Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2006-2010

 

  - ZARZĄDZENIE NR  1/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. 
  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2006 r.
  PDFZarządzenie nr 1 - 2006 z dn. 7.12.2006r..pdf

- Zarządzenie Nr 1a/2006 z dnia 6 grudnia 2006r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy
  PDFZarządzenie nr 1a - 2007 z dn. 06.12.2006r..pdf

- Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubrzy
  PDFZarządzenie nr 2-2007 z dn. 12.12.2006r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 3/2006 z dnia 18 grudnia 2006r
  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2006 rok
  PDFZarządzenie nr 3-2006 z dn. 18.12.2006r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR  4/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2006 r.
  PDFZarządzenie nr 4-2006 z dn. 27.12.2006r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 5/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2006 r.
  PDFZarządzenie nr 5-2006 z dn. 27.12.2006r..pdf

- Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 04 stycznia 2007r.
  w sprawie wyznaczenia społecznego zastępcy dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy
  PDFZarządzenie nr 6-2007 z dn. 04.01.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 7/2007 z dnia  10 stycznia 2007r
  w sprawie udzielenia bonifikaty dot. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku Prężynka 54
  PDFZarządzenie nr 7-2007 z dn. 10.01.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
  w sprawie pierwokupu dot. do nieruchomości położonej  w Skrzypcu
  PDFZarządzenie nr 8-2007 z dn. 25.01.2007r..pdf

- Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia  29 stycznia 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr 9-2007 z dn. 29.01.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 10/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.
  w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych Samorządu Mieszkańców Wsi w gminie Lubrza.
  PDFZarządzenie nr 10-2007 z dn. 30.01.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 z dnia 13.02.2007 r.
  w sprawie sprzedaży składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Lubrza - dot.koparko-ładowarkę kołową marki „OSTRÓWEK”, wersja URSUS K 162
  PDFZarządzenie nr 11-2007 z dn. 13.02.2007r..pdf

- Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 22 lutego 2007r.
  w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  PDFZarządzenie nr 12-2007 z dn. 22.02.2007r..pdf

- Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia  23 lutego 2007 r.
  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
  PDFZarządzenie nr 13-2007 z dn. 23.02.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 14/2007 z dnia 02 marca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza- dot.nieruchomości położonej w Nowym Browińcu.
  PDFZarządzenie nr 14-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 15/2007 z dnia 02 marca 2007r.
  w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości - dot. nieruchomości położonej w Nowym Browińcu.
  PDFZarządzenie nr 15-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 16/2007 z dnia 02 marca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza - dot. nieruchomości położonej w Trzebinie.
  PDFZarządzenie nr 16-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 17/2007 z dnia 02 marca 2007r.
  w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości - dot. nieruchomości położonej w Trzebinie.
  PDFZarządzenie nr 17-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 18/2007 z dnia 02 marca 2007 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
  PDFZarządzenie nr 18-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 19/2007 z dnia 2 marca 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok
  PDFZarządzenie nr 19-2007 z dn. 02.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 20/2007 z dnia 19 marca 2007r.
  w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2006 r.
  PDFZarządzenie nr 20-2007 z dn. 19.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 21/2007 z dnia 22 marca 2007r.
  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert.
  PDFZarządzenie nr 21-2007 z dn. 22.03.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 22/2007 z dnia 17 kwietnia 2007r.
  w sprawie podziału lokalu i zmiany sposobu użytkowania.
  PDFZarządzenie nr 22-2007 z dn. 17.04.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 18 kwietnia 2007r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
  PDFZarządzenie nr 23-2007 z dn. 18.04.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 24/2007 z dnia 18 kwietnia 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok
  PDFZarządzenie nr 24-2007 z dn. 18.04.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 25 /2007 z dnia 18 kwietnia 2007r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół  w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr 25-2007 z dn. 18.04.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 26/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 26-2007 z dn. 26.04.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 27/2007 z dnia 8 maja 2007r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 27-2007 z dn. 8.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 28/2007 z dnia 8 maja 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 28-2007 z dn. 8.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 29/2007 z dnia 11 maja 2007r.
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych – dot. konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej miejscowości – części wsi Krzyżkowice : przysiółek Krzyżkowice.
  PDFZarządzenie nr 29-2007 z dn. 11.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 30/2007 z dnia 15 maja 2007r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 30-2007 z dn. 15.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 31/2007 z dnia 17 maja 2007r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr 31-2007 z dn. 17.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 32/2007 z dnia 17 maja 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 32-2007 z dn. 22.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 33/2007 z dnia 23 maja 2007r.
  w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny – dot. nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, tj. działka nr 250/2 o pow. 0,04 ha, stanowiąca drogę położoną w Prężynce, celem przyłączenia jej do drogi wewnętrznej oznaczonej numerem pomiarowym 270.
  PDFZarządzenie nr 33-2007 z dn. 23.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 34/2007 z dnia 29 maja 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - - dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 475/1 położona w Skrzypcu o pow. 0,1100 ha.
  PDFZarządzenie nr 34-2007 z dn. 29.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 35/2007 z dnia 29 maja 2007r.
  w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lubrza.
  PDFZarządzenie nr 35-2007 z dn. 29.05.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 36/2007 z dnia 4 czerwca 2007r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych szkół w Lubrzy stanowisko dyrektora powierza się Pani mgr Bożenie Ostrycharczyk na okres od 6 czerwca 2007r do 31 sierpnia 2011r.
  PDFZarządzenie nr 36-2007 z dn. 04.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 37/2007 z dnia 12 czerwca 2007r.
  w sprawie określenia ceny zbycia działki w Skrzypcu  - dot. działki nr 475/1 położonej w Skrzypcu o pow. 0,1100 ha. Cena wywoławcza 27 206,00 zł ( brutto), w tym podatek VAT liczony wg stawki 22 % wynoszący 4 906 zł.
  PDFZarządzenie nr 37-2007 z dn. 12.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 38/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 1 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 61,35 m2
  PDFZarządzenie nr 38-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 39/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 2 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 74,12 m2
  PDFZarządzenie nr 39-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 40/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 3 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 121,21 m2
  PDFZarządzenie nr 40-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 41/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 4 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 88,50 m2 wraz z przynależnymi do lokalu 3 pomieszczeniem gospodarczym nr2,5,6 o pow.użytk.47,94 m2
  PDFZarządzenie nr 41-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 42/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 5 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 38,35 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 1 o pow.użytk. 10,90 m2
  PDFZarządzenie nr 42-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 43/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 6 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 55,74 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 4 o pow.użytk. 9,13 m2
  PDFZarządzenie nr 43-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 44/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 7 w Olszynce Nr 36 a o pow. użytkowej 61,62 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 3 o pow.użytk. 9,13 m2
  PDFZarządzenie nr 44-2007 z dn. 28.06.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 45/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
PDFzarządzenie nr 45-2007 z dn.2007-06-29.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 45a/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFzarządzenie nr 45a-2007 z dn.2007-06-29.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 46/2007 z dnia 2 lipca 2007r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
PDFzarządzenie nr 46-2007 z dn.2007-07-02.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 47/2007 z dnia 2 lipca 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok
PDFzarządzenie nr 47-2007 z dn.2007-07-02.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 48/2007 z dnia 13 lipca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFzarządzenie nr 48-2007 z dn.2007-07-03.pdf

-ZARZĄDZENIE  nr 49/2007 z dnia 3 lipca 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFzarządzenie nr 49-2007 z dn.2007-07-03.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 50/2007 z dnia 4 lipca 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFzarządzenie nr 50-2007 z dn.2007-07-04.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 51/2007 z dnia 13 lipca 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
PDFzarządzenie nr 51-2007 z dn.2007-07-13.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 52/2007 z dnia 13 lipca 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFzarządzenie nr 52-2007 z dn.2007-07-13.pdf

  - ZARZĄDZENIE nr 53/2007 z dnia 19 lipca 2007r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i wniosków o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów.
  PDFZarządzenie nr 53-2007 z dn. 19.07.2007r.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 54/2007 z dnia 23 lipca 2007r.
 w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Lubrza.
PDFzarządzenie nr 54-2007 z dn.2007-07-23.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 55/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFzarządzenie nr 55-2007 z dn. 01.08.2007r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 56/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFzarządzenie nr 56-2007 z dn. 01.08.2007r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 57/2007 z dnia 2 sierpnia 2007r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny -dot. działki nr 194 k.m.1 o pow. 5,6500 ha, położonej w Krzyżkowicach.
PDFzarządzenie nr 57-2007 z dn. 02.08.2007r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 58/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 58-2007 z dnia.23.08.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 58 a/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 58a-2007 z dn. 23.08.2007r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 59/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – powołana została komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek P. Katarzyny Muzyka, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie nr 59-2007 z dn. 23.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 60/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze 2007r.
PDFZarządzenie nr 60-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 61/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. zmiany numerów w Księgach Wieczystych
PDFZarządzenie nr 61-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 62/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. zmiany numerów w Księgach Wieczystych
PDFZarządzenie nr 62-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 63/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. zmiany numerów w Księgach Wieczystych
PDFZarządzenie nr 63-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 64/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. zmiany numerów w Księgach Wieczystych
PDFZarządzenie nr 64-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 65/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. zmiany numerów w Księgach Wieczystych
PDFZarządzenie nr 65-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 66/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 66-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 67/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 67-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 68/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie udzielenia bonifikaty - dot. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 36 a w Olszynce, wys.. bonifikaty 20 % ceny lokalu
PDFZarządzenie nr 68-2007 z dn. 29.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 69/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie udzielenia bonifikaty. – dot. lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 36 a w Olszynce, wys.. bonifikaty 20 % ceny lokalu
PDFZarządzenie nr 69-2007 z dn. 29.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 70/2007 z dnia 3 września 2007r.
w sprawie sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność gminy Lubrza – dot. samochodu marki Jelcz typ 003 – pożarniczy, rok produkcji 1975 oraz przyczepy marki Sanok typ D 45SA – pożarnicza.
PDFZarządzenie Nr 70-2007 z dnia.03.09.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 71/2007 z dnia 3 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 71-2007 z dnia.03.09.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 71a/2007 z dnia 10 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 71a-2007 z dn. 10.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 72/2007 z dnia 12 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 72-2007 z dnia.12.09.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 73/2007 z dnia 12 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 73-2007 z dn. 12.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 74/2007 z dnia 12 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 74-2007 z dnia.12.09.07r..pdf

-ZARZĄDZENIE  nr 75/2007 z dnia 12 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 75-2007 z dn. 12.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 76/2007 z dnia 12 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 76-2007 z dn. 12.09.2007r..pdf

-ZARZĄDZENIE  nr 77/2007 z dnia 12 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 77-2007 z dnia.12.09.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 78/2007 z dnia 26 września 2007r.
 w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie Nr 78-2007 z dnia.26.09.07r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 79/2007 z dnia 26 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 79-2007 z dn. 26.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 80/2007 z dnia 28 28 września 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza - dot. lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 33,63 m2 usytuowanegio na parterze budynku nr 24 przy ul. Wolności w Lubrzy.
PDFZarządzenie nr 80-2007 z dn. 28.09.2007r..pdf

-  ZARZĄDZENIE nr 81/2007 z dnia 28 września 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.- dot. lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 51,42 m2 usytuowanego na parterze budynku nr 24 przy ul. Wolności w Lubrzy
PDFZarządzenie nr 81-2007 z dn. 28.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 82/2007 z dnia 28 września 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza - dot.lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 77,44 m2 usytuowanego na parterze budynku nr 24 przy ul. Wolności w Lubrzy
PDFZarządzenie nr 82-2007 z dn. 28.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 83/2007 z dnia 28 września 2007r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
PDFZarządzenie nr 83-2007 z dn. 28.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 84/2007 z dnia 28 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 84-2007 z dn. 28.09.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 85/2007 z dnia 28 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
PDFZarządzenie nr 85-2007 z dn. 1.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 86/2007 z dnia 28 września 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 86-2007 z dn. 28.08.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 87/2007 z dnia 01 października 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 87-2007 z dn. 01.10.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 88/2007 z dnia 08 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 88-2007 z dn. 8.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 89/2007 z dnia 10 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 89-2007 z dn. 10.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 90/2007 z dnia 15 października 2007r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - dot.nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/2 k.m. 3 o powierzchni 0,1000 ha, stanowiącą drogę, położoną w Prężynce, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 1968, celem przyłączenia jej do drogi wewnętrznej oznaczonej numerem pomiarowym 270.
PDFZarządzenie nr 90-2007 z dn. 15.10.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 91/2007 z dnia 15 października 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 91-2007 z dn. 15.10.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 92/2007 z dnia 18 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 92-2007 z dn. 18.10.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 93/2007 z dnia 18 października 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 93-2007 z dn. 18.10.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 94/2007 z dnia 18 października 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 94-2007 z dn. 18.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 95/2007 z dnia 23 października 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza - dot. lokalu użytkowego nr 1 u o powierzchni użytkowej 236,70 m2 usytuowanego na parterze budynku nr 2 a w Dytmarowie, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu OPTIMA Medycyna S.A.
PDFZarządzenie nr 95-2007 z dn. 23.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 96/2007 z dnia 23 października 2007r.
  w sprawie udzielenia bonifikaty - dot. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 24 przy ul. Wolności w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr 96-2007 z dn. 23.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 97/2007 z dnia 26 października 2007r.
  w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zasdań i trybu pracy oraz ustalenia szczegółowych zasad wysokości stypendium szkolnego.
  PDFZarządzenie nr 97-2007 z dn. 26.10.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 98/2007 z dnia 02 listopada 2007r.
  w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 98-2007 z dn. 02.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 99/2007  z dnia 02 listopada 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 99-2007 z dn. 02.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 100/2007 z dnia 09 listopada 2007r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
  PDFZarządzenie nr 100-2007 z dn. 09.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 101/2007 z dnia 09 listopada 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok.
PDFZarządzenie nr 101-2007 z dnia 09.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 102/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.
PDFZarządzenie nr 102-2007 z dnia 15.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 103/2007 z dnia 16 listopada 2007r.
w sprawie wyrżenia opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta na rok 2008.
PDFZarządzenie nr 103-2007 z dnia 16.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 104/2007 z dnia 19 listopada 2007r.
w sprawie stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 104-2007 z dnia 19.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 105/2007 z dnia 19 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji do spraw przydziału środków finansowych rodzinom poszkodowanym podczas powodzi.
PDFZarządzenie nr 105-2007 z dn.ia20.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 106/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 r.
PDFZarządzenie nr 106-2007 z dnia 29.11.2007r..pdf

 
- ZARZĄDZENIE nr 107/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok
PDFZarządzenie nr 107-2007 z dnia 29.11.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 108/2007z dnia 30 listopada 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok
PDFZarządzenie nr 108-2007 z dnia 30.11.2007r..pdf
 

- ZARZĄDZENIE nr 109/2007 z dnia 05 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008, 2009 i 2010.
  PDFZarządzenie nr 109-2007 z dn. 05.12.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE nr 110/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
 PDFZarządzenie nr 110-2007 z dn. 20.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 111/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkoli w Lubrzy.
 PDFZarządzenie nr 111-2007 z dn. 20.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 112/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2007r.
 PDFZarządzenie nr 112-2007 z dn. 24.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 113/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2007r.
 PDFZarządzenie nr 113-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 114/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
 PDFZarządzenie nr 114-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE NR 115/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2007r.
PDFZarządzenie nr 115-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 116/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu ciężarowego STAR do wywozu odpadów oraz odśniezania ulic.
PDFZarządzenie nr 116-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 117/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem koparko - ładowarki oraz wysokości roboczogodziny za pracę pracownika gospodarczego.
PDFZarządzenie nr 117-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 118/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu Polonez TRUCK nr rej. ODR 1795.
PDFZarządzenie nr 118-2007 z dn. 27.12.2007r..pdf

 - ZARZĄDZENIE Nr 119/2008 z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 119-2008 z dnia 11.01.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 120/2008 z dnia 22 stycznia 2008r.
w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości lokalowej - dot. lokalu użytkowego nr 1 U usytuowanego na parterze budynku 2 a w Dytmarowie.
PDFZarządzenie Nr 120-2008 z dnia 22.01.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 121/2008 z dnia 01 lutego 2008r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady Sołeckiej w Lubrzy.
PDFZarządzenie nr 121-2008 z dn. 01.02.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 122/2008 z dnia 01 lutego 2008r.
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Laskowicach.
PDFZarządzenie nr 122-2008 z dnia 01.02. 2008r.pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 123/2008 z dnia 06 lutego 2008r.
zmieniejące zarządzenie w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
PDFZarządzenie nr 123-2008 z dnia 06.02. 2008r.pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 124/2008 z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Słokowie.
PDFZarządzenie nr 124-2008 z dn. 11.02.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 125/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 125-2008 z dnia 28.02. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 126/2008 z dnia 06 marca 2008r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 126-2008 z dnia 06.03.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 127/2008 z dnia 06 marca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 127-2008 z dnia 06.03. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 128/2008 z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.
PDFZarządzenie Nr 128-2008 z dnia 07.03. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 129/2008 z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 129-2008 z dnia 12.03. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 130/2008 z dnia 20 marca 2008r.
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2007r. PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza za 2007r.

- ZARZĄDZENIE Nr 131/2008 z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 131-2008 z dnia 27.03. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 132/2008 z dnia 27 marca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 132-2008 z dnia 27.03 2008r..pdf

-  ZARZĄDZENIE Nr 133/2008 z dnia 28 marca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ukłądu wykonawczego budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie Nr 133-2008 z dnia 28.03. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE Nr 134/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Gminy Lubrza.
PDFZarządzenie Nr 134-2008 z dnia 16.04. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIENr 135/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego - dot. lokalu położonego w m. Krzyżkowice.
PDFZarządzenie Nr 135-2008 z dnia 28.04. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 136/2008 z dnia 30 kwietnia  2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 136-2008 z dn. 30 kwietnia 2008r..pdf

  ZARZĄDZENIE nr 137/2008 z dnia 30 kwietnia  2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 137-2008 z dn. 30.04. 2008r..pdf


 
- ZARZĄDZENIE nr 138/2008 z dnia 5 maja 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 138-2008 z dn. 05.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 139/2008 z dnia 5 maja 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 139-2008 z dn. 05.05. 2008r..pdf

_
- ZARZĄDZENIE nr 140/2008 z dnia 12 maja 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 140-2008 z dn. 12.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 141/2008 z dnia 12 maja 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 141-2008 z dn. 12.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 142/2008 z dnia 12 maja 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 142-2008 z dn. 12.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 143/2008 z dnia 12 maja 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 143-2008 z dn. 12.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 144/2008 z dnia 16 maja 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 144-2008 z dn. 16.05. 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 145/2008 z dnia 16 maja 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 145-2008 z dn. 16.05. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 146/2008 z dnia 16 maja 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 146-2008 z dn. 16 maja 2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 147/2008 z dnia 4 czerwca 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 147-2008 z dn. 04.06.2008r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 148/2008 z dnia 4 czerwca 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.2008r.
PDFZarządzenie nr 148-2008 z dn. 04.06. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 149-2008 z dn. 30.06.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 150/2008 z dnia 11 czerwca 2008r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Olszynce
PDFZarządzenie nr 150-2008 z dn. 11.06.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 151/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 151-2008 z dn. 26.06.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 152/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 152-2008 z dn. 26.06.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 153/2008 z dnia 02 lipca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 153-2008 z dn. 02.07. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 154/2008 z dnia 02 lipca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 154-2008 z dn. 02.07.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 155/2008 z dnia 25 lipca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 155-2008 z dn. 25.07.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 156/2008 z dnia 28 lipca 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 156-2008 z dn. 28.07.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 157/2008 z dnia 29 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 157-2008 z dn. 29.07. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 158/2008 z dnia 29 lipca 2008r.
w sprawie powołania Gminneg Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Lubrza oraza nadania Regulaminu Organizacyjnego.
PDFZarządzenie nr 158-2008 z dn. 27.07.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 159/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 159-2008 z dn. 14.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 160/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 160-2008 z dn. 14 sierpnia 2008r.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 161/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 161-2008 z dn. 18.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 162/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 162-2008 z dn. 18.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 163/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczacej pozbawienia dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 163-2008 z dn. 29.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 164/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2008r.
PDFZarządzenie nr 164-2008 z dn. 19.08. 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 165/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r.
w sprawie sprzedazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZarządzenie nr 165-2008 z dn. 19.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 166/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 166-2008 z dn. 26.08.2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 167/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 167-2008 z dn. 26 sierpnia 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 168/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r.
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkoli w Lubrzy
PDFZarządzenie nr 168-2008 z dn. 29 sierpnia 2008r..pdf
 

-ZARZĄDZENIE nr 169/2008 z dnia 01 września 2008r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 169-2008 z dn. 01 września 2008r..pdf
 

 - ZARZĄDZENIE nr 170/2008 z dnia 01 września 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 170-2008 z dn. 01 września 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 171/2008 z dnia 03 września 2008r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 171-2008 z dn. 03 września 2008r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 172/2008 z dnia 03 września 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 172-2008 z dn. 03 września 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 173/2008 z dnia 03 września 2008r.
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.                                                PDFZarządzenie nr 173-2008 z dn. 03 września 2008r..pdf

- - ZARZĄDZENIE nr 174/2008 z dnia 05 września 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 174-2008 z dn. 05 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 175/2008 z dnia 12 września 2008r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 175-2008 z dn. 12 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 176/2008 z dnia 15 września 2008r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 176-2008 z dn. 15 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 177/2008 z dnia 22 września 2008r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 177-2008 z dn. 22 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 178/2008 z dnia 22 września 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 178-2008 z dn. 22 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 179/2008 z dnia 22 września 2008r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 179-2008 z dn. 22 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 180/2008 z dnia 22 września 2008r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 180-2008 z dn. 22 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 181/2008 z dnia 22 września 2008r.
 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz ustalenia szczegółowych zasad wysokości stypendium szkolnego.
PDFZarządzenie nr 181-2008 z dn. 22 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 184/2008 z dnia 30 września 2008r.
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkoli w Lubrzy.
PDFZarządzenie nr 184-2008 z dn. 30 września 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 185/2008 z dnia 01 października 2008r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 185-2008 z dn. 01 października 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 186/2008 z dnia 01 października 2008r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 186-2008 z dn. 01 października 2008r.pdf

- ZARZĄDZENIE nr 187/2008 z dnia 08 października 2008r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 187-2008 z dn. 08 października 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 188/2008 z dnia 08 października 2008r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 188-2008 z dn. 08 października 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 189/2008 z dnia 09 października 2008r.

 w sprawie zman budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 189-2008 z dn. 09 października 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 190/2008 z dnia 09 października 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 190-2008 z dn. 09 października 2008r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 191/2008 z dnia 14 października 2008r.
 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 191-2008 z dn. 14 października 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 192/2008 z dnia 14 października 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 192-2008 z dn. 14 października 2008r.pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 193/2008 z dnia 17 października 2008r.
 w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 193-2008 z dn. 17 października 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 194/2008 z dnia 17 października 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 194-2008 z dn. 17 października 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 195/2008 z dnia 20 października 2008r.
 w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 195-2008 z dn. 20 października 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 195a/2008 z dnia 20 października 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 195a-2008 z dn. 20 października 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 196/2008 z dnia 03 listopada 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 196-2008 z dn. 03 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 197/2008 z dnia 04 listopada 2008r.
 w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 197-2008 z dn. 04 listopada 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 198/2008 z dnia 04 listopada 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 198-2008 z dn. 04 listopada 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 199/2008 z dnia 05 listopada 2008r.
 w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 199-2008 z dn. 05 listopada 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 200/2008 z dnia 05 listopada 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 200-2008 z dn. 05 listopada 2008r.pdf

-ZARZĄDZENIE nr 201/2008 z dnia 06 listopada 2008r.
 w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZarządzenie nr 201-2008 z dn. 06 listopada 2008r.pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 202/2008 z dnia 06 listopada 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 202-2008 z dn. 06 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 203/2008 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 203-2008 z dn. 14 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 204/2008 z dnia 14 listopada 2008r.
 mieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 204-2008 z dn. 14 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 205/2008 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie projektu budżetu na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 205-2008 z dn. 14 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 206/2008 z dnia 17 listopada 2008r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 206-2008 z dn. 17 listopada 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 207/2008 z dnia 17 listopada 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 207-2008 z dn. 17 października 2008r..pdf
 

 -ZARZĄDZENIE nr 208/2008 z dnia 02 grudnia 2008r.
  w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 208-2008 z dn. 02 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 209/2008 z dnia 02 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 209-2008 z dn. 02 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 210/2008 z dnia 04 grudnia 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 210-2008 z dn. 04 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 211/2008 z dnia 04 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 211-2008 z dn. 04 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 212/2008 z dnia 05 grudnia 2008r.
  w sprawie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania.
PDFZARZĄDZENIE nr 212-2008 z dn. 05 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 213/2008 z dnia 09 grudnia 2008r.
  w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyżurów w porze nocnej, niedzielnej i święta na rok 2009.
PDFZARZĄDZENIE nr 213-2008 z dn. 09 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 214/2008 z dnia 09 grudnia 2008r.
  w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
PDFZARZĄDZENIE nr 214-2008 z dn. 09 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 215/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.
  w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE nr 215-2008 z dn. 11 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 216/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 216-2008 z dn. 12 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 217/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 217-2008 z dn. 12 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 218/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 218-2008 z dn. 17 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 219/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 219-2008 z dn. 22 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 220/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 220-2008 z dn. 22 grudnia 2008r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 221/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 221-2008 z dn. 22 grudnia 2008r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 222/2009 z dnia 09 stycznia 2009r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 222-2009 z dn. 09 stycznia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 223/2009 z dnia 14 stycznia 2009r.
  w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego - dot. przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Dytmarowie
PDFZARZĄDZENIE nr 223-2009 z dn. 14 stycznia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 224/2009 z dnia 23 stycznia 2009r.
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.
PDFZARZĄDZENIE nr 224-2009 z dn. 23 stycznia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 225/2009 z dnia 27 stycznia 2009r.
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza - dot. nieruchomości gruntowej położonej w Krzyżkowicach.
PDFZARZĄDZENIE nr 225-2009 z dn. 27 stycznia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 226/2009 z dnia 27 stycznia 2009r.
w sprawie sprzedaży ruchomosci stanowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE nr 226-2009 z dn. 27 stycznia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 227/2009 z dnia 02 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia przydziału kolalu mieszkalnego - dot. lokalu mieszkalnego położonego w Jasionie.
PDFZARZĄDZENIE nr 227-2009 z dn. 02 lutego 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 228/2009 z dnia 02 lutego 2009r.
  w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości - dot. nieruchomości gruntowej położonej w Krzyżkowicach.
PDFZARZĄDZENIE nr 228-2009 z dn. 02 lutego 2009r..pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 230/2009 z dnia 27 lutego 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 230-2009 z dn. 27 lutego 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 231/2009 z dnia 27 lutego 2009r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 231-2009 z dn. 27 lutego 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 232/2009 z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.
PDFZARZĄDZENIE nr 232-2009 z dn. 16 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 233/2009 z dnia 16 marca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 233-2009 z dn. 16 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 234/2009 z dnia 16 marca 2009r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIEnr 234-2009 z dn. 16 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 235/2009 z dnia 16 marca 2009r.
 w sprawie wyznaczenia na obszrze Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZARZĄDZENIE nr 235 z dn. 16 marca 2009r.pdf

 -ZARZĄDZENIE nr 236/2009 z dnia 20 marca 2009r.
  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008r.
PDFZARZĄDZENIE nr 236-2009 z dn. 20 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 237/2009 z dnia 23 marca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 237-2009 z dn. 23 marca 2009r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 239/2009 z dnia 23 marca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 239-2009 z dn. 23 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 240/2009 z dnia 23 marca 2009r.
  w sprawie ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE nr 240-2009 z dn. 23 marca 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 241/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  w sprawie komunalizacji mienia
PDFZARZĄDZENIE nr 241-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 242/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 242-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 243/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 243-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 244/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Jasionie
PDFZARZĄDZENIE nr 244-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 245/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborw oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posółw do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 245-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 245a/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r.
  w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborw oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posółw do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 245a-2009 z dn. 09 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 246/2009 z dnia 24 kwietnia 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 246-2009 z dn. 24 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 247/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 247-2009 z dn. 27 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 248/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
  w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Jasionie
PDFZARZĄDZENIE nr 248-2009 z dn. 27 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 249/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
  w sprawie ustalenia procedury zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek gminy Lubrza na rok szkolny 2009/2010
PDFZARZĄDZENIE nr 249-2009 z dn. 27 kwietnia 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 250/2009 z dnia 11 maja 2009r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 250-2009 z dn. 11 maja 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 251/2009 z dnia 20 maja 2009r.
  w sprawie komunalizacji mienia.
PDFZARZĄDZENIE nr 251-2009 z dn. 20 maja 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 252/2009 z dnia 25 maja 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 252-2009 z dn. 25 maja 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 253/2009 z dnia 25 maja 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 253-2009 z dn. 25 maja 2009r..pdf

-ZARZĄDZENIE nr 254/2009 z dnia 25 maja 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIENr 254-2009 z dn. 26 maja 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 238/2009 z dnia 23 marca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZADZENIE nr 238-2009 z dn. 23 marca 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 255/2009 z dnia 04 czerwca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 255-2009 z dn. 04 czerwca 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 256/2009 z dnia 04 czerwca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 256-2009 z dn. 04 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 256a/2009 z dnia 04 czerwca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 256a-2009 z dn. 04 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 257/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 257-2009 z dn. 15 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 258/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 258-2009 z dn. 15 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 259/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
PDFZARZĄDZENIE nr 259-2009 z dn. 15 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 260/2009 z dnia 19 czerwca 2009r.
  w sprawie zamiany nieruchomości
PDFZARZĄDZENIE nr 260-2009 z dn. 19 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 261/2009 z dnia 23 czerwca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 261-2009 z dn. 23 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 262/2009 z dnia 23 czerwca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 262-2009 z dn. 23 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 263/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 263-2009 z dn. 30 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 264/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 264-2009 z dn. 30 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 265/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 265-2009 z dn. 30 czerwca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 266/2009 z dnia 17 lipca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 266-2009 z dn. 17 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 267/2009 z dnia 17 lipca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 267-2009 z dn. 17 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 268/2009 z dnia 20 lipca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 268-2009 z dn. 20 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 269/2009 z dnia 20 lipca 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 269-2009 z dn. 20 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 270/2009 z dnia 23 lipca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 270-2009 z dn. 23 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 271/2009 z dnia 23 lipca 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 271-2009 z dn. 23 lipca 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 272/2009 z dnia 24 lipca 2009r.
  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie.
PDFZARZĄDZENIE nr 272-2009 z dn. 24 lipca 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 274/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 274-2009 z dn. 13 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 275/2009 z dnia 13 sierpnia  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 275-2009 z dn. 13 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 276/2009 z dnia 19 sierpnia 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 276-2009 z dn. 19 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 277/2009 z dnia 19 sierpnia  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 277-2009 z dn. 19 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 278/2009 z dnia 19 sierpnia  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 278-2009 z dn. 19 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 279/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 279-2009 z dn. 27 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 280/2009 z dnia 27 sierpnia  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 280-2009 z dn. 27 sierpnia 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 281/2009 z dnia 28 sierpnia  2009r.
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 281-2009 z dn. 28 sierpnia 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 282/2009 z dnia 01 września  2009r.
  w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego
PDFZARZĄDZENIE nr 282-2009 z dn. 01 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 283/2009 z dnia 02 września  2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 283-2009 z dn. 02 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 284/2009 z dnia 02 września  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 284-2009 z dn. 02 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 285/2009 z dnia 14 września  2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 285-2009 z dn. 14 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 286/2009 z dnia 14 września  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 286-2009 z dn. 14 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 287/2009 z dnia 18 września  2009r.
  w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy, oraz ustalenia szczegółowych zasad wysokości stypendium szkolnego.
PDFZARZĄDZENIE nr 287-2009 z dn. 18 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 288/2009 z dnia 29 września  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 288-2009 z dn. 28 września 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 289/2009 z dnia 9 października  2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE nr 289-2009 z dn. 9 pażdziernika 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 182/2009 z dnia 29 września  2008r.
  w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia zasad i trybu pracy
PDFZARZĄDZENIE nr 182-2008 z dn. 29 września 2008r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 183/2009 z dnia 30 września  2008r.
  zmieniające zarządzenie nr 182/2008 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 września 2008r.
PDFZarzadzenie nr 183-2008 z dn. 30 września 2008r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 290/2009 z dnia 9 października  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIENr 290-2009 z dn. 10 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 291/2009 z dnia 19 października  2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIENr 291-2009 z dn. 19 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 292/2009 z dnia 19 października  2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIENr 292-2009 z dn. 19 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 293/2009 z dnia 19 października  2009r.
 w sprawie czynszu najmu lokali użytkowych należących do zasobów komunalnych gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIENr 293-2009 z dn. 19 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 294/2009 z dnia 19 października  2009r.
 w sprawie stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIENr 294-2009 z dn. 19 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 295/2009 z dnia 19 października  2009r.
 w sprawie ustalenia ceny ciepła dla lokali należących do zasobów komunalnych gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIENr 295-2009 z dn. 19 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 296/2009 z dnia 23 października  2009r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu do wywozu odpadów stałych SCANIA P-94 Nr rej. ZS-4430P.
PDFZARZĄDZENIENr 296-2009 z dn. 23 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 297/2009 z dnia 23 października  2009r.
 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem otwartego kontenera KP-7 na terenie Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIENr 297-2009 z dn. 23 października 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 298/2009 z dnia 30 października  2009r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIENr 298-2009 z dn. 23 października 2009r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 299/2009 z dnia 03 listopada  2009r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE Nr 299-2009 z dn. 03 listopada 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 300/2009 z dnia 03 listopada  2009r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
PDFZARZĄDZENIE Nr 300-2009 z dn. 03 listopada 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 301/2009 z dnia 04 listopada  2009r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu Renault Master Nr rej. OPR 22 KP.
PDFZARZĄDZENIE Nr 301-2009 z dn. 04 listopada 2009r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 302/2009 z dnia 06 listopada  2009r.
w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego
DOCZARZĄDZENIENr 302-2009 z dn. 06 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 303/2009 z dnia 09 listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIE Nr 303-2009 z dn. 09 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 304/2009 z dnia 09 listopada  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 304-2009 z dn. 09 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 305/2009 z dnia 12 listopada  2009r.
w sprawie projektu budżetu na 2010r.
DOCZARZĄDZENIENr 305-2009 z dn. 12 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 306/2009 z dnia 23 listopada  2009r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyżurów w porze nocnej, niedzielnej i święta na rok 2010.
DOCZARZĄDZENIENr 306-2009 z dn. 23 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 307/2009 z dnia 23 listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 307-2009 z dn. 23 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 308/2009 z dnia 23 listopada  2009r.
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 308-2009 z dn. 23 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 309/2009 z dnia 23 listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 309-2009 z dn. 23 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 310/2009 z dnia 25 listopada  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 310-2009 z dn. 25 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 311/2009 z dnia 25 listopada  2009r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 311-2009 z dn. 25 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 312/2009 z dnia 25 listopada  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 312-2009 z dn. 25 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 313/2009 z dnia 25 listopada  2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 313-2009 z dn. 25 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 314/2009 z dnia 26 listopada  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 314-2009 z dn. 26 listopada 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 315/2009 z dnia 03 grudnia  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 315-2009 z dn. 03 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 315a/2009 z dnia 10 grudnia  2009r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkoli w Lubrzy
DOCZARZĄDZENIENr 315a-2009 z dn. 10 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 316/2009 z dnia 14 grudnia  2009r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 316-2009 z dn. 14 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 317/2009 z dnia 14 grudnia  2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 317-2009 z dn. 14 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 318/2009 z dnia 21 grudnia  2009r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
DOCZARZĄDZENIENr 318-2009 z dn. 21 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 319/2009 z dnia 22 grudnia  2009r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 319-2009 z dn. 22 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 320/2009 z dnia 22 grudnia  2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 320-2009 z dn. 22 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 321/2009 z dnia 29 grudnia  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 321-2009 z dn. 29 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 322/2009 z dnia 29 grudnia  2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 322-2009 z dn. 29 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 323/2009 z dnia 31 grudnia  2009r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 323-2009 z dn. 31 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 324/2009 z dnia 31 grudnia  2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCZARZĄDZENIENr 324-2009 z dn. 31 grudnia 2009r..doc

ZARZĄDZENIE nr 325/2010 z dnia 04 stycznia 2010r.
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Laskowicach.
DOCZARZĄDZENIENr 325-2010 z dn. 04 stycznia 2010r..doc

ZARZĄDZENIE nr 326/2010 z dnia 04 stycznia 2010r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady Sołeckiej w Laskowicach.
DOCZARZĄDZENIENr 326-2010 z dn. 04 stycznia 2010r..doc

ZARZĄDZENIE nr 330/2010 z dnia 01 lutego 2010r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce.

ZARZĄDZENIE nr 327/2010 z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 327-2010 z dn. 12 stycznia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 328/2010 z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010r. rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe.
PDFZARZĄDZENIENr 328-2010 z dn. 12 stycznia 2010r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 329/2010 z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 329-2010 z dn. 12 stycznia 2010r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 330/2010 z dnia 01 lutego 2010r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce.
PDFZARZĄDZENIENr 330-2010 z dn. 01 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 331/2010 z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENI ENr 331-2010 z dn. 12 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 332/2010 z dnia 12 lutego 2010r.
zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 332-2010 z dn. 12 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 333/2010 z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 333-2010 z dn. 12 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 334/2010 z dnia 24 lutego 2010r.
wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 334-2010 z dn. 24 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 335/2010 z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 335-2010 z dn. 24 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 336/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 336-2010 z dn. 26 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 337/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 337-2010 z dn. 26 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 338/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 338-2010 z dn. 26 lutego 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 339/2010 z dnia 01 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 339-2010 z dn. 01 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 340/2010 z dnia 10 marca 2010r.
w sprawie ogłoszenia drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce
PDFZARZĄDZENIENr 340-2010 z dn. 10 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 341/2010 z dnia 19 marca 2010r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009r
PDFZARZĄDZENIENr 341-2010 z dn. 19 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 342/2010 z dnia 19 marca 2010r.
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” oraz wytypowanie placówki w celu jego przeprowadzenia.
PDFZARZĄDZENIENr 342-2010 z dn. 19 marca 2010r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 343/2010 z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 343-2010 z dn. 31 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 344/2010 z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 344-2010 z dn. 31 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 345/2010 z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 345-2010 z dn. 31 marca 2010r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 346/2010 z dnia 31 marca 2010r.
wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 346-2010 z dn. 31 marca 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 347/2010 z dnia 07 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 347-2010 z dn. 07 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 348/2010 z dnia 07 kwietnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 348-2010 z dn. 07 kwietnia 2010r..pdf

 ZARZĄDZENIE nr 349/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r.
w sprawie ogłoszenia trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
PDFZARZĄDZENIE Nr 349-2010 z dn. 22 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanmowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE Nr 350-2010 z dn. 23 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 351/2010 z dnia 23  kwietnia 2010r.
w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości.
PDFZARZĄDZENIE Nr 351-2010 z dn. 23 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 352/2010 z dnia 23  kwietnia 2010r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE Nr 352-2010 z dn. 23 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 353/2010 z dnia 23  kwietnia 2010r.
w sprawie aktualiacjji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE Nr 353-2010 z dn. 23 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 354/2010 z dnia 27  kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lubrzamiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZARZĄDZENIE Nr 354-2010 z dn. 27 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 355/2010 z dnia 30  kwietnia 2010r.
w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010r.
PDFZARZĄDZENIE Nr 355-2010 z dn. 30 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 356/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 356-2010 z dn. 30 kwietnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 357/2010 z dnia 06 maja 2010r.
w sprawie zmain budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 357-2010 z dn. 06 maja 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 358/2010 z dnia 06 maja 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 358-2010 z dn. 06 maja 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 359/2010 z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie zmain budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 359-2010 z dn. 17 maja 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 360/2010 z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budzetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 360-2010 z dn. 17 maja 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 361/2010 z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
PDFZARZĄDZENIENr 361-2010 z dn. 17 maja 2010r..pdf       

- ZARZĄDZENIE nr 362/2010 z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 362-2010 z dn. 17 maja 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 363/2010 z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 363-2010 z dn. 24 maja 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 364/2010 z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 364-2010 z dn. 31 maja 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 365/2010 z dnia 02 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 365-2010 z dn. 02 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 366/2010 z dnia 02 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 366-2010 z dn. 02 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 367/2010 z dnia 02 czerwca 2010r.

w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 367-2010 z dn. 02 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 368/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.

w sprawie odwołania i powołania członka komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 368-2010 z dn. 10 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 369/2010 z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 369-2010 z dn. 17 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 370/2010 z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 370-2010 z dn. 17 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 371/2010 z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 371-2010 z dn. 17 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 372/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 372-2010 z dn. 18 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 373/2010 z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie ogłoszenia czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce
PDFZARZĄDZENIENr 373-2010 z dn. 28 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 374/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz kontenera 120l
PDFZARZĄDZENIENr 374-2010 z dn. 29 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 375/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r
PDFZARZĄDZENIENr 375-2010 z dn. 29 czerwca 2010r..pdf
   
- ZARZĄDZENIE nr 376/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 04 lipca 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 376-2010 z dn. 29 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 377/2010 z dnia 30 czerwca 2010
r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 377-2010 z dn. 30 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 378/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r
PDFZARZĄDZENIENr 378-2010 z dn. 30 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 379/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 379-2010 z dn. 30 czerwca 2010r..pdf   

- ZARZĄDZENIE nr 380/2010 z dnia 01 lipca 2010r.
w sprawie udzielenia bonifikaty.
PDFZARZĄDZENIENr 380-2010 z dn. 01 lipca 2010r..pdf   

 - ZARZĄDZENIE nr 381/2010 z dnia 01 lipca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r
PDFZARZĄDZENIE nr 381-2010 z dn. 01 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 382/2010 z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE nr 382-2010 z dn. 15 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 383/2010 z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r
PDFZARZĄDZENIE nr 383-2010 z dn. 15 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 384/2010 z dnia 19 lipca 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
PDFZARZĄDZENIENr 384-2010 z dn. 19 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 385/2010 z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE nr 385-2010 z dn. 29 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 386/2010 z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 386-2010 z dn. 29 lipca 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 387/2010 z dnia 02 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZARZĄDZENIENr 387-2010 z dn. 02 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 388/2010 z dnia 02 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
PDFZARZĄDZENIENr 388-2010 z dn. 02 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 389/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 389-2010 z dn. 24 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 390/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r.

wsprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 390-2010 z dn. 24 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 391/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie ogłoszenia piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
PDFZARZĄDZENIENr 391-2010 z dn. 27 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 392/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubrza oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza.
PDFZARZĄDZENIE Nr 392-2010 z dn. 27 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 393/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 393-2010 z dn. 30 sierpnia 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 394/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 394-2010 z dn. 01 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 395/2010 z dnia 13 września 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 395-2010 z dn. 13 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 396/2010 z dnia 13 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 396-2010 z dn. 13 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 397/2010 z dnia 13 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 397-2010 z dn. 13 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 398/2010 z dnia 13 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 398-2010 z dn. 13 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 399/2010 z dnia 30 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 399-2010 z dn. 30 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 400/2010 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian z planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 400-2010 z dn. 30 września 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 401/2010 z dnia 01 października 2010r.
w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 401-2010 z dn. 01 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 402/2010 z dnia 04 października 2010r.
w sprawie udostępnienia komitetom wyborczym obiektowe stanowiących własność Gminy
PDFZARZĄDZENIENr 402-2010 z dn. 04 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 403/2010 z dnia 04 października 2010r.
w sprawie ogłoszenia szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce
PDFZARZĄDZENIENr 403-2010 z dn. 04 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 404/2010 z dnia 11 października 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 404-2010 z dn. 11 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 405/2010 z dnia 11 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 405-2010 z dn. 11 października 2010r..pdf


- ZARZĄDZENIE nr 406/2010 z dnia 11 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 406-2010 z dn. 11 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 407/2010 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 407-2010 z dn. 14 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 408/2010 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 408-2010 z dn. 14 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 409/2010 z dnia 14 października 2010r.

w sprawie  zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.
PDFZARZĄDZENIE NR 409-2010 z dn. 14 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 410/2010 z dnia 15 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 410-2010 z dn. 15 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 411/2010 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 411-2010 z dn. 22 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 412/2010 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 412-2010 z dn. 22 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 413/2010 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 413-2010 z dn. 29 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 414/2010 z dnia 29 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 414-2010 z dn. 29 października 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 415/2010 z dnia 08 listopada 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 415-2010 z dn. 08 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 416/2010 z dnia 08 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE NR 416-2010 z dn. 08 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 417/2010 z dnia 08 listopada 2010r.
w sprawie  zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.
PDFZARZĄDZENIE NR 417-2010 z dn. 08 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 418/2010 z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza.
PDFZARZĄDZENIE NR 418-2010 z dn. 10 listopada 2010r..pdf
 

- ZARZĄDZENIE nr 419/2010 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej
PDFZARZĄDZENIE Nr 419-2010 z dnia 15 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 420/2010 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
PDFZARZĄDZENIE NR 420-2010 z dn.15 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 421/2010 z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 421-2010 z dnia 15 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 422/2010 z dnia 22 listopada 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE Nr 422-2010 z dnia 22 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 423/2010 z dnia 22 listopada 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIE Nr 423-2010 z dnia 23 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 424/2010 z dnia 23 listopada 2010r.
W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 424-2010 z dnia 23 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 425/2010 z dnia 23 listopada 2010r.

  wsprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
PDFZARZĄDZENIE Nr 425-2010 z dnia 23 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 426/2010 z dnia 23 listopada 2010r.
  wsprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
PDFZARZĄDZENIE 426-2010 z dnia 23 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 427/2010 z dnia 26 listopada 2010r.

  w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego
PDFZARZĄDZENIENr 427-2010 z dnia 26 listopada 2010r..pdf

- ZARZĄDZENIE nr 428/2010 z dnia 01 grudnia 2010r.
  wsprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFZARZĄDZENIENr 428-2010 z dnia 01 grudnia 2010r..pdf

ZARZĄDZENIE nr 429/2010 z dnia 09 grudnia 2010r.
  w sptrawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz ustalenie szczegółowych zasad wysokości stypendium szkolnego.
PDFZARZĄDZENIE nr 429-2010 z dnia 09 grudnia 2010r..pdf
 


PDFzarządzenie nr 53-2007 z dn.2007-07-19.pdf

PDFZARZĄDZENIENr 402-2010 z dn. 04 października 2010r..pdf

PDFZARZĄDZENIE nr 183-2008 z dn. 30 września 2008r..pdf