Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFzaproszenie do konsultacji uchwały.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.407.2021- konsultacje programu współpracy.pdf
PDFZałacznik nr 1 uchwała.pdf
PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji program współpracy 2022.pdf