Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2019

 

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018r.pdf

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018 r..pdf

PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf

PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Lubrza.pdf
 

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 458/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf


2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2019

PDFZarządzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r..pdf PDFZarzadzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r..pdf

PDFInformacja za I kwartał 2019r..pdf    PDFInformacja za I kwartał 2019r..pdf
 PDFInformacja za I kwartał 2019r. - korekta.pdf PDFInformacja za I kwartał 2019 r. - korekta.pdf

PDFInformacja za II kwartał 2019 r .pdf PDFInformacja za II kwartał 2019 r.pdf

PDFInformacja za III kwartał 2019 r. .pdf PDFInformacja za III kwartał 2019 r..pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2019 r.pdf PDFInformacja za IV kwartał 2019 korekta.pdf PDFInformacja za IV kwartał 2019 r..pdf PDFInformacja za IV kwartał 2019 r.- korekta.pdf
 

PDFInformacja za 2019 r..pdf  PDFInformacja za 2019 r..pdf
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 457/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019

PDFOpinia.pdf

3. Wieloletnia prognoza finansowa

PDFUchwała NR II-17-2018 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr II.17.2018r. wsprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFWPF UCHWAŁA NR II-17-2018 ZAŁ. NR 1.pdf

4. Budżet Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała NR II-18-2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok.pdf

PDFUchwała NR II-18-2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok.pdf
 

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała nr 701-2018 z dnia 17 stycznia 2019r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.pdf

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 323/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

PDFOpinia.pdf

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019.

PDFSprawozdanie.pdf PDFSprawozdanie.pdf

PDFZarządzenie NR 0050.206.2020.pdf PDFZarządzenie NR 0050.206.2020.pdf8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 71/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019 rok.

PDFOpinia.pdf

9. Sprawozdania finansowe

9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019.pdf PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019.pdf

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA .pdf PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA (KOREKTA).pdf


PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA KOREKTA .pdf
 

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEN 31-12-2020.pdf PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEN 31-12-2020.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf

PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU UG LUBRZA - INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU UG LUBRZA - INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf 

9.2 Łączne sprawozdania finansowe

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf PDFBILANS GMINA 2019.pdf

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019.pdf PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (KOREKTA).pdf

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GMINA LUBRZA (WARIAN PORÓWNAWCZY)NA DZIEN 31-12-2019.pdf 

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINA.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf
 

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf

PDFWYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU - - INFORMACJA DODATKOWA -GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf PDFWYCIĄG Z DANYCH GMINA.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA GMINA LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019.pdf PDFINFORMACJA DODATKOWA GMINA 2019 R..pdf

9.3 Bilans Skonsolidowany

PDFSKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019.pdf PDFBILANS SKONSOLIDOWANY GMINA 2019.pdf