Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2019 - kopia - kopia

Strona archiwalna

 

1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018r.pdf
PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf
 

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 458/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf


2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2019

PDFZarządzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r..pdf

PDFInformacja za I kwartał 2019r..pdf  PDFInformacja za I kwartał 2019r. - korekta.pdf

PDFInformacja za II kwartał 2019 r .pdf

PDFInformacja za III kwartał 2019 r. .pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2019 r.pdf PDFInformacja za IV kwartał 2019 korekta.pdf
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 457/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019

PDFOpinia.pdf

3. Wieloletnia prognoza finansowa

PDFUchwała NR II-17-2018 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

4. Budżet Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała NR II-18-2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok.pdf

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała nr 701-2018 z dnia 17 stycznia 2019r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.pdf

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 323/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

PDFOpinia.pdf

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019.

PDFSprawozdanie.pdf

PDFZarządzenie NR 0050.206.2020.pdf


8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 71/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019 rok.

PDFOpinia.pdf

9. Sprawozdania finansowe

9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019.pdf

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA .pdf

PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU UG LUBRZA - INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf 

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf

 

9.2 Łączne sprawozdania finansowe