WYBIERZ JĘZYK:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU :

PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2014.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2015.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2016.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2017.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2018.pdf

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019 w Gminie Lubrza.
PDFNabór kandydatów na członków komisji.pdf
PDFFormularz zgłoszenia..pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych..pdf
PDFKlauzula Informacyjna..pdf

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały nw sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf
PDFZałącznik nr 1 - zarządzenie Wójta wraz z projektem uchwały.pdf
PDFZałącznik nr 2 - formularz konsultacyjny.pdf
 
Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018 w Gminie Lubrza.
PDFZaproszenie.pdf
DOCXFormularz zgłoszenia.docx

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.308.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 10.10.2017 r. do 17.10.2017 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Sekretarz Gminy Lubrza – Wioletta Astramowicz-Ceglarz tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

1. PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr Or. 0050.308.2017 z dnia 2 października 2017r..pdf
2. PDFZałącznik nr 1 - projekt Uchwały.pdf
3. PDFZałącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii.pdf
4. PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
 

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017 w Gminie Lubrza.

PDFZaproszenie.pdf
PDFFormularz zgłoszenia.pdf

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.199.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 10.10.2016 r. do 17.10.2016 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Sekretarz Gminy Lubrza – Wioletta Astramowicz-Ceglarz tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

1.PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr OR.0050.199.2016 z dnia 3 października 2016r..pdf
2.PDFZałącznik nr 1 - projekt Uchwały.pdf
3. PDFZałącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii.pdf
4. PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.pdf
PDFFormularz zgłoszenia.pdf

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

PDFZarządzenie nr 0050._2015 - konsultacje programu współpracy.PDF
PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.pdf

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.370.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.10.2014 do 21.10.2014 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie.pdf

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2015.pdf

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015..pdf

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert
na rok 2013 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.PDF

PDFFormularz zgłoszenia.pdf

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.300.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 31.01.2014-07.02.2014 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

DOCProjekt uchwały.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.PDF

   
Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.275.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.11.2013 do 22.11.2013 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie 0050.275.2013.pdf

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.PDF

DOCZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.PDF
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.pdf

 

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkursy dotyczące wolontariatu. Kierowane są zarówno do wolontariuszy jak i do organizacji współpracujących z wolontariuszami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Konkurs Barwy Wolontariatu Edycja 2013

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursie adresowanym do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Jest to już trzynasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.


Opis i szczegóły konkursu     Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom Edycja 2013

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zapraszają wszystkie Organizacje, które współpracują z wolontariuszami i wolontariuszkami do zgłaszania się do konkursu – ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM 2013.

Opis i szczegóły konkursu    Formularz zgłoszeniowy

                                                                                    

 

Konsultacje w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.224.2013 r. z dnia 05 czerwca.2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ,

Restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.Termin konsultacji : 14.06.2013-24.06.2013r

 2.Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 10 dni od dnia           rozpoczęcia konsultacji.

 3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoją opinię przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej  na adres poczty elektronicznej ).

 4. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Ochrony Zabytków i Zdrowia Wiesława Kaczorowska tel.(77)407 46 69 , fax (77) 407 46 51

PDFProjekt uchwały.pdf
DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy.pdf

   

   

 

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.207.2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.   Termin konsultacji: 13.03.2013-19.03.2013 r.

 2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy
       (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

 4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
      
Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

 

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFProjekt uchwały.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

   

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2013 w Gminie Lubrza

PDFZaproszenie.pdf

PDFFormularz zgłoszenia.pdf

  

   

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.181.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 17.11.2012 do 23.11.2012 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

DOCPROJEKT UCHWAŁY Program współpracy 2013.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

   

          

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.152.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 29.08.2012-11.09.2012 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

DOCProjekt uchwały.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

  

      

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.pdf

 

 

     
   

 

     

 

 

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.88.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 

1.    Termin konsultacji: 10.04.2012-24.04.2012 r.

 

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

 

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

 PDFProjekt uchwały.pdf

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania kandydatur do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Lubrza zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Lubrza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Gminę Lubrza.

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.

DOCZgłoszenie kandydatów do Komisji Konkursowej.doc

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r.  a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl
 

 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.93.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 21.11.2011-28.11.2011 r.

2.    Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 8 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

Projekt Uchwały: PDFUchwała nr ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru.pdf
Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.88.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 14.11.2011-28.11.2011 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

Załącznik: PDFProjekt uchwały.pdf
Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf

 

 

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły w Dytmarowie - oferta pn. "Oswajamy sztukę"
PDFOferta realizacji zadania publicznego Dytmarów.pdf
Oferta została złożona w trybie art. 19 a stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

 

 

 

   
Roczny program współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBRZA:
 Informacja w związku uchylenia uchwały.jpeg 
 PROJEKT UCHWAŁY:
 PDFRoczny program współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 - PROJEKT.pdf 
 UCHWAŁA:
 PDFUchwała Nr III-22-2011 z dn. 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok..pdf

 

 

 

 

PDFRoczny program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.pdf

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 2122 | 30795 | 3445968
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera