Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wystąpienia pokontrolne 2022

PDFWystąpienie pokontrolne ZPS.I.431.24.2022.AS.pdf (10,52MB) PDFProtokół kontroli Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.pdf (2,99MB) Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFProtokół kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.pdf (4,19MB) Kontrola zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

PDFWystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.pdf (3,74MB) Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2015 - 2020 oraz wybranych zagadnień za 2021 rok.

PDFArchiwum Państwowe w Opolu - wystąpienie pokontrolne.pdf (1,42MB) Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Lubrzy w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.

PDFProtokół kontroli nr WIOS-Opole 270_2022.pdf (4,37MB) Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFWystąpienie pokontrolne ZPS.I.431.24.2022.AS.pdf (10,52MB) Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r,. poz 1249) oraz wybranych aktów wykonawczych.