,29KB)

Uchwała Nr XXX/244/2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 493. Uchwała częściowo nieważna - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJ. OPOLSK. NR NK.III.4131.1.31.2014.KK z dn. 21.03.2014r.PDFUchwała Nr XXX.244.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (91,48KB)PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXX.244.2014 z dn. 13.02.2014r..pdf (244,22KB)

Uchwała Nr XXX/245/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 494. Uchwała częściowo nieważna - ust. 7 i 8 pkt. 3,7,8,9,10,13,17 ( wyrok Woj. Sądu Administracyjnego z dnia 23.10.2014r.- PDFWyrok WSA w Opolu do Uchwały nr XXX.245.2019 z dn. 13.02.2019r..pdf (6,33MB)

PDFUchwała Nr XXX.245.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (132,41KB)

Uchwała Nr XXX/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
PDFUchwała Nr XXX.246.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (123,21KB)

Uchwała Nr XXX/247/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014r.- zmieniona uchwałą nr XXX/247/2014 z dn. 13 lutego 2014r.
PDFUchwała Nr XXX.247.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (174,66KB)

Uchwała Nr XXX/248/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy - - zmieniona uchwałą nr XII/89/2015 z dn. 9.12.2015r.- TRACI MOC Z DNIEM 1.06.2022R. na podst. uchwały Nr XXXVIII/281/202 z dn. 28.04.2022r.
PDFUchwała Nr XXX.248.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (223,58KB)

Uchwała Nr XXX/249/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA –LUBRZA
file,id_cms='8773',type='attachment']

Uchwała Nr XXX/250/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA
PDFUchwała Nr XXX.250.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (342,37KB)

Uchwała Nr XXX/251/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA
PDFUchwała Nr XXX.251.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (157,86KB)

Uchwała Nr XXX/252/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA
PDFUchwała Nr XXX.252.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (314,40KB)

Uchwała Nr XXX/253/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
PDFUchwała Nr XXX.253.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (162,14KB)

Uchwała Nr XXX/254/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.
PDFUchwała Nr XXX.254.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (402,22KB)

Uchwała Nr XXX/255/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
PDFUchwała Nr XXX.255.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (162,62KB)

Uchwała Nr XXX/256/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE - NOWY BROWINIEC
PDFUchwała Nr XXX.256.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (366,49KB)

Uchwała Nr XXX/257/2014 w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2014.Uchwała nieważna -( wyrok Woj. Sądu Administracyjnego z dnia 16.09.2014r.)
PDFUchwała Nr XXX.257.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (554,88KB)

Uchwała Nr XXX/258/2014 w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 45 sztuk lipy drobnolistnej i 1 sztuki lipy szerokolistnej.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 495
PDFUchwała Nr XXX.258.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (91,36KB)

Uchwała Nr XXX/259/2014 w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lipy drobnolistnej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 496
PDFUchwała Nr XXX.259.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf (89,33KB)

Uchwała Nr XXXI/260/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
PDFUchwała Nr XXXI.260.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf (183,45KB)

Uchwała Nr XXXI/261/2014 w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej,  12 sztuk lipy szerokolistnej i 1sztuki kasztanowca białego.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1138
PDFUchwała Nr XXXI.261.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf (92,09KB) - uchylona uchwałą Nr XXXII/281/2014 z dnia 17.06.2014r.

Uchwała Nr XXXI/262/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
PDFUchwała Nr XXXI.262.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (295,84KB)

Uchwała Nr XXXI/263/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA.
PDFUchwała Nr XXXI.263.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (343,45KB)

Uchwała Nr XXXI/264/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia  30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.
PDFUchwała Nr XXXI.264.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (340,71KB)

Uchwała Nr XXXI/265/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Michała Okoń – radcę prawnego Kancelarii Prawnej sp.k Elżanowski, Cherka & Wąsowski - pełnomocnika osób skarżących, na uchwałę Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.
PDFUchwała Nr XXXI.265.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (348,62KB)

Uchwała Nr XXXI/266/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.- zmieniona uchwałą nr XII/83/2015 z dn. 9.12.2015r.
PDFUchwała Nr XXXI.266.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (304,96KB)

Uchwała Nr XXXI/267/2014 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1139.
PDFUchwała Nr XXXI.267.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf (127,39KB)

Uchwała Nr XXXI/268/2014 w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XXXI.268.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (704,77KB)

Uchwała Nr XXXI/269/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
PDFUchwała Nr XXXI.269.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (150,23KB)

Uchwała Nr XXXI/270/2014 w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1140, - uchylona uchwałą Nr XXIII/95/2016 z dn. 2.02.2016r.
PDFUchwała Nr XXXI.270.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf (159,66KB)

Uchwała Nr XXXI/271/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.04.2014r. poz 1124. Utraciła moc na podst. uchwały nr XXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r.
PDFUchwała Nr XXXI.271.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf (134,90KB)

Uchwała Nr XXXII/272/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
PDFUchwała Nr XXXII.272.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (124,15KB)

Uchwała Nr XXXII/273/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2013r.
PDFUchwała Nr XXXII.273.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (153,20KB)

Uchwała Nr XXXII/274/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza.
PDFUchwała Nr XXXII.274.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (174,00KB)

Uchwała Nr XXXII/275/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza.- uchylona Uchwałą Nr XX/152/2016 z dn. 20.12.2016r.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1553.
PDFUchwała Nr XXXII.275.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (97,57KB)

Uchwała Nr XXXII/276/2014 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1554.
PDFUchwała Nr XXXII.276.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (123,17KB)

Uchwała Nr XXXII/277/2014 w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr XXXII.277.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (728,55KB)

Uchwała Nr XXXII/278/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXX/257/2014 z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2014.
PDFUchwała Nr XXXII.278.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (188,33KB)

Uchwała Nr XXXII/279/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUchwała Nr XXXII.279.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (1,10MB)

Uchwała Nr XXXII/280/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza  z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
PDFUchwała Nr XXVI.205.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf (1,01MB)

Uchwała Nr XXXII/281/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXXI/261/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.  w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1555.
PDFUchwała Nr XXXII.281.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf (89,19KB)

Uchwała Nr XXXIII/282/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2105. Utraciła moc na podst. uchwały nr XXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.
PDFUchwała Nr XXXIII.282.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (156,37KB)

Uchwała Nr XXXIII/283/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
PDFUchwała Nr XXXIII.283.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (240,73KB)

Uchwała Nr XXXIII/284/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA  jest zgodny  z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”
PDFUchwała Nr XXXIII.284.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (190,72KB)

Uchwała Nr XXXIII/285/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 03.10.2014r. poz 2158. PDFUchwała nr XXXIII.285.2014 z dn. 23.09.2014r..pdf (2,70MB) zmieniona uchwałą nr XXX/205/2017 z dn.22.12.2017r. PDFUchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (622,50KB) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 11.01.2018r. poz 152 oraz zmieniona uchwałą nr XXX/232/2021 z dn.10.09.2021r.

Uchwała Nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.- zmieniona uchwałą nr XII/90/2015 z dn. 9.12.2015r. - UTRACIŁA MOC na podst. UCHWAŁY Nr VI/42/2019 z dn. 25.04.2019r.
PDFUchwała Nr XXXIII.286.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (172,97KB)

Uchwała Nr XXXIII/287/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.- uchylona uchwałą Nr XXXIV/297/2014 z dnia 28.10.2014r.
PDFUchwała Nr XXXIII.287.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (217,22KB)

Uchwała Nr XXXIII/288/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2014.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2106.
PDFUchwała Nr XXXIII.288.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (129,90KB)

Uchwała Nr XXXIII/289/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXXIII.289.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (772,19KB)

Uchwała Nr XXXIII/290/2014 z dnia 23 września 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 szt. lipy szerokolistnej
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2107.
PDFUchwała Nr XXXIII.290.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf (90,07KB)

Uchwała Nr XXXIV/291/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
PDFUchwała nr XXXIV.291.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (895,59KB)

Uchwała Nr XXXIV/292/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba w Lubrzy.PDFUchwała nr XXXIV.292.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (186,48KB)

Uchwała Nr XXXIV/293/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie.PDFUchwała nr XXXIV.293.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (192,01KB)

Uchwała Nr XXXIV/294/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
PDFUchwała nr XXXIV.294.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (209,63KB)

Uchwała Nr XXXIV/295/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok
PDFUchwała nr XXXIV.295.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (938,77KB)
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2352.

Uchwała Nr XXXIV/296/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała nr XXXIV.296.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (861,98KB)

Uchwała Nr XXXIV/297/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
PDFUchwała nr XXXIV.297.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (643,05KB)

Uchwała Nr XXXIV/298/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Trzebina.
PDFUchwała nr XXXIV.298.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (330,10KB)

Uchwała Nr XXXIV/299/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Lubrza. utraciła moc na podst. Uchwały Nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r. PDFUchwała nr XXXIV.299.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (172,50KB)
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2353.

Uchwała Nr XXXIV/300/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu    i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXXIV.300.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (203,85KB)
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2354.

Uchwała Nr XXXIV/301/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.PDFUchwała nr XXXIV.301.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (149,12KB)
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2355.

Uchwała Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy.
PDFUchwała nr XXXIV.302.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf (789,32KB)
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2356.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lubrzy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Woehl
Data wytworzenia:  2012-11-30