WYBIERZ JĘZYK:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019

PDFOGŁOSZENIE.pdf
 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 27 | 25105 | 3085532