Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. 22.02.2024 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Trzebina I” o mocy nieprzekraczającej 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 200 MW”
  Data modyfikacji: 22-02-2024 13:32
 2. Informacja o organizacji w gminie wiejskiej bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów tj. 07.04.2024 r.
  Data modyfikacji: 20-02-2024 14:30
 3. Budżet 2023
  Data modyfikacji: 20-02-2024 12:14
 4. 19.02.2024 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z podziemnymi zbiornikami gazu płynnego o pojemności 5x6,4 m3 (łącznie 32 m3) zasilającej palniki gazowe w suszarni zboża na terenie zakładu produkcji rolnej w miejscowości Lubrza, ul. Wolności, dz. Nr 52/1 AM-3, Obręb 0047 Lubrza, jednostka ewidencyjna 161003_2 Lubrza”
  Data modyfikacji: 19-02-2024 14:32
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024
  Data modyfikacji: 19-02-2024 14:10
 6. 01.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. SKRZYPIEC VIII, na terenie działek o nr ew. 916, 954/2, 954/3, 958, 962/1, 971, 972 obręb Trzebina o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instal
  Data modyfikacji: 19-02-2024 14:03
 7. 31.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. SKRZYPIEC VII, na terenie działek o nr ew. 989, 992 obręb Trzebina o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnie
  Data modyfikacji: 16-02-2024 11:23
 8. 05.09.2023 Obwieszczenie o PRZEDŁUŻENIU TERMINU „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. SKRZYPIEC VIII, na terenie działek o nr ew. 916, 954/2, 954/3, 958, 962/1, 971, 972 obręb Trzebina o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”
  Data modyfikacji: 16-02-2024 10:39
 9. 31.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. SKRZYPIEC VI, na terenie działek o nr ew. 888 obręb Trzebina o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”
  Data modyfikacji: 16-02-2024 10:18
 10. 31.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. SKRZYPIEC V, na terenie działek o nr ew. 168 obręb Skrzypiec o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”
  Data modyfikacji: 16-02-2024 10:16