Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2021

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.300.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.docx
DOCXProjekt WPF na 2021 .docx

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 393/2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza
PDFOpinia RIO w sprawie WPF.pdf

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2021

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.301.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetu Gminy Lubrza na 2021 rok.docx
DOCProjekt Budżetu Gminy Lubrza na 2021.doc

PDFInformacja za I kwartał 2021 r..pdf PDFInformacja za I kwartał 2021 r. - korekta.pdf

PDFInformacja za II kwartał 2021 r..pdf

PDFInformacja za III kwartał 2021.pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2021.pdf   PDFInformacja za IV kwartał 2021 - korekta.pdf PDFInformacja za IV kwartał 2021 - korekta z dnia 05.05.2022 r..pdf

 

PDFINFORMACJA ZA 2021 R. .pdf
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 392/2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
PDFOpinia RIO w sprawie Budżetu.pdf

3. Wieloletnia prognoza finansowa.

3.1 PDFUCHWAŁA NR XXIV.198.2020.pdf PDFWPF ZAŁ.1.pdf PDFWPF ZAŁ. 2.pdf PDFOBJAŚNIENIA DO WPF.pdf



4. Budżet Gminy Lubrza na rok 2021

4.1 PDFUCHWAŁA NR XXIV.199.2020.pdf

4.2. Uchwała nr 638/2020 z dnia 19 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.

PDFUchwała Nr 638.2020 z dnia 19 stycznia 2021 r..pdf

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 49/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.  sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

7. Sprawozadnia finansowe

7.1 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf
PDFWYCIĄG INF. DODATKOWA.pdf
DOCXINFORMACJA DODATKOWA UG 2021.docx
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf
PDFBilans ORGANU 2021 rok.pdf
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2021.pdf

7.2 Łączne sprawozdania finasowe

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021 GMINA LUBRZA.pdf
PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA DODATKOWA 2021 GMINA LUBRZA.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021 GMINA LUBRZA.pdf
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021 GMINA LUBRZA.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA 2021 GMINA LUBRZA.pdf
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDZETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO 2021 GMINA LUBRZA.pdf