Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podmiot odbierający odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,2020) Wójt Gminy Lubrza udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubrza:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
48-231 Lubrza
Ul. Harcerska 1