Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2021

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.300.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.docx (16,52KB)
DOCXProjekt WPF na 2021.docx (374,06KB)

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 393/2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza
PDFOpinia RIO w sprawie WPF.pdf (1,11MB)

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2021

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.301.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetu Gminy Lubrza na 2021 rok.docx (12,98KB)
DOCProjekt Budżetu Gminy Lubrza na 2021.doc (1,46MB)

PDFInformacja za I kwartał 2021 r..pdf (156,14KB) PDFInformacja za I kwartał 2021 r. - korekta.pdf (156,34KB)

PDFInformacja za II kwartał 2021 r..pdf (157,36KB)

PDFInformacja za III kwartał 2021.pdf (156,57KB)

PDFInformacja za IV kwartał 2021.pdf (156,99KB)   PDFInformacja za IV kwartał 2021 - korekta.pdf (157,32KB) PDFInformacja za IV kwartał 2021 - korekta z dnia 05.05.2022 r..pdf (157,30KB)

 

PDFINFORMACJA ZA 2021 R..pdf (304,44KB)
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 392/2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
PDFOpinia RIO w sprawie Budżetu.pdf (1,98MB)

3. Wieloletnia prognoza finansowa.

3.1 PDFUCHWAŁA NR XXIV.198.2020.pdf (178,64KB) PDFWPF ZAŁ.1.pdf (3,00MB) PDFWPF ZAŁ. 2.pdf (149,16KB) PDFOBJAŚNIENIA DO WPF.pdf (124,94KB)4. Budżet Gminy Lubrza na rok 2021

4.1 PDFUCHWAŁA NR XXIV.199.2020.pdf (738,14KB)

4.2. Uchwała nr 638/2020 z dnia 19 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.

PDFUchwała Nr 638.2020 z dnia 19 stycznia 2021 r..pdf (647,74KB)

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 49/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.  sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2021 rok.

PDFOpinia.pdf (985,41KB)
 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

PDFZarządzenie.pdf (272,97KB)
 

PDFSprawozdanie opisowe.pdf (2,04MB)
 

7. Sprawozadnia finansowe

7.1 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf (127,10KB)
PDFWYCIĄG INF. DODATKOWA.pdf (213,86KB)
DOCXINFORMACJA DODATKOWA UG 2021.docx (27,04KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf (140,92KB)
PDFBilans ORGANU 2021 rok.pdf (601,40KB)
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2021.pdf (164,03KB)

7.2 Łączne sprawozdania finasowe

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021 GMINA LUBRZA.pdf (141,84KB)
PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA DODATKOWA 2021 GMINA LUBRZA.pdf (214,40KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 GMINA LUBRZA.pdf (128,43KB)
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021 GMINA LUBRZA.pdf (134,39KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA 2021 GMINA LUBRZA.pdf (497,77KB)
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDZETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO 2021 GMINA LUBRZA.pdf (166,37KB)

7.3 Bilans skonsolidowany

PDFBILANS SKONSOLIDOWANY 2021.pdf (146,65KB)