Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014

 

 

 

1. Sesja nr I z dnia: 29 listopada 2010 r.
  PDFProtokół nr I-2010 z dn. 29.11. 2010r..pdf (115,51KB)

2. Sesja nr II z dnia: 13 grudnia 2010 r.
  PDFProtokół nr II-2011 z dn. 13.12.2010r..pdf (116,34KB)

3. Sesja nr III z dnia: 26 stycznia 2011 r.
  PDFProtokół nr III-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf (169,10KB)

4. Sesja nr IV z dnia: 23 lutego 2011 r.
  PDFProtokół nr IV-2011 z dn. 23.02.2011r..pdf (89,30KB)

5. Sesja nr V z dnia: 27 kwietnia 2011 r.
  PDFProtokól nr V-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf (137,31KB)

6. Sesja nr VI z dnia: 28 czerwca 2011 r.
  PDFProtokół nr VI-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf (148,78KB)

7. Sesja nr VII z dnia: 29 sierpnia 2011 r.
  PDFProtokół nr VII-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf (782,37KB)

8. Sesja nr VIII z dnia: 29 października 2011 r.
  PDFProtokół nr VIII-2011 z dnia 24.10.2011r..pdf (158,06KB)

9. Sesja nr IX z dnia: 29 listopada 2011 r.
  PDFProtokól IX-2011 z dnia 29.11. 2011.pdf (1,68MB)

10. Sesja nr X z dnia 29 grudnia 2011 r.
  PDFProtokół X-2011 z dnia 29.12.2011 .pdf (2,56MB)

11. Sesja nr XI z dnia 24 lutego 2012 r.

PDFProtokół XI-2012 z dn.24.02.2012r..pdf (363,46KB)

12.Sesja nr XII z dnia 23 marca 2012r.

PDFprotokół nr XII-2012 z dn.23.03.2012r..pdf (2,89MB)

     Załącznik nr 4 do protokołu nr XII-2012 z dn. 23.03.2012r.

PDFZałącznik nr 4 do protokołu nr XII-2012 z dn. 23.03.2012r..pdf (446,82KB)

13. Sesja nr XIII z dnia 30 kwietnia 2012r.

PDFProtokół nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r..pdf (2,34MB)

      Załącznik nr 3 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r.

PDFZałącznik nr 3 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r..pdf (3,96MB)

     Załącznik nr 4 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r.

PDFZałącznik nr 4 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r..pdf (460,92KB)

    Załącznik nr 5 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r.

PDFZałącznik nr 5 do protokołu nr XIII-2012 z dn.30.04.2012r..pdf (621,38KB)

14. Sesja nr XIV z dnia 27 czerwca 2012r.

PDFProtokół nr XIV.2012 z sesji Rady Gminy Lubrza w dn.27.06.2012.pdf (2,57MB)

PDFZał. nr 3 do protokołu XIV.2012 - Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiat Prudnicki w zakresie dróg w 2012 r..pdf (406,40KB)

PDFZał. nr 4 do protokołu XIV.2012 -Informacja o pracy Przewodniczacej RG między sesjami.pdf (168,85KB)

PDFZał. nr 5 do protokołu XIV.2012 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za 2011r..pdf (598,94KB)

PDFZał. nr 6 do protokołu XIV.2012 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium.pdf (696,50KB)

PDFZał. nr 7 do protokołu XIV.2012 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.pdf (373,65KB)

PDFZał. nr 8 do protokołu XIV.2012 - Sprawozdanie finansowe Gminy Lubrza za 2011 rok.pdf (5,73MB)

PDFZał. nr 9 do protokołu XIV.2012 - Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Lubrza za 2011 rok.pdf (555,30KB)

15. Sesja nr XV z dnia 14 września 2012r.

PDFProtokół nr XV.2012 z sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dn.14.09.2012.pdf (114,77KB)

PDFZał. nr 3 - Informacja dot. stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Lubrza.pdf (1,16MB)

PDFZał. nr 4 -Informacja o stanie realizacji zadań oświatow organu prowadz.za rok szk. 20112012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.pdf (2,21MB)

PDFZał. nr 5 - Informacja o pracy Przewodniczacej pomiędzy sesjami.pdf (138,11KB)

PDFZał. nr 6 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w spr. opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze 2012r..pdf (437,19KB)

PDFZał. nr 7 - protokół z kontroli realizacji zadań gospodarczych w sołectwach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.pdf (743,06KB)

16.  Sesja nr XVI z dnia 31 października 2012 r.
  PDFProtokół nr XVI.2012 z dnia 31.10.2012r..pdf (2,27MB)

  PDFzałączniki do Protokołu nr XVI-2012 z dnia 31.10.2012r..pdf (1,12MB)

17. Sesja nr XVII z dnia: 27 listopada 2012 r.
  PDFProtokół nr XVII-2012 z dn. 27.11.2012.pdf (4,45MB)

18. Sesja nr XVIII z dnia: 11 grudnia 2012 r.
  PDFProtokół nr XVIII.2012 z dn. 11.12.2012r..pdf (1,26MB)'

19. Sesja nr XIX z dnia: 28 grudnia 2012 r.
  PDFProtokół nr XIX.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (9,68MB)

20.Sesja nr XX z dnia: 28 lutego 2013 r.
  PDFProtokół nr XX.2013 z dn. 28.02.2013r...pdf (5,71MB)

21. Sesja nr XXI z dnia: 22 marca 2013 r.
  PDFProtokół nr XXI.2013 z dn.22.03.2013r..pdf (4,63MB)

22. Sesja nr XXII z dnia: 26 kwietnia 2013 r.
  PDFProtokół nr XXII.2013 z dn. 26.04.2013r..pdf (5,16MB)

23. Sesja nr XXIII z dnia: 29.05.2013 r.
  PDFProtokół nr XXIII.2013 z dn. 29.05.2013r..pdf (1,30MB)

24.Sesja nr XXIV z dnia: 26.06.2013 r.
PDFProtokół nr XXIV.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf (3,68MB)

25. Sesja nr XXV z dnia: 30.08.2013 r.
PDFProtokół nr XXV.2013 z dn. 30.08.2013r..pdf (428,46KB)

26. Sesja nr XXVI z dnia: 27.09.2013r.
PDFProtokół nr XXVI.2013 z dnia 27.09.2013r..pdf (4,09MB)

27. Sesja nr XXVII z dnia: 30.10.2013r.
PDFProtokół nr XXVII.2013 z dnia 30.10. 2013r..pdf (4,55MB)

28. Sesja nr XXVIII z dnia: 29.11.2013r.
PDFProtokół nr XXVIII.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf (2,71MB)

29. Sesja nr XXIX z dnia: 20.12.2013r.
PDFProtokół Nr XXIX.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf (1,54MB)

30. Sesja nr XXX z dnia: 13.02.2014r.
PDFProtokół Nr XXX.2014 z dn. 13.02.2014r..pdf (2,94MB)

31. Sesja nr XXXI z dnia: 15.04.2014r.
PDFProtokół Nr XXXI.2014 z dn. 15.04.2014r..pdf (3,68MB)

32. Sesja nr XXXII z dnia: 17.06.2014r.
PDFProtokół nr XXXII.2014 z dn. 17.06.2014r..pdf (2,46MB)

33. Sesja nr XXXIII z dnia: 23.09.2014r.
PDFProtokół nr XXXIII.2014 z dn. 23.09.2014r..pdf (5,31MB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lubrzy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Alina Woehl
Data wytworzenia: 2012-11-29