Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/18-702929Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    
Gmina Lubrza

Adres pocztowy:    

Ulica:
Wolności 73
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Lubrza 48-231 opolskie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Ryszard Mikołajów 077/4376266-67 wew. 31
e-mail: Fax:
r.mikolajow@lubrza.opole.pl 077/4376266

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.bip.lubrza.opole.plRodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach na 2006 w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Oznaczonego według wspólnego słownika zamówień kodem CPV-66130000-03-usługi udzielania kredytu.

Kryteria oceny ofert:
Lp. Wyszczególnienie Skala punktów Znaczenie kryterium w %
1. Oprocentowanie kredytu 1-70 70
2. Wysokość jednorazowej prowizji 1-30 30

Terminy

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)
Data:    28 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza - sekretariat pok. 209


Dokumenty do pobrania:
1.
PDFSIWZ
2. DOCformularz ofert zał nr 1.doc
3. DOCOświadczenia zał nr 2.doc
4. DOCUmowa kredyt zał nr 3.doc
5. PDFZdolność kredytowa zamawiającego zał nr 4.pdf


Zapytania i odpowiedzi na zapytania:
1.
zapytanie:
            W nawiązaniu do przetargu nr 56670 o udzielenie i obsługę kredytu     złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2006 r. w wysokości 700 000,00 prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z punktem XII pkt 1 wysokość stawki WIBOR 1M, jest to stawka za miesiąc sierpień r. i czy wynosi 4,12%. Pytanie związane jest z tym, że w formularzu oferty należy podać tylko marżę.
odpowiedź
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego pod Nr OWP/2006/09/18-702929.

           Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela  odpowiedzi na złożone zapytanie w sprawie wyjaśnienia części zapisu w SIWZ  rozdziału XII pkt.1 potwierdzając że wysokość stawki  WIBOR 1M jest to stawka za miesiąc sierpień 2006r. i wynosi 4,12%.

2.
zapytanie:
PDFZapytanie 2.pdf
odpowiedź:
PDFOdpowiedź nr 2.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informację wytworzył(a): Ryszard Mikołajów
za treść odpowiada: Krzysztof Barwieniec
data wytworzenia: 18/09/2006