Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
Stowarzyszenie Subregion Południowy z siedzibą w Nysie wraz z partnerskimi samorządami
wchodzącymi w skład Subregionu tj. Powiatem Nyskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem
Prudnickim, Gminą Pakosławice, Gminą Skoroszyce, Gminą Łambinowice, Gminą Lubrza,
Gminą Branice, Gminą Biała, Gminą Głubczyce Gminą Korfantów, Gminą Paczków, Gminą
Otmuchów, Gminą Głuchołazy, Gminą Prudnik, Gminą Nysa, Gminą Kietrz, Gminą Baborów,
Gminą Kamiennik i Gminą Głogówek zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Południowego na lata
2021-2030.
Określone w strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej Subregionu Południowego oraz rozpoznania najważniejszych
wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.
Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od 07.09.2023 r. do 21.09.2023 r.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 21.09.2023 r. w następujący
sposób:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG
DP) dostępnego pod adresem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_subregion_poludniowy_konsult
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres:
subregionpoludniowy@gmail.com
c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki e-
PUAP: /subregionpoludniowy/domyslna (decyduje data wpływu)
2) papierowo:
a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion
Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,
3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 18.09.2023 r.
o godz. 12:00. w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300
Nysa .
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie
się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach
internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach
urzędów Samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po
zakończeniu konsultacji.

PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf (52,79KB)
DOCXformularz_konsultacji.docx (38,02KB)
PDFformularz_konsultacji.pdf (80,18KB)
PDFStrategia IIT_04.09.pdf (5,03MB)
PDFUchwała konsultacje.pdf (78,58KB)