Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa

Strona archiwalna

 

                                                                                                              Lubrza dnia 17.09.2007r.
 
Nr ZPI-7331-1/5-1/07
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lubrza
 
 
 
        Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami), w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 17.09.2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
 
AR – DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE mgr inż. Arkadiusz Żurakowski
ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji calu publicznego na:
 
 
- Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik – Gr. Państwa na
    odcinku o długości ok. 7500m. od granicy miasta Prudnik, przez tereny zabudowane
    wsi Dytmarów i Krzyżkowice, do granicy państwa z Czechami.  
 
przewidziane do realizacji na gruntach wsi:
 
1. JASIONA                   - dz. nr ewid. gruntu:
      - 376, 405, i 413 km. 1
      - 389,401 i 403 km. 2
2. DYTMARÓW            - dz. nr ewid. gruntu:
       - 501/1, 502/1, 509, 513, 520 i 482/1 km. 1.
       - 505, 506/1, i 519 km. 2,
       - 507/1, 531, 532, 535 i 536 km. 3,
       - 527 km. 8,
       - 539 545 km. 10
2. KRZYŻKOWICE       - dz. nr ewid. gruntu:
        - 78, 97, 98, 110, 112, 127, 136, 173, 205/1, 205/2, 225, 241/1 i 242/1 km. 1.
 
        W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Lubrzy pokój Nr 203 w godz. od 800 do 1400, składać
ewentualne uwagi i wnioski na piśmie. 
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy
 
                                                                                      mgr Stanisław Jędrusikinformację wytworzył(a): Władysław Panek
za treść odpowiada: Władysław Panek
data wytworzenia: 19/10/2007
Metryczka
  • opublikowano:
    19-10-2007 11:19
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl