Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym

w Urzędzie Gminy w Lubrzy

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że w Urzędzie Gminy w Lubrzy dostępne są następujące środki wspierające komunikowanie się osobom uprawnionym (osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się):

  1. poczta elektroniczna:
  2. faks: 774074651
  3. telefon komórkowy: 606 829 745
  4. strona internetowa: www.lubrza.opole.pl oraz strona BiP www.bip.lubrza.opole.pl

Urząd Gminy w Lubrzy zapewnia również dostęp do świadczenia usługi tłumacza migowego, wybieranego z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w formie pisemnej poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza, na wyżej wskazany adres email, faks lub na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd Gminy w Lubrzy zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczy inny możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Ponadto osoba uprawniona przy załatwianiu spraw ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia  5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

DOCXZgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza.docx (14,34KB)