WYBIERZ JĘZYK:

Budżet 2019

1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018r.pdf
PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf
 

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 458/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf


2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2019

PDFZarządzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r..pdf

PDFInformacja za I kwartał 2019r..pdf  PDFInformacja za I kwartał 2019r. - korekta.pdf
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 457/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019

PDFOpinia.pdf

3. Wieloletnia prognoza finansowa

PDFUchwała NR II-17-2018 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

4. Budżet Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała NR II-18-2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok.pdf

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała nr 701-2018 z dnia 17 stycznia 2019r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.pdf
 


 


 

 

 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 1745 | 41197 | 3296176