Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.

Strona archiwalna

 


OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBRZY

Ogłasza  przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.

podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) oraz na podstawie  zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr 215 z dnia 11 grudnia 2008.

   samochód ciężarowy specjalny marki FSC Starachowice typ STAR 3W 200,rok produkcji 1990, nr rejestracyjny OPR 92FW, nr nadwozia – W20075203, przebieg pojazdu wynosi 91200 km, sprawny technicznie.

   Wyposażenie: urządzenie dźwigowe hydrauliczne „HAKOWE” typu WUKO do załadunku i rozładunku kontenerów KP-7 i KP-10, dozór techniczny urządzenia ważny do dnia 31.10.2010r.

  Cena wywoławcza wynosi - 12 500,00 zł

Wartość rynkowa pojazdu została ustalona w oparciu o wystawioną przez Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, 45 – 051 Opole, ul. Katowicka 50, opinię techniczną pojazdu z dnia 08.12.2008 r. Nr 34/OP/2008

-         w/w pojazd można oglądać w siedzibie ZGKiM w Lubrzy ul. Wolności 73, codziennie 8.00 do 14.00 z wyjątkiem sobót i niedziel

-         Przetarg odbędzie się w dniu 26. 01. 2009r. o godz. 11ºº  w siedzibie Urzędu Gminy w  Lubrzy ul. Wolności 73 pok. 104

-         Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane wpłacić wadium w wysokości  10 %   ceny wywoławczej nie później niż 2 godz. przed przetargiem w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Wolności 73

-         Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto.

-         Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

-         Uczestnicy przystępując do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłacenia wadium.

-         Wadium przepada na rzecz ZGKiM, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej, oraz gdy wygrywający uchyli się od dokonania zakupu.

-         Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później niż przed upływem jednego dnia od dnia zamknięcia przetargu

-         Minimalne postąpienie - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

-         Osoba ustalona jako nabywca, winna w terminie 7 dni od daty przetargu wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

-         Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn

                                                                            

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

O77/4376266 wew. 44-47 w godz. od 7  ºº do 15 ºº.

                                      

                                      Dyrektor ZGKiM w Lubrzy

                                               mgr Arkadiusz Winnik        

 

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM w Lubrzy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kamil Postawa
Data wytworzenia: 2008-12-22