Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały  sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.docx

Załącznik nr 1 - zarządzenie Wójta .pdf

Projekt uchwały.pdf

Załącznik nr 2 - formularz konsultacyjny.doc


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU : SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019.pdf