Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór sprzedawcy węgla sezon 2022

  1. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
  2. Data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną: umowa podpisana w formie papierowej w dniu 21.11.2022 r. w Opolu
  3. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług: umowa dotyczy zakup węgla kamiennego o sortymencie: Retopal Ekogroszek 108 t, Karlik Ekogroszek 108 t, Groszek II 405 t, Groszek 405 t
  4. Cena: 1500,00 zł brutto
  5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236)
  6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice Jolanta Smołka – dyrektor Biura Sprzedaży Węgla Opałowego