Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE
 

Wójta Gminy Lubrza

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
 
 
 
 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 stycznia 2011 roku Rada Gminy Lubrza, uchwałą Nr III/16/2011, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC.

 

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz posumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, pokój nr 203.

 
  
 Wójt Gminy
mgr Mariusz Kozaczek 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Władysław Panek
Data wytworzenia: 2011-03-15