Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór składu węgla sezon 2022

Informacja dotycząca wyboru Składu Węgla obsługującego Gminę Lubrza:

 

  1. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
  2. Data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną: umowa podpisana w formie papierowej w dniu 22.11.2022 r. w Lubrzy
  3. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług: umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
  4. Cena: 100,00 zł brutto za każdą odebraną tonę węgla; 300,00 zł brutto za każdą wydaną tonę węgla
  5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z2022 r. poz. 2236)
  6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: Krystian Rojek IT Revolution z siedzibą w Prudniku, przy ul. Prężyńska 26, 48-200 Prudnik