Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały z wsprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza na rok 2021.pdf 

Wersja dostępna:
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza na roki 2021.pdf

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały.pdf
Zarządzenie nr 0050.284.2020- konsultacje programu współpracy.pdf
Załacznik nr 1 Uchwała.pdf
Załącznik nr 2 Formularz.pdf