Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
2019
1 Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc PDFPetycja z dnia 29.05.2019 r..pdf Analiza ofert oraz  dokonanie przeglądu wydatków w ramach użytkowania służbowych telefonów komórkowych w roku 2018, 29.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFOR.152.1.2019 Odpowiedź na petycję.pdf
2020
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach PDFSkan petycji.pdf Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżejwzmiankowanych przepisów. 26.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.
2.  Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc DOCXPetycja z dnia 21.08.2020.docx Sposób dokonywania zakupu srodków do dezynfekcji rąk oraz analizy zagrożeń z tym związanych 21.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFOR.152.2.2020 Odpowiedź na petycję.pdf

                                    DOCXKlauzula-informacyjna-dla-osob-skladajacych-petycje.docx

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2019
  przez: Magdalena Pluta
 • opublikowano:
  30-05-2019 11:27
  przez: Magdalena Pluta
 • zmodyfikowano:
  18-09-2020 10:58
  przez: Tomasz Malinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 1365
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl