Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz., 870) informuje się, że w roku 2021 wpłynęły do Wójta Gminy Lubrza trzy petycje, natomiast do Rady Gminy Lubrza wpłynęły dwie petycje. 

 

Pierwsza petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza dotyczyła współodpowiedzialności za skutki szczepień na COVID – 19 oraz podjęcia działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:

     a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę     odporność,

     b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami.

Petycja została uznana za bezzasadną i poinformowano wnoszącego petycję, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw stanowi odpowiedź dla podmiotu kierującego petycję w zakresie współodpowiedzialności za skutki szczepień na COVID – 19. W odniesieniu do działań, których celem ma być zwrócenie uwagi obywateli na wzmacnianie odporności organizmu oraz leczenie ogólnie dostępnymi środkami ustalono, iż właściwym podmiotem do czynienia tego typu zaleceń będzie Minister Zdrowia.

 

Pierwsza petycja skierowana do Rady Gminy Lubrza dotyczyła również współodpowiedzialności za skutki szczepień na COVID – 19 oraz podjęcia działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby leczenia tej choroby. Rada Gminy Lubrza ustaliła, iż żądania składającego petycję nie mogą być przedmiotem działania Rady.

 

Druga petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza dotyczącą wydania komunikatu, który ukazałaby się na portalach gminnych i w lokalnej gazecie w sprawie poprawy odporności społeczeństwa poprzez zalecenie uzupełniania niedoboru witaminy D oraz przygotowania odpowiedniego pakietu profilaktycznego dla osób starszych uznana została za bezzasadną, bowiem Wójt Gminy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji i prowadzenia ingerencji w powyższym zakresie.
 

Druga petycja skierowana do Rady Gminy Lubrza również dotyczyła wydania komunikatu, który ukazałaby się na portalach gminnych i w lokalnej gazecie w sprawie poprawy odporności społeczeństwa poprzez zalecenie uzupełniania niedoboru witaminy D oraz przygotowania odpowiedniego pakietu profilaktycznego dla osób starszych. Petycja został wycofana przez wnoszącego petycję.

 

Trzecia petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza dotyczyła rozpatrzenia prośby w sprawie przystąpienia Gminy/Szkoły/Ośrodka Kultury do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” – edycja 2021. Uznano, iż petycja nie może być załatwiona pozytywnie, gdyż Gmina/Szkoła/Ośrodek Kultury nie dysponuje terenem, na którym można by wykonać plac zabaw.  Istniejące place zabaw zostały doposażone w potrzebne urządzenia z budżetu Gminy.