Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.

Strona archiwalna

 

                                                                                                             Lubrza dnia 30.03.2011r.

Nr ZPI.6733.2.1.2011

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lubrza

 

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

/Dz. U. z 10 maja 2003r. Nr 80 poz. 717/, zawiadamiam, że w dniu 2011.03.29. wydałem

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ZPI.6733.2.2011

z dnia 29.03.2011r.. na rzecz:

 

 

 

Gminy Lubrza

z siedzibą Urząd Gminy Lubrza ul: Wolności 73, 48-231 Lubrza.

                                        

a dotyczącej:

 

- Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej, o odcinek o długości ok. 200m.

  o średnicy 90mm. wraz z przyłączami do zasilania jednorodzinnych budynków

  mieszkalnych , planowanych przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.

 

  przewidzianej do realizacji na gruntach wsi:

 

- LUBRZA- dz. o nr ewid. gruntu: - 426/1 km. 4.

 
 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   mgr Mariusz Kozaczek

Metryczka
  • opublikowano:
    06-04-2011 10:53
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl