Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz., 870) informuje się, że w roku 2022 wpłynęły do Wójta Gminy Lubrza dwie petycje, natomiast do Rady Gminy Lubrza wpłynęła jedna petycja. 

 

Pierwsza petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza dotyczyła wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 130 tys. PLN lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii. 

Petycja została uznana za bezzasadną i poinformowano o tym wnoszącego petycję, bowiem Gmina Lubrza posiada w swoich zasobach dwie lampy bakteriobójcze wystarczające do dezynfekcji pomieszczeń na potrzeby Urzędu. Nie będziemy zatem dokonywać rozpoznania w tym obszarze. Nie będziemy też przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia na zakup w/w urządzeń.

Druga petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza dotyczyła zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) w związku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782). Petycja została uznana za bezzasadną, ponieważ Gmina Lubrza w 2020 roku wdrożyła System Informacji Przestrzennej, podała go do użytku publicznego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Lubrza pod adresem www.lubrza.opole.pl. System ten zawiera wszystkie obowiązujące akty planowania przestrzennego wraz z ich zbiorami oraz usługą wyszukiwania, pobierania i przeglądania.

Petycja skierowana do Rady Gminy Lubrza dotyczyła utworzenia na terenie gminy Młodzieżowej Rady Gminy. Rada Gminy Lubrza podjęła uchwałę i uznała, iż petycja w tej sprawie jest bezzasadna. Stworzenie takiego podmiotu jest zasadne wyłącznie, jeśli wynika     z inicjatywy młodzieży Gminy Lubrza, a takiej nie było.