Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

                                                        Lubrza dnia  25.03.2008r.

Nr ZPI-7331-1/1-5/08

 
OBWIESZCZENIE

 
Wójta Gminy Lubrza

 

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

/Dz. U. z 10 maja 2003r. Nr 80 poz. 717/, zawiadamiam, że w dniu 2008.03.25. wydałem

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ZPI-7331-1/1/08

z dnia 2008.03.25. na rzecz:

 

 

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

45-085 Opole

ul: Niedziałkowskiego 6

                                                  

a dotyczącej:

 

- Przebudowę drogowego obiektu inżynierskiego tj. przepustu pod drogą krajową Nr 40

  w km. 30+524 m.

 
przewidzianej do realizacji na gruntach wsi:

 -  NOWY BROWINIEC- dz. o nr ewid. gruntu: 45/3, 46/1 i 47/3 km. 1.

Metryczka
  • opublikowano:
    03-04-2008 07:33
    przez: Administrator Strony
  • zmodyfikowano:
    03-04-2008 07:36
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl