Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadencja 2010-2014

1. ZARZĄDZENIE nr 1/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZarządzenie nr 1-2010 z dn. 13 grudnia 2010r..pdf

2. ZARZĄDZENIE nr 2/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZarządzenie nr 2-2010 z dn. 13 grudnia 2010r..pdf

3. ZARZĄDZENIE nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010r.
 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza – dot. sprzedaży działki nr 422/2 położonej w Trzebinie o pow. 0,2044 ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 420/1 i 420/2 położone w Trzebinie.
PDFZarządzenie nr 3-2010 z dn. 15 grudnia 2010r..pdf

4. ZARZĄDZENIE nr 4/2010 z dnia 15 grudnia 2010r.
 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyżurów w porze nocnej, niedzielnej i święta na 2011r.
PDFZarządzenie nr 4-2010 z dn. 16 grudnia 2010r..pdf

5. ZARZĄDZENIE nr 5/2010 z dnia 16 grudnia 2010r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZarządzenie nr 5-2010 z dn. 16 grudnia 2010r..pdf

6. ZARZĄDZENIE nr 6/2010 z dnia 16 grudnia 2010r.
 w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości. – dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 422/2 położonej w Trzebinie o pow. 0,2044 ha.
PDFZarządzenie nr 6-2010 z dn. 16 grudnia 2010r..pdf

7. ZARZĄDZENIE nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2010r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZarządzenie nr 7-2010 z dn. 22 grudnia 2010r..pdf

8. ZARZĄDZENIE nr 8/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia ceny ciepła dla lokali należących do zasobów komunalnych gminy Lubrza
PDFZarządzenie nr 8-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

9. ZARZĄDZENIE nr 9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 9-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

10. ZARZĄDZENIE nr 10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie czynszu najmu lokali użytkowych należących do zasobów komunalnych gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 10-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

11. ZARZĄDZENIE nr 11/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem koparko-ładowarki oraz wysokości roboczogodziny za pracę pracownika gospodarczego.
PDFZarządzenie nr 11-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

12. ZARZĄDZENIE nr 12/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu Polonez TRUCK Nr rej. OPR 61 JS.
PDFZarządzenie nr 12-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

13. ZARZĄDZENIE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu renault Master Nr rej. OPR 22 KP.
PDFZarządzenie nr 13-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

14. ZARZĄDZENIE nr 14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu ciężarowego Mercedes do wywozu odpadów.
PDFZarządzenie nr 14-2010 z dn. 30 grudnia 2010r..pdf

15. ZARZĄDZENIE nr 15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZarządzenie nr 15-2010 z dn. 31 grudnia 2010r..pdf

16. ZARZĄDZENIE nr 16/2010 z dnia 10 stycznia 2011r.
 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Lubrza nr 419/2010 z dnia 15.11.2010r.- dot. przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDFZarządzenie nr 16-2011 z dn. 10 stycznia 2011r..pdf

17. ZARZĄDZENIE nr 17/2010 z dnia 10 stycznia 2011r.
 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Lubrza nr 420/2010 z dnia 15.11.2010r. – dot. przedłożenia  projektu budżetu Gminy Lubrza  na 2011  rok.
PDFZarządzenie nr 17-2011 z dn. 10 stycznia 2011r..pdf

18. ZARZĄDZENIE nr 18/2010 z dnia 25 stycznia 2011r.
 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych Samorządu Mieszkańców wsi w Gminie Lubrza.
PDFZarządzenie nr 18-2010 z dn. 25 stycznia 2011r..pdf

19. ZARZĄDZENIE nr 0050.19.2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2011r. oraz przekazania upoważnień dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2011 z dn. 26 stycznia 2011r..pdf

20. ZARZĄDZENIE nr 0050.20.2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2011 z dn. 26 stycznia 2011r..pdf

21. ZARZĄDZENIE nr 0050.21.2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2011 z dn. 27 stycznia 2011r..pdf

22. ZARZĄDZENIE nr 0050.22.2011 z dnia 10 lutego 2011r.
 w sprawie stawek czynszu za dzierżawe gruntów komunalnych i budowli użytkowanych rolniczo.
PDFZarządzenie nr 0050.22.2011 z dn. 10 lutego 2011r..pdf

23. ZARZĄDZENIE nr 0050.23.2011 z dnia 23 lutego 2011r.
 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.23.2011 z dn. 23 lutego 2011r..pdf

24. ZARZĄDZENIE nr 0050.24.2011 z dnia 28 lutego 2011r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2011 z dn. 28 lutego 2011r..pdf

25. ZARZĄDZENIE nr 0050.25.2011 z dnia 28 lutego 2011r.
 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.25.2011 z dn. 28 lutego 2011r..pdf

26. ZARZĄDZENIE nr 0050.26.2011 z dnia 01 marca 2011r.
 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ksztalcenie pobieranej przez szkoły wyższe.
PDFZarządzenie nr 0050.26.2011 z dn. 01 marca 2011r..pdf

27. ZARZĄDZENIE nr 0050.27.2011 z dnia 08 marca 2011r.
 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w miejscowości Prężynka
PDFZarządzenie nr 0050.27.2011 z dn. 08 marca 2011r..pdf

28. ZARZĄDZENIE nr 0050.28.2011 z dnia 21 marca 2011r.
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2011 z dn. 21 marca 2011r..pdf

29. ZARZĄDZENIE nr 0050.29.2011 z dnia 29 marca 2011r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2011 z dn. 29 marca 2011r..pdf

30. ZARZĄDZENIE nr 0050.30.2011 z dnia 29 marca 2011r.
 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.30.2011 z dn. 29 marca 2011r..pdf

31. ZARZĄDZENIE nr 0050.31.2011 z dnia 30 marca 2011r.
 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji lultury za 2010r.
PDFZarządzenie nr 0050.31.2011 z dn. 30 marca 2011r..pdf

32. ZARZĄDZENIE nr 0050.32.2011 z dnia 30 marca 2011r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZarządzenie nr 0050.32.2011 z dn. 30 marca 2011r..pdf

33. ZARZĄDZENIE nr 0050.33.2011 z dnia 31 marca 2011r.

 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
PDFZarządzenie nr 0050.33.2011 z dn. 31 marca 2011r..pdf

34. ZARZĄDZENIE nr 0050.34.2011 z dnia 05 kwietnia 2011r.
 sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” oraz wytypowanie placówki w celu jego przeprowadzenia.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.34.2011 z dn. 05 kwietnia 2011r..pdf

35. ZARZĄDZENIE nr 0050.35.2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.35.2011 z dn. 14 kwietnia 2011r..pdf

36. ZARZĄDZENIE nr 0050.36.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.36.2011 z dn. 27 kwietnia 2011r..pdf

37. ZARZĄDZENIE nr 0050.37.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2011.
PDFZarządzenie nr 0050.37.2011 z dn. 28 kwietnia 2011r..pdf

38. ZARZĄDZENIE nr 0050.38.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie miny Lubrza i jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 0050.38.2011 z dn. 28 kwietnia 2011r..pdf

39. ZARZĄDZENIE nr 0050.39.2011 z dnia 04 maja 2011r.

w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.39.2011 z dn. 04 maja 2011r..pdf

40. ZARZĄDZENIE nr 0050.40.2011 z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie ustanowienia Urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Lubrza - utraciło moc Zarządzeniem Wójta Nr 0050.65.2011 z dn. 6.09.2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.40.2011 z dn. 19 maja 2011r..pdf

41. ZARZĄDZENIE nr 0050.41.2011 z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.41.2011 z dn. 23 maja 2011r..pdf

42. ZARZĄDZENIE nr 0050.42.2011 z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.42.2011 z dn. 23 maja 2011r..pdf

43. ZARZĄDZENIE nr 0050.43.2011 z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2011
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.43.2011 z dn. 24 maja 2011r..pdf

44. ZARZĄDZENIE nr 0050.44.2011 z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.44.2011 z dn. 24.05.2011r..pdf

45. ZARZĄDZENIE nr 0050.45.2011 z dnia 03 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.45.2011 z dn. 03 czerwca 2011r..pdf

46. ZARZĄDZENIE nr 0050.46.2011 z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustanowienia jej zasad i trybu pracy.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.46.2011 z dn. 21 czerwca 2011r..pdf

47. ZARZĄDZENIE nr 0050.47.2011 z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.47.2011 z dn. 21 czerwca 2011r..pdf

48. ZARZĄDZENIE nr 0050.48.2011 z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.48.2011 z dn. 21 czerwca 2011r..pdf

49. ZARZĄDZENIE nr 0050.49.2011 z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.49.2011 z dn. 28 czerwca 2011r..pdf

50. ZARZĄDZENIE nr 0050.50.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.50.2011 z dn. 30 czerwca 2011r..pdf

51. ZARZĄDZENIE nr 0050.51.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.51.2011 z dn. 01 lipca 2011r..pdf

52. ZARZĄDZENIE nr 0050.52.2011 z dnia 08 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.52.2011 z dn. 08 lipca 2011r..pdf

53. ZARZĄDZENIE nr 0050.53.2011 z dnia 08 lipca 2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dytektora Zespołu Publicznego szkół w Lubrzy.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.53.2011 z dn. 08 lipca 2011r..pdf

54. ZARZĄDZENIE nr 0050.54.2011 z dnia 26 lipca 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011 z dn. 26 lipca 2011r..pdf

55. ZARZĄDZENIE nr 0050.55.2011 z dnia 26 lipca 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.55.2011 z dn. 26 lipca 2011r..pdf

56. ZARZĄDZENIE nr 0050.56.2011 z dnia 16 sierpnia 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.56.2011 z dn. 16 sierpnia 2011r..pdf

57. ZARZĄDZENIE nr 0050.57.2011 z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i SEnatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.57.2011 z dn. 16 sierpnia 2011r..pdf

58. ZARZĄDZENIE nr 0050.58.2011 z dnia 19 sierpnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.58.2011 z dn. 19 sierpnia 2011r..pdf

59. ZARZĄDZENIE nr 0050.59.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.59.2011 z dn. 29 sierpnia 2011r..pdf

60. ZARZĄDZENIE nr 0050.60.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.60.2011 z dn. 29 sierpnia 2011r..pdf

61. ZARZĄDZENIE nr 0050.61.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.61.2011 z dn. 31 sierpnia 2011r..pdf

62. ZARZĄDZENIE nr 0050.62.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.62.2011 z dn. 31 sierpnia 2011r..pdf

63. ZARZĄDZENIE nr 0050.63.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.63.2011 z dn. 31 sierpnia 2011r..pdf

64. ZARZĄDZENIE nr 0050.64.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wskazania placówki oświatowej właściwej do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. WOP w Dytmarowie.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.64.2011 z dn. 31 sierpnia 2011r..pdf

65. ZARZĄDZENIE nr 0050.65.2011 z dnia 06 września 2011r.
w sprawie ustanowienia urzednika wyborczego w Urzędzie Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.65.2011 z dn. 06 września 2011r..pdf
 

66.ZARZĄDZENIE nr 0050.66.2011 z dnia 06 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.66.2011 z dn. 06 września 2011r..pdf

67. ZARZĄDZENIE nr 0050.67.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.67.2011 z dn. 12 września 2011r..pdf

68. ZARZĄDZENIE nr 0050.68.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodow i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.68.2011 z dn. 12 września 2011r..pdf

69. ZARZĄDZENIE nr 0050.69.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.69.2011 z dn. 12 września 2011r..pdf

70. ZARZĄDZENIE nr 0050.70.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.70.2011 z dn. 12 września 2011r..pdf

71. ZARZĄDZENIE nr 0050.71.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obslugi informatycznej w Urzędzie Gminy Lubrza w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.71.2011 z dn. 12 września 2011r..pdf

72. ZARZĄDZENIE nr 0050.72.2011 z dnia 19 września 2011r.
w sprawie ustanowienia operatorow informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lubrza dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rezczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.72.2011 z dn. 19 września 2011r..pdf

73. ZARZĄDZENIE nr 0050.73.2011 z dnia 19 września 2011r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborow do Sejmu Rezczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.73.2011 z dn. 19 września 2011r..pdf

74. ZARZĄDZENIE nr 0050.74.2011 z dnia 22 września 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania połecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.74.2011 z dn. 22 września 2011r..pdf

75. ZARZĄDZENIE nr 0050.75.2011 z dnia 26 września 2011r.
ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.75.2011 z dn. 26 września 2011r..pdf

76. ZARZĄDZENIE nr 0050.76.2011 z dnia 26 września 2011r.
zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Prężynce.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.76.2011 z dn. 26 września 2011r..pdf

77. ZARZĄDZENIE nr 0050.77.2011 z dnia 26 września 2011r.
wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.77.2011 z dn. 26 września 2011r..pdf

78. ZARZĄDZENIE nr 0050.78.2011 z dnia 06 października 2011r.
zmian budżetu gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.78.2011 z dn. 06 października 2011r..pdf

79. ZARZĄDZENIE nr 0050.79.2011 z dnia 06 października 2011r.
zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.79.2011 z dn. 06 października 2011r..pdf

80. ZARZĄDZENIE nr 0050.80.2011 z dnia 10 października 2011r.
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.80.2011 z dn. 10 października 2011r..pdf

81. ZARZĄDZENIE nr 0050.81.2011 z dnia 10 października 2011r.

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.81.2011 z dn. 10 października 2011r..pdf

82. ZARZĄDZENIE nr 0050.82.2011 z dnia 14 października 2011r.

zamiany nieruchomości.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.82.2011 z dn. 14 października 2011r..pdf

83. ZARZĄDZENIE nr 0050.83.2011 z dnia 18 października 2011r.
wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.83.2011 z dn. 18 października 2011r..pdf

84. ZARZĄDZENIE nr 0050.84.2011 z dnia 24 października 2011r.
zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.84.2011 z dn. 24 października 2011r..pdf

85. ZARZĄDZENIE nr 0050.85.2011 z dnia 24 października 2011r.
w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.85.2011 z dn. 28 października 2011r..pdf

86. ZARZĄDZENIE nr 0050.86.2011 z dnia 02 listopada 2011r.
w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.86.2011 z dn. 02 listopada 2011r..pdf

87. ZARZĄDZENIE nr 0050.87.2011 z dnia 02 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.87.2011 z dn. 02 listopada 2011r..pdf

88. ZARZĄDZENIE nr 0050.88.2011 z dnia 08 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.88.2011 z dn. 08 listopada 2011r..pdf

89. ZARZĄDZENIE nr 0050.89.2011 z dnia 09 listopada 2011r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.89.2011 z dn. 09 listopada 2011r..pdf

90. ZARZĄDZENIE nr 0050.90.2011 z dnia 09 listopada 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.90.2011 z dn. 09 listopada 2011r..pdf

91. ZARZĄDZENIE nr 0050.91.2011 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.91.2011 z dn. 15 listopada 2011r..pdf

92. ZARZĄDZENIE nr 0050.92.2011 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lubrza na 2012r.
PDFZarządzenie nr 0050.92.2011 z dn. 15 listopada 2011r..pdf

93. ZARZĄDZENIE nr 0050.93.2011 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.93.2011 z dn. 15 listopada 2011r..pdf

94. ZARZĄDZENIE nr 0050.94.2011 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011 z dn. 23 listopada 2011r..pdf

95. ZARZĄDZENIE nr 0050.95.2011 z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.95.2011 z dn. 23 listopada 2011r..pdf

96. ZARZĄDZENIE nr 0050.96.2011 z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.96.2011 z dn. 15 listopada 2011r..pdf

97. ZARZĄDZENIE nr 0050.97.2011 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.97.2011 z dn. 29 listopada 2011r..pdf

98. ZARZĄDZENIE nr 0050.98.2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.98.2011 z dn. 29 listopada 2011r..pdf

99. ZARZĄDZENIE nr 0050.99.2011 z dnia 06 grudnia 2011r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.99.2011 z dn. 06 grudnia 2011r..pdf

100. ZARZĄDZENIE nr 0050.100.2011 z dnia 06 grudnia 2011r.
w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.100.2011 z dn. 06 grudnia 2011r..pdf

101. ZARZĄDZENIE nr 0050.101.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta na rok 2012.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011 z dn. 14 grudnia 2011r..pdf

102. ZARZĄDZENIE nr 0050.102.2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011 r.

PDFZarządzenie nr 0050.102.2011.pdf

103. ZARZĄDZENIE nr 0050.103.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 0050. 103.2011.pdf

104. ZARZĄDZENIE nr 0050.104.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Lubrza oraz nadania Regulaminu organizacyjnego

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2011.pdf

105. ZARZĄDZENIE nr 0050.105.2012 z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2012r. oraz przekazania upoważnień dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych

PDFZarządzenie nr 0050.105.2012 z dnia 02.01.2012r..pdf

106. ZARZĄDZENIE nr 0050.106.2012 z dnia 2 stycznia 2012r.

 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2012.pdf

107. ZARZĄDZENIE nr 0050.107.2012 z dnia 9 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2012 z 09.01.2012r..pdf

108. ZARZĄDZENIE nr 0050.108.2012 z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2012 z dn. 24.01.2012r..pdf

109. ZARZĄDZENIE nr 0050.109.2012 z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2012 z dn.06.02.2012r..pdf

110. ZARZĄDZENIE nr 0050.110.2012 z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2012 z dn. 06.02.2012r..pdf

111. ZARZĄDZENIE nr 0050.111.2012 z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012r.

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2012 z dn.15.02.2012r..pdf

112. ZARZĄDZENIE nr 0050.112.2012 z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2012r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2012 z dn. 15.02.2012r..pdf

113. ZARZĄDZENIE nr 0050.113.2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2012 z dn. 20.02.2012r..pdf

114. ZARZĄDZENIE nr 0050.114.2012 z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2012

PDFZarządzenie nr 0050.114.2012 z dn. 24.02.2012r..pdf

115. ZARZĄDZENIE nr 0050.115.2012 z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2012r.

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2012 z dn.24.02.2012.pdf

116. ZARZĄDZENIE nr 0050.116.2012 z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2012 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2012 z dn. 23.03.2012r..pdf

117. ZARZĄDZENIE nr 0050.117.2012 z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011r.

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2012 z dn. 30.03.2012r..pdf

118. ZARZĄDZENIE nr 0050.118.2012 z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Lubrza

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2012 z dn. 30.03.2012r..pdf

119. ZARZĄDZENIE nr 0050.119.2012 z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza

PDFZarządzenie nr 0050.119.2012 z dnia 30.03.2012r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 0050.119.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r.

 w sprawie powolania jury do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" oraz wytypowania placówki w celu jego przeprowadzenia

 PDFZarządzenie nr 0050.119.2012 z dn.03.04.2012r..pdf

120. ZARZĄDZENIE nr 0050.120.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r.

w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w gminie Lubrza na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie nr 0050.120.2012 z dn. 03.04.2012r..pdf

121. ZARZĄDZENIE nr 0050.121.2012  z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie nr 0050.121.2012 z dn. 04.04.2012r..pdf

122. ZARZĄDZENIE nr 0050.122.2012 z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 r.

PDFZarządzenie nr 0050.122.2012 z dn. 23.04.2012r..pdf

123. ZARZĄDZENIE nr 0050.123.2012 z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2012r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2012 z dn.23.04.2012r..pdf

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Woehl
Data wytworzenia: 2011-09-22

 


PDFZarządzenie Nr 0050.115.2012 z dn.24.02.2012.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.123.2012 z dn. 23.04.2012r..pdf

PDFZarządzenie nr 0050.124.2012 z dn. 25.04.2012r..pdf

PDFZarządzenie nr 0050.125.2012 z dn. 25.04.2012r..pdf

PDFZarządzenie nr 0050.126.2012 z dn. 30.04.2012r..pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    11-02-2011 12:43
    przez: Administrator Strony
  • zmodyfikowano:
    15-06-2012 11:10
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl