Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Biliński - kontakt: iod@lubrza.opole.pl

 

Poniżej umieszczone  zostały Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną w zależności od rodzaju sprawy jaką Pani/Pana dotyczy.

 

        Z poważaniem                      

Administrator Danych Osobowych     

Wójt Gminy Lubrza               

 

1   PDFOgólna klauzula informacyjna.pdf (134,05KB)
2   DOCXKLAUZULA - Przetwarzanie danych osobowych pracownika.docx (23,84KB)
3   PDFKLAUZULA - DLA OSÓB W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.pdf (172,77KB)
4   PDFKLAUZULA DLA OSÓB KORZYST. Z ZFŚS.pdf (176,10KB)
5   PDFKLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH.pdf (173,74KB)
6   DOCXKLAUZULA w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami.docx (34,31KB)
7   PDFKLAUZULA - PODATKI LOKALNE.pdf (175,24KB)
8   PDFKLAUZULA - PRZETWARZANIE DANYCH - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.pdf (252,71KB)
9   PDFKLAUZULA - PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB ZATR. NA PODST. UMOWY ZLECENIA.pdf (169,64KB)
10 PDFKLAUZULA-DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODPADÓW.pdf (172,78KB)
11 DOCXKlauzula Rejestr danych kontaktowych.docx (20,74KB)
12 PDFKlauzula CRW_zaktualizowana 13.02.2024 r.pdf (196,07KB)
13 PDFKLAUZULA- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY.pdf (173,43KB)
14 PDFKLAUZULA - STYPENDIA WÓJTA.pdf (214,62KB)
15 PDFKLAUZULA- RADNI GMINY.pdf (123,86KB)
16 PDFKLAUZULA -KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH.pdf (214,19KB)
17 DOCXKLAUZULA Zmiana miejsc planu zagospodarowania przestrzenn..docx (23,93KB)
18 DOCXKLAUZULA Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej.docx (23,97KB)
19 DOCXKLAUZULA Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.docx (23,88KB)
20 DOCXKLAUZULA Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.docx (23,96KB)
21 DOCXKLAUZULA Nadanie numeru buddynku.docx (23,98KB)
22 DOCXKLAUZULA Upomnienia zobowiązanych.docx (23,96KB)
23 DOCXKLAUZULA Zawiadomienie o przekazaniu sprawy.docx (23,90KB)
24 DOCXKLAUZULA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx (23,95KB)
25 DOCXKLAUZULA - Ewidencja ludności / PESEL.docx (24,56KB)
26 DOCXKLAUZULA Oświadczenia majatkowe.docx (24,06KB)
27 DOCXKlauzula dowody osobiste.docx (18,82KB)
28 DOCXKLAUZULA kandydat do pracy.docx (18,99KB)
29 DOCXKLAUZULA - decyzja administracyjna strzelnica.docx (24,00KB)
30 PDFKlauzula informacyjna skargi i wnioski.pdf (77,18KB)
31 PDFKlauzula informacyjna - petycje.pdf (76,42KB)
32 DOCXKlauzula dostęp do informacji publicznej.docx (16,26KB)
33 DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób składających wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.docx (16,96KB)
34 DOCXKLAUZULA zastrzeż PESEL.docx (27,56KB)

          


 

 

[