WYBIERZ JĘZYK:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU :

PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2014.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2015.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2016.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2017.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2018.pdf

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu wspólpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFZałącznik nr 1 Projekt uchwały.pdf
PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.pdf
Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019 w Gminie Lubrza.
PDFNabór kandydatów na członków komisji.pdf
PDFFormularz zgłoszenia..pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych..pdf
PDFKlauzula Informacyjna..pdf

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały nw sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf
PDFZałącznik nr 1 - zarządzenie Wójta wraz z projektem uchwały.pdf
PDFZałącznik nr 2 - formularz konsultacyjny.pdf
 
Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018 w Gminie Lubrza.
PDFZaproszenie.pdf
DOCXFormularz zgłoszenia.docx

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.308.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 10.10.2017 r. do 17.10.2017 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Sekretarz Gminy Lubrza – Wioletta Astramowicz-Ceglarz tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

1. PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr Or. 0050.308.2017 z dnia 2 października 2017r..pdf
2. PDFZałącznik nr 1 - projekt Uchwały.pdf
3. PDFZałącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii.pdf
4. PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
 

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017 w Gminie Lubrza.

PDFZaproszenie.pdf
PDFFormularz zgłoszenia.pdf

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.199.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 10.10.2016 r. do 17.10.2016 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Sekretarz Gminy Lubrza – Wioletta Astramowicz-Ceglarz tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

1.PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr OR.0050.199.2016 z dnia 3 października 2016r..pdf
2.PDFZałącznik nr 1 - projekt Uchwały.pdf
3. PDFZałącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii.pdf
4. PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf
 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.pdf
PDFFormularz zgłoszenia.pdf

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

PDFZarządzenie nr 0050._2015 - konsultacje programu współpracy.PDF
PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.pdf

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.370.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.10.2014 do 21.10.2014 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie.pdf

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2015.pdf

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015..pdf

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert
na rok 2013 w Gminie Lubrza
PDFZaproszenie.PDF

PDFFormularz zgłoszenia.pdf

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.300.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 31.01.2014-07.02.2014 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

DOCProjekt uchwały.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.PDF

   
Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.275.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.11.2013 do 22.11.2013 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie 0050.275.2013.pdf

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.PDF

DOCZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.PDF
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.pdf

 

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkursy dotyczące wolontariatu. Kierowane są zarówno do wolontariuszy jak i do organizacji współpracujących z wolontariuszami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Konkurs Barwy Wolontariatu Edycja 2013

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursie adresowanym do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Jest to już trzynasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.


Opis i szczegóły konkursu     Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom Edycja 2013

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zapraszają wszystkie Organizacje, które współpracują z wolontariuszami i wolontariuszkami do zgłaszania się do konkursu – ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM 2013.

Opis i szczegóły konkursu    Formularz zgłoszeniowy

                                                                                    

 

Konsultacje w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.224.2013 r. z dnia 05 czerwca.2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ,

Restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.Termin konsultacji : 14.06.2013-24.06.2013r

 2.Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 10 dni od dnia           rozpoczęcia konsultacji.

 3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoją opinię przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej  na adres poczty elektronicznej ).

 4. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Ochrony Zabytków i Zdrowia Wiesława Kaczorowska tel.(77)407 46 69 , fax (77) 407 46 51

PDFProjekt uchwały.pdf
DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy.pdf

   

   

 

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.207.2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.   Termin konsultacji: 13.03.2013-19.03.2013 r.

 2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy
       (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

 4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
      
Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

 

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFProjekt uchwały.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

   

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2013 w Gminie Lubrza

PDFZaproszenie.pdf

PDFFormularz zgłoszenia.pdf

  

   

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.181.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 17.11.2012 do 23.11.2012 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

DOCPROJEKT UCHWAŁY Program współpracy 2013.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

   

          

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.152.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 29.08.2012-11.09.2012 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

DOCProjekt uchwały.doc

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

  

      

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.pdf

 

 

     
   

 

     

 

 

 

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.88.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 

1.    Termin konsultacji: 10.04.2012-24.04.2012 r.

 

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

 

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

 PDFProjekt uchwały.pdf

DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania kandydatur do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Lubrza zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Lubrza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Gminę Lubrza.

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.

DOCZgłoszenie kandydatów do Komisji Konkursowej.doc

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r.  a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl
 

 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.93.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 21.11.2011-28.11.2011 r.

2.    Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 8 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

Projekt Uchwały: PDFUchwała nr ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru.pdf
Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.88.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: 14.11.2011-28.11.2011 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

Załącznik: PDFProjekt uchwały.pdf
Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf

 

 

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły w Dytmarowie - oferta pn. "Oswajamy sztukę"
PDFOferta realizacji zadania publicznego Dytmarów.pdf
Oferta została złożona w trybie art. 19 a stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

 

 

 

   
Roczny program współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBRZA:
 Informacja w związku uchylenia uchwały.jpeg 
 PROJEKT UCHWAŁY:
 PDFRoczny program współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 - PROJEKT.pdf 
 UCHWAŁA:
 PDFUchwała Nr III-22-2011 z dn. 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok..pdf

 

 

 

 

PDFRoczny program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.pdf

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1173 | 28992 | 3571664
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera