Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Lubrza informuje, że Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/208/2021 z dnia 25  marca 2021r.  uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2021 roku  obowiązywać będzie następująca stawka opłaty za odpady komunalne:

 

   28,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.