Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie nr 0050._2015 - konsultacje programu współpracy.PDF
UCHWAŁA Nr Program współpracy 2016.pdf
Załącznik nr 2 Formularz.pdf

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały.pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU : SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016.pdf