Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Lubrza

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie Programu Ochrony Środowiska, na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973)

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych

projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBRZA NA LATA 2021-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Konsultacje będą trwały od dnia 10 listopada 2021 roku do dnia 02 grudnia 2021 roku.

Z treścią Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza,
w pokoju nr 201, w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubrzy,
PDFProgram ochrony środowiska dla gminy Lubrza - projekt.pdf (2,64MB)

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: urzad@lubrza.opole.pl.;
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.

 

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, pokój nr 201 w godzinach pracy Urzędu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubrza.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOCXKLAUZULA KONSULTACJE SPOŁECZNE- XI 2021.docx (24,04KB)