Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.

Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.

 

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”, 

  • opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium gminy Lubrza, sporządzone przez ECOSYSTEM PROJEKT , autor dr K. Badora – 2008r.,
  • uchwała Rady Gminy w Lubrzy, Nr XIII/95/2008  z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”,
  • projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”,  sporządzony prze Autorską Pracownię Architektury i Urbanistyki „A&U”  w Opolu  autor mgr inż. arch.  Maria Oleszczuk,
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”, na środowisko przyrodnicze, sporządzona przez ECOSYSTEM PROJEKT , autor dr K. Badora – 2009r.,
  • opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu  oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”, uzyskana w postępowaniu dot.  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – pismo nr NZ/MK-4321-133/09 z dnia 2009.09.24 oraz pismo nr RDOŚ-16-WOOŚ-7041-066/09/km z dnia 24.09.2009r.

Metryczka
  • opublikowano:
    02-10-2009 07:21
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl