Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2020

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

PDFZarządzenie nr 0050.157.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdf (6,97MB) PDFZarządzenie nr 0050.157.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdf (125,21KB)PDFProjekt WPF na 2020 rok.pdf (623,47KB)
 

PDFAutopoprawka projektu Wielolrtniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf (5,16MB) PDFAUTOPOPRAWKA PROJEKTU WPF 2020.pdf (3,06MB)

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 438/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf (1,16MB)

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2019 z dnia 8 listopada 2019 r..pdf (34,61MB) PDFZarządzenie Nr 0050.158.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdf (121,88KB)  PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy - projekt.pdf (1,01MB)

PDFInformacja za I kwartał 2020 r..pdf (293,53KB) PDFInformacja za I kwartał 2020 r..pdf (113,03KB)

PDFInformacja za II kwartał 2020 r..pdf (231,55KB) PDFInformacja za II kwartał 2020 r..pdf (113,17KB)

PDFInformacja za III kwartał 2020 r..pdf (225,53KB) PDFInformacja za III kwartał 2020 r..pdf (113,90KB)

PDFInformacja za IV kwartał 2020 r..pdf (154,07KB) PDFInformacja za IV kwartał 2020 r. - korekta.pdf (156,97KB)

 

PDFInformacja za 2020 rok.pdf (304,39KB)
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 436/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

PDFOpinia.pdf (1,04MB)
 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 437/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

PDFOpinia.pdf (824,04KB)

4. Wieloletnia prognoza finansowa 

PDFUchwała nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf (6,14MB)  PDFUchwała nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf (157,19KB) PDFWPF 2020 ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY.pdf (2,85MB) PDFWPF 2020 ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY.pdf (147,59KB)
 

5. Budżet Gminy Lubrza na 2020 rok

5.1. PDFUchwała nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf (15,83MB) PDFUchwała nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf (745,59KB)

5.2. Uchwała nr 663/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.

 PDFUchwała nr 663.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r..pdf (679,79KB)

5.3. Uchwała nr 731/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lubrza na 2020 rok.

PDFUchwała nr 731.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r..pdf (659,56KB) 

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 287/2020 z dnia 3 września 2020 r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

PDFOpinia.pdf (1,02MB)

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.342.2021.pdf (136,88KB)

PDFSprawozdanie opisowe.pdf (1,25MB)

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 93/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2020 rok.

PDFOpinia.pdf (999,54KB)
 

9. Sprawozdania finansowe

9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy

PDFZestaiwenie zmian w funduszu jednostki 2020 r. UG.pdf (127,15KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020 r. UG.pdf (214,38KB)
DOCXINFORMACJA DODATKOWA UG 2020 -31.03.2021 zbiorczo.docx (29,31KB)
PDFRachunek Zysków i strat 2020 r. UG.pdf (141,01KB)
PDFBilans organu za 2020 rok UG.pdf (597,06KB)
PDFBilans jednostki budzetowej 2020 r. UG.pdf (165,05KB)

9.2 Łączne sprawozdania finansowe

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r. Gmina Lubrza.pdf (128,07KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki 2020 r. Gmina Lubrza.pdf (141,86KB)
PDFWyciag z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020 Gmina Lubrza.pdf (215,78KB)
PDFInformacja dodatkowa 2020 r. Gmina Lubrza.pdf (469,37KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budzetowego 2020 r. Gmina Lubrza.pdf (166,57KB)
PDFBilans z wykonania budzetu jednostki samorządu terytorialnego 2020 r. Gmina Lubrza.pdf (133,15KB)


 9.3 Bilans skonsolidowany

PDFBILANS SKONSOLIDOWANY 2020.pdf (147,17KB)