Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Strona archiwalna

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
2019
1 Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc PDFPetycja z dnia 29.05.2019 r..pdf Analiza ofert oraz  dokonanie przeglądu wydatków w ramach użytkowania służbowych telefonów komórkowych w roku 2018, 29.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFOR.152.1.2019 Odpowiedź na petycję.pdf
2020
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach PDFSkan petycji.pdf Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżejwzmiankowanych przepisów. 26.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.
2.  Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc DOCXPetycja z dnia 21.08.2020.docx Sposób dokonywania zakupu srodków do dezynfekcji rąk oraz analizy zagrożeń z tym związanych 21.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFOR.152.2.2020 Odpowiedź na petycję.pdf
3. Marek Songin PDFpetycja z dnia 14.12.2020.pdf Wezwanie do podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubrza dotyczącej zobligowania producentów szczepionek przeciwko SARS-COV2 do przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne stosowania tych szczepionek 14.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji    

                                    DOCXKlauzula-informacyjna-dla-osob-skladajacych-petycje.docx