Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. „Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
2. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp, o braku mpzp lub
o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

(w załączeniu poniżej)

 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


II. OPŁATY: 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa:

1. od wypisu: 

a) do 5 stron - 30,00 zł,

b) powyżej 5 stron - 50,00 zł.

2. od wyrysu: 

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,

b) nie więcej niż - 200,00 zł.

3. od zaświadczeń – 17,00 zł

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubrza nr 78 8905 0000 2001 0010 1114 0137 Bank Spółdzielczy w Prudniku.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wg terminów określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy

V. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2019
  przez: Piotr Głownia
 • opublikowano:
  06-03-2019 12:39
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  24-02-2020 14:19
  przez: Tomasz Malinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 524
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl