Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  LUBRZA

 

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna  nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona  nazwa instytucji  kultury

Siedziba i adres instytucji  kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu ,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję Kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

21.05.2012


 


 


08.01.2015

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy

NIEAKTUALNEGminny Ośrodek Kultury w Lubrzy

GOKSiR

NIEAKTUALNE


 GOK

Ul. Wolności 73
48-231 Lubrza

Rada Gminy w Lubrzy

 

 

-

 

Uchwała Rady Gminy Lubrza  nr IX/53/91 z dnia 16-05-1991


 


Uchwała Rady Gminy Lubrza  nr IX/53/91 z dnia 16-05-1991

Zmieniona Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/301/2014 z dnia 28 października 2014r

 

Uchwała Rady Gminy Lubrza  nr IX/53/91 z dnia 16-05-1991


 


Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 października 2014r.

 

 

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1/ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2/ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w  rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru .

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego .

Osobą odpowiedzialną za udostępnienie rejestru jest Sekretarz Gminy Lubrza -mgr inż. Wioletta Astramowicz - Ceglarz.

Wniosek o odpis składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy pokój nr 209.

 


 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2012
  przez: Tomasz Malinowski
 • opublikowano:
  21-05-2012 12:33
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  08-01-2015 08:07
  przez: Tomasz Malinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 9923
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl