Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

PDFZaproszenie do konsultacji.pdf (129,87KB)
PDFZarządzenie nr 0050.531.2022- konsultacje programu współpracy.pdf (124,76KB)
PDFZałącznik - projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (142,32KB)

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji program współpracy 2023.pdf (116,32KB)

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2023.pdf (269,82KB)