Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2010-2014

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gmny Lubrza planowaną na dzień 28.06.2011r.

L.p Nr projektu uchwały w sprawie
1. Nr VI/42/2011

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

PDFProjekt uchwały Nr VI-42-2011.pdf (23,50KB)

2. Nr VI/43/2011

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2010r.

PDFProjekt uchwały Nr VI-43-2011.pdf (14,77KB)

3. Nr VI/44/2011

przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.

PDFProjekt uchwały Nr VI-44-2011.pdf (24,96KB)

4. Nr VI/45/2011

przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.

PDFProjekt uchwały Nr VI-45-2011.pdf (17,80KB)

5. Nr VI/46/2011

powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

PDFProjekt uchwały Nr VI-46-2011.pdf (27,30KB)

6. Nr VI/47/2011

uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

PDFProjekt uchwały Nr VI-47-2011.pdf (26,97KB)

7. Nr VI/48/2011

trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza.

PDFProjekt uchwały Nr VI-48-2011.pdf (43,75KB)

8. Nr VI/49/2011

opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.

PDFProjekt uchwały Nr VI-49-2011.pdf (65,77KB)

9. Nr VI/50/2011

zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

PDFProjekt uchwały Nr VI-50-2011.pdf (33,95KB)

10. NrVI/51/2011

uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.

PDFProjekt uchwały Nr VI-51-2011.pdf (47,87KB)

11. Nr VI/52/2011 zmieniająca uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011r.oraz w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lubrza na 2011r.
PDFProjekt uchwały Nr VI-52-2011.pdf (22,74KB)
12. Nr VI/53/2011

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

PDFProjekt uchwały Nr VI-53-2011.pdf (349,91KB)

13. Nr VI/54/2011

określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza.

PDFProjekt uchwały Nr VI-54-2011.pdf (1,09MB)

14.  Nr VI/55/2011

zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.

PDFProjekt uchwaly nr VI-55-2011.pdf (43,86KB)

15. Nr VI/56/2011

 zmian wieloletniej  prognozy finansowej.

PDFProjekt uchwały nr VI-56-2011.pdf (84,94KB)

16. Nr VI/57/2011

 uzgodnienia wycinki 13 drzew z gatunku lipa, rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Dobroszewice tj. Aleja Lipowa, stanowiąca pomnik przyrody.

PDFProjekt uchwaly nr VI-57-2011.pdf (23,67KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lubrzy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Woehl
Data wytworzenia: 2011-06-15