Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  LUBRZA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer
wpisu
do
rejestru

Data
wpisu do
rejestru oraz
daty
kolejnych
wpisów

Pełna nazwa
instytucji
kultury
wynikająca ze
statutu

Skrócona
nazwa
instytucji
kultury,
jeżeli jej
używanie
przewiduje
statut

Siedziba
i adres instytucji
kultury

Oznaczenie
organizatora
instytucji
kultury

Oznaczenie
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

Akt o
utworzeniu
instytucji
kultury

Akt o
nadaniu statutu
instytucji kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

28.02.1992

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy

 

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

Gmina Lubrza

 

Uchwała nr IX/53/91 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 16 maja 1991 r.

Statut nadany uchwałą nr IX/53/91 Rady Gminy  w Lubrzy  z dnia 16 maja 1991 r.

15.02.2005

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy

GOKSiR w Lubrzy

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

Gmina Lubrza

 

Uchwała nr IX/53/91 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 16 maja 1991 r.

Statut nadany uchwałą nr XVIII/156/05 Rady Gminy Lubrza  z dnia 15 lutego 2005 r.

08.01.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy

GOK w Lubrzy

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

Gmina Lubrza

 

Uchwała nr IX/53/91 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 16 maja 1991 r. zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr  XXX/301/2014 z dnia 28 października 2014 r.

Statut nadany uchwałą nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 października 2014 r.