Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2020

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

PDFZarządzenie nr 0050.157.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdf PDFZarządzenie nr 0050.157.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdfPDFProjekt WPF na 2020 rok.pdf
 

PDFAutopoprawka projektu Wielolrtniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf PDFAUTOPOPRAWKA PROJEKTU WPF 2020.pdf

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 438/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2019 z dnia 8 listopada 2019 r..pdf PDFZarządzenie Nr 0050.158.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.pdf  PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy - projekt .pdf

PDFInformacja za I kwartał 2020 r..pdf PDFInformacja za I kwartał 2020 r..pdf

PDFInformacja za II kwartał 2020 r. .pdf PDFInformacja za II kwartał 2020 r. .pdf

PDFInformacja za III kwartał 2020 r..pdf PDFInformacja za III kwartał 2020 r..pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2020 r. .pdf PDFInformacja za IV kwartał 2020 r. - korekta.pdf

 

PDFInformacja za 2020 rok.pdf
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 436/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

PDFOpinia.pdf
 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 437/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

PDFOpinia.pdf

4. Wieloletnia prognoza finansowa 

PDFUchwała nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf  PDFUchwała nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf PDFWPF 2020 ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY.pdf PDFWPF 2020 ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY.pdf
 

5. Budżet Gminy Lubrza na 2020 rok

5.1. PDFUchwała nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf PDFUchwała nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.pdf

5.2. Uchwała nr 663/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.

 PDFUchwała nr 663.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r..pdf

5.3. Uchwała nr 731/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lubrza na 2020 rok.

PDFUchwała nr 731.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r..pdf 

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 287/2020 z dnia 3 września 2020 r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

PDFOpinia.pdf

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.342.2021.pdf

PDFSprawozdanie opisowe.pdf

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 93/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2020 rok.

PDFOpinia.pdf
 

9. Sprawozdania finansowe

9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy

PDFZestaiwenie zmian w funduszu jednostki 2020 r. UG.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020 r. UG.pdf
DOCXINFORMACJA DODATKOWA UG 2020 -31.03.2021 zbiorczo.docx
PDFRachunek Zysków i strat 2020 r. UG.pdf
PDFBilans organu za 2020 rok UG.pdf
PDFBilans jednostki budzetowej 2020 r. UG.pdf

9.2 Łączne sprawozdania finansowe

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r. Gmina Lubrza.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki 2020 r. Gmina Lubrza.pdf
PDFWyciag z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020 Gmina Lubrza.pdf
PDFInformacja dodatkowa 2020 r. Gmina Lubrza.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budzetowego 2020 r. Gmina Lubrza.pdf
PDFBilans z wykonania budzetu jednostki samorządu terytorialnego 2020 r. Gmina Lubrza.pdf