Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy

Strona archiwalna

 

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lubrza
 
  

        Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami), w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 15.03.2011r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:

 Gminy Lubrza z siedzibą Urząd Gminy ul: Wolności 73, 48-231 Lubrza.
 
postępowanie w sprawie:
 

- Rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej, o odcinek o długości ok. 200m.

   o średnicy 90mm, wraz z przyłączami do zasilania jednorodzinnych budynków

   mieszkalnych, planowanych przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.

 
przewidziane do realizacji na gruntach wsi:
 

LUBRZA – dz. o nr ewid. gruntu – 426/1 km. 4.

 

        W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Lubrzy pokój Nr 203 w godz. od 800 do 1400, składać

ewentualne uwagi i wnioski na piśmie. 
 
 
 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                      mgr Mariusz Kozaczek
                                                                                                                                                       

                                                           
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Władysław Panek
Data wytworzenia: 2011-03-15