Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2018-2023

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf Uchwały Rady Gminy Lubrza kadencja 2018-2013

 

L.p Numer i data Uchwały w sprawie do pobrania status głosowanie informacje
1.

Nr I/1/2018
z dnia 21 listopada 2018r.  

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
DOCUchwała (1).doc


 
obowiązujący tajne

 
 
2 Nr I/2/2018
z dnia 21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza


PDFUchwała Nr I.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
DOCUchwała (2).doc

 
obowiązujący tajne  
3 Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

  powołania stałych komisji rady gminy.

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.3.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
DOCUchwała (3).doc

 
   
4 Nr I/4/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała Nr I.4.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
DOCUchwała (4).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.4.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf  
5. Nr I/5/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr I.5.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
DOCUchwała (5).doc

 
Uchylona Uchwałą Nr XXXIII/246/2021 z dnia 25.11.2021r.  PDFgłosowanie uchwała Nr I.5.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
 
 
6. Nr II/6/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2019 rok PDFUchwała nr II.6.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (6).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.6.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
7. Nr II/7/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora

PDFUchwała nr II.7.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (7).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.7.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
8. Nr II/8/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.8.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (8).doc

 

obowiązujący

zmieniona Uchwałą Nr V/28/2019 z dn. 25.03.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr II.8.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
9 Nr II/9/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (9).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.9.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
10 Nr II/10/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

PDFUchwała nr II.10.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (10).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.10.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik
Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)
11 Nr II/11/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała nr II.11.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (11).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.11.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.01.2019r. poz.12)
12 Nr II/12/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr II.12.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (12).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.12.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
13 Nr II/13/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.13.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (13).doc

 
uchylona uchwałą nr III/21/2019 z dn. 25.01.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr II.13.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
14 Nr II/14/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.14.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (14).doc
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.14.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3612)
15 Nr II/15/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (15).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.15.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3613)
16 Nr II/16/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała nr II.16.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (16).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.16.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3614)
17 Nr II/17/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr II.17.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
DOCUchwała (17).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.17.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
18 Nr II/18/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

    uchwalenia budżetu    Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała nr II.18.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf

DOCUchwała (18).1.doc

obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.18.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 15.01.2019r. poz. 244)
19 Nr III/19/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała nr III.19.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
DOCUchwała (19).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.19.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.02.2019r. poz. 493)
20 Nr III/20/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.
zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr III.20.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
DOCXUchwała (20).docx


 
obowiązujący
PDFgłosowanie uchwały nr III.20.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
 
21 Nr III/21/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr III.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
DOCUchwała (21).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.21.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf

 
 
22 Nr IV/22/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego                         w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Lubrza PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (22).doc
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona uchwałą nr VIII/54/2019 z dn. 28.06.2019r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.22.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 860)
23 Nr IV/23/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (23).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchylona Uchwałą nr XX/143/2020 z dn. 18.06.2020r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.23.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 861)
24 Nr IV/24/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2019 PDFUchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (24).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.24.2019.pdf
 
 
25 Nr IV/25/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (25).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IV.25.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 862)
26 Nr IV/26/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (26).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.26.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.03.2019r. poz. 1006)
27 Nr IV/27/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
DOCUchwała (27).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.27.2019.pdf
 
 
28 Nr V/28/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r.  PDFUchwała Nr V.28.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
DOCUchwała (28).doc

 
obowiązujący  
 PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf

 
 
29 Nr V/29/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy PDFUchwała Nr V.29.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
DOCUchwała (29).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XX/143/2020 z dnia 18.06.2020r.
 PDFgłosowanie uchwały nr V.29.2019.pdf

 
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1146)
30 Nr V/30/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr V.30.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (30).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.30.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1147)
31 Nr V/31/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze PDFUchwała Nr V.31.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (31).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.31.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1148)
32 Nr V/32/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 PDFUchwała Nr V.32.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (32).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.32.2019.pdf
 
 
33 Nr V/33/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla  Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr V.33.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (33).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.33.2019.pdf
 
 
34 Nr V/34/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie udzielania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prężynie PDFUchwała Nr V.34.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (34).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.34.2019.pdf
 
 
35 Nr V/35/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr V.35.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (35).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.35.2019.pdf
 
 
36 Nr V/36/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr V.36.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (36).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.36.2019.pdf
 
 
37 Nr V/37/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr V.37.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCDruk nr (37).doc
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/61/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.37.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1149)
38 Nr V/38/2019
z dnia 25 marca 2019r.
sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr V.38.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
DOCUchwała (39).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/62/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.38.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1150)
39 Nr VI/39/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach
PDFUchwała Nr VI.39.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (39).doc

 
Uchylona Uchwałą Nr VII/45/2019 z dn. 11.06.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr VI.39.2019.pdf
 
 
40 Nr VI/40/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r. PDFUchwała Nr VI.40.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (40).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.40.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.7.05.2019r. poz. 1720)
41 Nr VI/41/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VI.41.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (41).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.41.2019.pdf
 
 
42 Nr VI/42/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr VI.42.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (42).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.42.2019.pdf
 
 
 
43 Nr VI/43/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VI.43.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (43).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchwała zaskarżona przez
Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III.4131.5.32.2019.CW z dnia 12.06.2019r
.
WYROK WSA z dnia 10.10.19r. sygn. II SA/Op 254/19  - Uchwała nieważna  w części obejmującej § 8 ust. 3 i ust. 4 oraz § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6

PDFgłosowanie uchwały nr VI.43.2019.pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1641)
44 Nr VI/44/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie
PDFUchwała Nr VI.44.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
DOCUchwała (44).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VI.44.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1642)
45 Nr VII/45/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PDFUchwała Nr VII.45.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
DOCXUchwała (45).docx

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.45.2019.pdf
 
 
46 Nr VII/46/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
DOCUchwała (46).doc

 
obowiązujący PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
 
47 Nr VII/47/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr VII.47.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
DOCUchwała (47).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.47.2019.pdf
 
 
48 Nr VIII/48/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (48).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.48.2019.pdf
 
 
49 Nr VIII/49/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
PDFUchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (49).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.49.2019.pdf
 
 
50 Nr VIII/50/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 r. PDFUchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (50).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.50.2019.pdf
 
 
51 Nr VIII/51/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych  na kadencję 2020 – 2023 PDFUchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (51).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.51.2019.pdf
 
 
52 Nr VIII/52/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (52).doc
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.52.2019.pdf
 
 
53 Nr VIII/53/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników 
PDFUchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (53).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.53.2019.pdf
 
 
54 Nr VIII/54/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (54).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.54.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.8.07.2019r. poz. 2343)
55 Nr VIII/55/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

PDFUchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (55).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.55.2019.pdf
 
 
 
56 Nr VIII/56/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VIII.56.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (56).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.56.2019.pdf
 
 
 
57 Nr VIII/57/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr VIII.57.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (57).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.57.2019.pdf
 
 
 
58 Nr VIII/58/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (58).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.58.2019.pdf
 
 
 
59 Nr VIII/59/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VIII.59.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDruk nr (59).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.59.2019.pdf
 
 
60 Nr VIII/60/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargoweg i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat PDFUchwała Nr VIII.60.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (60).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.60.2019.pdf
 
 
61 Nr IX/61/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IX.61.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (61).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.61.2019..pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2392)
62 Nr IX/62/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.62.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf
DOCDRUK Nr (62).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.62.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2393)
63 Nr IX/63/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr IX.63.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (63).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.63.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.17.07.2019r. poz. 2462)
64 Nr IX/64/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IX.64.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (64).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IX.64.2019.pdf  
65 Nr X/65/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFUchwała Nr X.65.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (65).doc 
Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.65.2019.pdf
 
 
66 Nr X/66/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

[file,id_cms='13166',type='attachment'
DOCDRUK Nr (66).doc ]
 
Uchylona Uchwałą Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.66.2019.pdf
 
 
67 Nr X/67/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020r. pomocy finansowej   PDFUchwała Nr X.67.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (67).doc

 
Uchylona Uchwałą Nr XI/74/2019 z dnia 26.08.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr x.67.2019.pdf
 
 
68 Nr X/68/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr X.68.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (68).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.68.2019.pdf
 
 
69 Nr X/69/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza  na  2019 rok; PDFUchwała Nr X.69.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (69).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.69.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.26.07.2019r. poz. 2510)
70 Nr X/70/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr X.70.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (70).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.70.2019.pdf
 
 
71 Nr X/71/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (71).doc

 
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.71.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.07.2019r. poz. 2485)
72 Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XI.72.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (72).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.72.2019.pdf
 
 
73 Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej PDFUchwała Nr XI.73.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (73).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.73.2019.pdf
 
 
74 Nr XI/74/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r. pomocy finansowej

PDFUchwała Nr XI.74.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (74).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.74.2019.pdf
 
 
75 Nr XI/75/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr XI.75.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (75).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.75.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
76 Nr XI/76/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XI.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (76).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.76.2019.pdf
 
 
77 Nr XI/77/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XI.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (77).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.77.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
78 Nr XII/78/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.78.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (78).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.78.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
79 Nr XII/79/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.79.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (79).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.79.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
80 Nr XII/80/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.80.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (80).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.80.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
81 Nr XII/81/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.81.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (81).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.81.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
82 Nr XII/82/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.82.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (82).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.82.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
83 Nr XII/83/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XII.83.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (83).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.83.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.10.2019r. poz. 3103)
84 Nr XII/84/2019
z dnia 27 września 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XII.84.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (84).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.84.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
85 Nr XII/85/2019
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFUchwała Nr XII.85.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (85).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchylona Uchwałą Nr XXIV/194/2020 z dn. 17.12.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XII.85.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 1.10.2019r. poz. 3043)
86 Nr XIII/86/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2020 -2023 PDFUchwała Nr XIII.86.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (86).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.86.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
87 Nr XIII/87/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIII.87.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (87).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.87.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
88 Nr XIII/88/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr XIII.88.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (88).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.88.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
89 Nr XIII/89/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PDFUchwała Nr XIII.89.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (89).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z mocą obowiązujaca od dnia 1.01.2020r. Traci moc z dniem 1.01.2022r. ( na podst.Uchwały nr XXXIV/257/2021 z dn. 17.12.2021r.) PDFgłosowanie uchwały nr XIII.89.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.10.2019r. poz. 3316)
90 Nr XIII/90/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIII.90.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (90).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XIV/4100/2019 z dn. 21.11.2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr XIII.90.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3329)
91 Nr XIII/91/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIII.91.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (91).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.91.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3330)
92 Nr XIII/92/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIII.92.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (92).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.92.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
92 Nr XIII/93/2019
z dnia 25 października 2019r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała Nr XIII.93.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (93).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.93.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
94 Nr XIII/94/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIII.94.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (94).doc

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/135/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIII.94.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
95 Nr XIV/95/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIV.95.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (95).doc
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.95.2019.pdf
 
 
96 Nr XIV/96/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XIV.96.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (96).doc

 
 1 stycznia 2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIV.96.2019.pdf
 
 
97 Nr XIV/97/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XIV.97.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (97).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z moca obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2020r.

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.137.2019.CW z dnia 9.12.2019r.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XIV.97.2019.pdf
 

 

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.97.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3578)
98 Nr XIV/98/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIV.98.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (98).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.98.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3579)
99 Nr XIV/99/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIV.99.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (99).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.99.2019.pdf
 
 
100 Nr XIV/100
/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIV.100.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
DOCDRUK Nr (100).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona Uchwała Nr XXII/175/2020 z dn. 29.09.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.100.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3580)
101 Nr XV/101/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie załatwienia skargi
z dnia 7 listopada 2019r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XV.101.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (101).doc
 

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr XV.101.201.pdf
 
 
102 Nr XV/102/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XV.102.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (102).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.102.2019.pdf
 
 
103 Nr XV/103/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Lubrza
na 2020 rok

PDFUchwała Nr XV.103.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (103).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.103.2019.pdf
 
 
104 Nr XV/104/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.104.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (104).doc

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/136/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.104.2019.pdf
 
 
105 Nr XV/105/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.105.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (105).doc

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/137/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.105.2019.pdf
 
 
106 Nr XV/106/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Lubrza w Latach 2010-2032 - Aktualizacja stan na 2019r. PDFUchwała Nr XV.106.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (106).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.106.2019.pdf
 
 
107 Nr XV/107/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.107.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (107).doc

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Rozstrzygnięcie RIO ( uchwała Nr 3/11/2020 z dn. 22.01.20r.) – nieważność zapisu w OBJAŚNIENIACH do deklaracji lit. B
Uchylona Uchwałą Nr XX/146/2020 z dnia 18.06.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XV.107.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4067)
108 Nr XV/108/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych PDFUchwała Nr XV.108.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (108).doc


 

DOCUchwała (108).doc
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
PDFgłosowanie uchwały nr XV.108.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4068)
109 Nr XV/109/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XV.109.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (109).doc


 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.109.2019.pdf
 
 
110 Nr XV/110/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.110.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (110).doc
 


 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.110.2019.pdf
 
 
111 Nr XV/111/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie   wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (111).doc


 
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.111.2019.pdf
 
 
112 Nr XV/112/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.112.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (112).doc


 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.112.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)
113 Nr XV/113/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XV.113.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (113).doc
 

Uchylona Uchwałą Nr XXIV/192/2020 z dn. 17.12.2020r.

 

PDFgłosowanie uchwały nr XV.113.2019.pdf
 
 
114 Nr XV/114/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok PDFUchwała Nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
DOCUchwała (114).doc
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.114.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4070)
115 Nr XVI/115/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubrza instrumentem płatniczym
 
PDFUchwała Nr XVI.115.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
DOCUchwała (115).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.115.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 646
116 Nr XVI/116/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVI.116.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
DOCUchwała (116).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.116.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 647
117 Nr XVI/117/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVI.117.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
DOCUchwała (117).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.117.2020.pdf
 
 
118 Nr XVI/118/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.118.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
DOCUchwała (118).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.118.2020.pdf
 
 
119 Nr XVI/119/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.119.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (119).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.119.2020.pdf
 
 
120 Nr XVI/120/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.120.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (120).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf

 
 
121 Nr XVI/121/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.121.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (121).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf

 
 
122 Nr XVI/122/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.122.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (122).doc

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.121.2020.pdf

 
 
123 Nr XVI/123/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok budżetowy 2020 PDFUchwała Nr XVI.123.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (123).doc

 

uchwała NIEWAŻNA

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XVI.123.2020.pdf
 

PDFgłosowanie uchwały nr XVI.123.2020.pdf
 

 
 
124 Nr XVI/124/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2019/2020 PDFUchwała Nr XVI.124.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
DOCUchwała (124).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.124.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 20.02.2020r. poz. 639
125 Nr XVII/125/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVII.125.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
DOCUchwała (125).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.125.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 941
126 Nr XVII/126/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVII.126.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
DOCUchwała (126).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.126.2020.pdf
 
 
127 Nr XVII/127/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2020 PDFUchwała Nr XVII.127.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
DOCUchwała (127).doc

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVII.127.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 942
128 Nr XVII/128/2020
z dnia 12 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVII.128.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
DOCUchwała (128).doc

 
Uchylona  Uchwała Nr XVIII/133/2020 z dn. 24.04.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XVII.128.2020.pdf
 
 
129 Nr XVIII/129/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Lubrza.

PDFUchwała Nr XVIII.129.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 129).docx

 

po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.129.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
130 Nr XVIII/130/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała Nr XVIII.130.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 130).docx
 

z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.130.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
131 Nr XVIII/131/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVIII.131.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 131).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.131.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
132 Nr XVIII/132/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.132.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 132).docx

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.132.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 28.04.2020r. poz. 1294
133 Nr XVIII/133/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVIII.133.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 133).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.133.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
134 Nr XIX/134/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2020 – 2025 PDFUchwała Nr XIX.134.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 134).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.134.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
135 Nr XIX/135/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIX.135.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 135).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.135.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
136 Nr XIX/136/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r.

 
PDFUchwała Nr XIX.136.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 136).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.136.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
137 Nr XIX/137/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XIX.137.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 137).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.137.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
138 Nr XIX/138/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XIX.138.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCUchwała ( 138).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.138.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
139 Nr XIX/139/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIX.139.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 139).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.139.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
140 Nr XX/140/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.

[file,id_cms='14066',type='attachment'
DOCUchwała ( 140).doc
]
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.140.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
141 Nr XX/141/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XX.141.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCUchwała ( 141).doc

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.71.2020.CW z dnia 14.07.2020r.PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.141.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
142 Nr XX/142/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego PDFUchwała Nr XX.142.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCUchwała ( 142).doc

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Uchylona  Uchwałą Nr XXIV/188/2020 z dn. 17.12.2020r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.142.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
143 Nr XX/143/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała Nr XX.143.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 143).docx

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Zmieniona Uchwała Nr XXVI/208/2021 z dn. 25.03.2021r. oraz Uchwałą Nr XXXI/237/2021 z dn. 11.10.2021r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.143.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1804
144 Nr XX/144/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFUchwała Nr XX.144.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 144).docx

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.144.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1805
145 Nr XX/145/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.145.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCUchwała ( 145).doc

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.145.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1806
146 Nr XX/146/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.146.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 146).docx

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego Zmirniona uchwałą Nr XXV/205/2021 z dn.23.02.2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.146.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1807
147 Nr XX/147/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2020r. na zachowanie Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.147.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 147).docx
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.147.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
148 Nr XX/148/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 maja 2020r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.148.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 148).docx 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.148.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
149 Nr XX/149/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XX.149.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała (149).docx 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.149.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
150 Nr XX/150/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XX.150.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 150).docx
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.150.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
151 Nr XXI/151/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania PDFUchwała Nr XXI.151.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 151).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.151.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
152 Nr XXI/152/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.152.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 152).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.152.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
153 Nr XXI/153/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.153.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 153).doc

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.153.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
154 Nr XXI/154/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia  9 czerwca 2020r. na działalność dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. PDFUchwała Nr XXI.154.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 154).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.154.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
155 Nr XXI/155/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr XXI.155.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 155).doc

 
z dniem podjęcia
Traci moc z dniem 1.06.2022r. ( na podst.Uchwały nr XXXVIII/281/2022 z dn. 28.04.2022r.)
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.155.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
156 Nr XXI/156/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza na rok szkolny 2020/2021 PDFUchwała Nr XXI.156.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 156).docx

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.156.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2202
157 Nr XXI/157/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubrza
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O,
w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie
PDFUchwała Nr XXI.157.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 157).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.157.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
158 Nr XXI/158/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXI.158.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 158).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.158.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 10.08.2020r. poz. 2213
159 Nr XXI/159/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXI.159.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 159).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.159.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
160 Nr XXI/160/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXI.160.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 160).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.160.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
161 Nr XXI/161/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXI.161.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 161).doc

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.161.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2203
162 Nr XXI/162/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Lubrza w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Lubrza w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych PDFUchwała Nr XXI.162.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 162).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.162.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
163 Nr XXI/163/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.163.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 163).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.163.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
164 Nr XXI/164/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.164.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 164).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.164.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
165 Nr XXI/165/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.165.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 165).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.165.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
166 Nr XXI/166/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.166.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 166).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.166.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
167 Nr XXI/167/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.167.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 167).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.167.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
168 Nr XXI/168/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.168.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 168).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.168.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
169 Nr XXI/169/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.169.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 169).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.169.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
170 Nr XXI/170/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.170.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 170).docx

 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.170.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
171 Nr XXI/171/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.171.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 171).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.171.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf  
172 Nr XXII/172/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała Nr XXII.172.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
ODTUchwała (172..).odt
  
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiegozmieniona Uchwałą Nr XXXIV/254/2021 z dn. 17.12.2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.172.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2746 
173 Nr XXII/173/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” PDFUchwała Nr XXII.173.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 173).docx
 

z dniem podjęcia
zmieniona Uchwałą Nr XXVI/213/2021 z dn. 25.03.2021r. 

 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.173.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf

 
 
174 Nr XXII/174/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXII.174.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf

DOCXUchwała ( 174).docx
 

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/265/2022 z dn. 2.03.2022r.14 

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.174.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2747 
175 Nr XXII/175/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XXII.175.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 175).docx

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.175.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2748 
176 Nr XXII/176/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXII.176.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
DOCXzm. kredyt - Uchwała Nr XXII.176.2020 z dn. 29.09.2020r..docx
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.176.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf
 
 
177 Nr XXII/177/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXII.177.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 177..).docx 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.177.2020 z dn. 5.10.2020r..docx.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.12.10.2020r. poz. 2789 
178 Nr XXII/178/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXII.178.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 178).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.178.2020 z dn. 5.10.2020r..pdf
 
 
179 Nr XXIII/179/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 PDFUchwała Nr XXII.179.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 179).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.179.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
180 Nr XXIII/180/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XXIII.180.2020 z dnia 26 października 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 180).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.180.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
181 Nr XXIII/181/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.181.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
DOCXUchwała ( 181).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.181.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
182 Nr XXIII/182/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
DOCXUchwała ( 182).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.182.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
183 Nr XXIII/183/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.183.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
DOCXUchwała ( 183).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.183.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
184 Nr XXIII/184/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.184.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
DOCXUchwała ( 184).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.184.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
185 Nr XXIII/185/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała nr XXIII.185.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 185).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.185.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 2859 
186 Nr XXIII/186/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIII.186.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 186).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.186.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
187 Nr XXIV/187/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie załatwienia skargi
z dnia  21 października 2020r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIV.187.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 187).docx

 

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.187.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
188 Nr XXIV/188/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

PDFUchwała nr XXIV.188.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 188).docx

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.188.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 18.12.2020r. poz. 3547
189 Nr XXIV/189/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2021 rok

PDFUchwała nr XXIV.189.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 189).docx


 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.189.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
190 Nr XXIV/190/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2021r. PDFUchwała nr XXIV.190.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 190).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.190.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
191 Nr XXIV/191/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021r. PDFUchwała nr XXIV.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 191).docx

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.191.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
192 Nr XXIV/192/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji
do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIV.192.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXuchwala-192.docx


 
z dniem podjęcia
Uchylona Uchwałą Nr XXIX/208/2021 z dn. 3.08.2021r. 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.192.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
193 Nr XXIV/193/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji
do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza
[file,id_cms='14769',type='attachment'
DOCXuchwala-193.docx

 
z dniem podjęcia
Uchylona Uchwałą Nr XXIX/208/2021 z dn. 3.08.2021r. 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.193.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
194 Nr XXIV/194/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków
PDFUchwała nr XXIV.194.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 194).docx


 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.194.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3563
195 Nr XXIV/195/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała nr XXIV.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 195).docx
 

z dniem podjęcia
 
PDFUchwała nr XXIV.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 3564
196 Nr XXIV/196/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIV.196.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 196).docx

 
z dniem podjęcia PDFUchwała nr XXIV.196.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
 
197 Nr XXIV/197/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
 w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na budowę  lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe w Gminie Lubrza
 
PDFUchwała nr XXIV.197.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 197).docx

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFUchwała nr XXIV.197.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3575
198 Nr XXIV/198/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr XXIV.198.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCXUchwała ( 198).docx

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.198.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
 
199 Nr XXIV/199/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021r.

PDFUchwała nr XXIV.199.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
DOCUchwała ( 199).doc

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.199.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3565
200 XXV/200/2021 z dn. 23.02.2021r.  sprawie rozpatrzenia petycji PDFUchwała nr XXV.200.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (200).docx
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.200.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf
 
 
201 XXV/201/2021 z dn. 23.02.2021r.  sprawie rozpatrzenia petycji PDFUchwała nr XXV.201.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (201).docx
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.201.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf
 
 
202 XXV/202/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXV.202.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (202).docx
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.202.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 23.02.2020r. poz. 531
203 XXV/203/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXV.203.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (203).docx
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.203.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf
 
 
204 XXV/204/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXV.204.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (204).docx
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.204.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf
 
 
205 XXV/205/2021 z dn. 23.02.2021r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXV.205.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
DOCXUchwała (205).docx
od 1 kwietnia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.205.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.02.2021r. poz. 495)
206 XXVI/206/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. PDFUchwała nr XXVI.206.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.206.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
 
207 XXVI/207/2020 z dn. 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. PDFUchwała nr XXVI.207.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.207.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
 
208 XXVI/208/2021 z dn. 25.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFUchwała nr XXVI.208.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
 14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego z mocą od 1 maja 2021 PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.208.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 826)
209 XXVI/209/2021 z  dn. 25.03.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVI.209.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.209.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 29.03.2021r. poz. 843)
210 XXVI/210/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVI.210.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.210.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
 
211 XXVI/211/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2021 PDFUchwała nr XXVI.211.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
4 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.211.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 827)
212 XXVI/212/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie udzielania dotacji współwłaścicielowi budynku gospodarczo - produkcyjnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków 
w Lubrzy przy ul. Wolności nr 82
PDFUchwała nr XXVI.212.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.212.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
 
213 XXVI/213/2021 z dn. 25.03.2021r. zmieniająca uchwałę Nr XII/173/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie.” PDFUchwała Nr XXVII.213.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.213.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf
 
 
214 XXVII/214/2021 z dn. 27.04.2021r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVI.214.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.214.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf
 
 
215 XXVII/215/2021 z dn. 27.04.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVI.215.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.215.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .4.05.2021r. poz. 1228)
216 XXVII/216/2021 z dn. 27.04.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVI.216.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.216.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf
 
 
217 XXVIII/217/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała nr XXVIII.217.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.217.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
218 XXVIII/218/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała nr XXVIII.218.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.218.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
219 XXVIII/219/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2020 r.

PDFUchwała nr XXVIII.219.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.219.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
220 XXVIII/220/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie załatwienia skargi
z dnia 14 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVIII.220.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.220.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
221 XXVIII/221/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Głubczycach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.221.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
222 XXVIII/222/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.222.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
223 XXVIII/223/2021 z dn. 24.06.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.223.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
224 XXVIII/224/2021 z dn. 24.06.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.224.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
225 XXVIII/225/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2021r. pomocy finansowej na realizację zadania: remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka

PDFUchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.225.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
226 XXVIII/226/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lubrza
 

PDFUchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.226.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf
 
 
227 XXIX/227/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

PDFUchwała nr XXIX.227.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.227.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf  
228 XXIX/228/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia
w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIX.228.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.228.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf  
229 XXIX/229/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r.

PDFUchwała nr XXIX.229.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.229.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .6.08.2021r. poz. 2093)
230 XXIX/230/2021 z dn. 3.08.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIX.230.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.230.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf
 
 
231 XXX/231/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lipca 2021r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXX.231.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.231.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
 
232 XXX/232/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała nr XXX.232.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.232.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 4.10.2021r. poz. 2449)
233 XXX/233/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXX.233.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.233.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 17.09.2021r. poz. 2093)
234 XXX/234/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXX.234.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.234.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
 
235 XXX/235/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXX.235.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.235.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
 
236 XXX/236/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXX.236.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.236.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf
 
 
237 XXXI/237/2021 z dn. 11.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała nr XXXI.237.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.237.2021 z dn. 11.10.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 12.10.2021r. poz. 2578)
238 XXXI/238/2021 z dn. 11.10.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r.
PDFUchwała nr XXXI.238.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.238.2021 z dn. 11.10.2021r..docx.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 13.10.2021r. poz. 2586)
239 XXXI/239/2021 z dn. 11.10.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXI.239.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.239.2021 z dn. 11.10.2021r..pdf  
240 XXXII/240/2021 z dn. 27.10.2021r. wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony PDFUchwała nr XXXII.240.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.240.2021 z dn. 27.10.2021r..pdf
 
 
241 XXXII/241/2021 z dn. 27.10.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXII.241.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf
 
z dniem podjęz dniem podjęciacia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.241.2021 z dn. 27.10.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2.11.2021r. poz. 5708)
242 XXXII/242/2021 z dn. 27.10.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXII.242.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.242.2021 z dn. 2.10.2021r..pdf
 
 
243 XXXIII/243/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFUchwała nr XXXIII.243.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.243.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
244 XXXIII/244/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok

PDFUchwała nr XXXIII.244.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 

z dniem podjęcia

Uchylona Uchwałą Nr XXXVII/279/2022 z dn. 29.03.2022r. 

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.244.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
245 XXXIII/245/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza
 na 2022 rok
PDFUchwała nr XXXIII.245.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.245.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
246 XXXIII/246/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIII.246.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia z moca od 1 sierpnia 2-021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.246.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
247 XXXIII/247/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubrza do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

PDFUchwała nr XXXIII.247.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.247.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
248 XXXIII/248/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

PDFUchwała nr XXXIII.248.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.248.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
249 XXXIII/249/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXIII.249.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
 dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.249.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
250 XXXIII/250/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIII.250.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
251 XXXIV/251/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Lubrza PDFUchwała nr XXXIV.251.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

uchylona Uchwałą Nr XXXV/264/2022 z dn. 14.01.2022r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.251.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3367
252 XXXIV/252/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2022r. PDFUchwała nr XXXIV.252.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.252.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
 
253 XXXIV/253/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022r. PDFUchwała nr XXXIV.253.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.253.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
 
254 XXXIV/254/2021z dn. 17.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała nr XXXIV.254.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.254.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3368
255 XXXIV/255/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXIV.255.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.255.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3396
256 XXXIV/256/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIV.256.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.256.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
 
257 XXXIV/257/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. PDFUchwała nr XXXIV.257.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem 1 stycznia 2022r.PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.257.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.257.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3369
258 XXXIV/258/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDFUchwała nr XXXIV.258.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.258.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
 
259 XXXIV/259/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021 -2025  z  perspektywą do roku 2027” PDFUchwała nr XXXIV.259.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.249.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf
 
 
260 XXXIV/260/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  PDFUchwała nr XXXIV.260.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.260.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
 
261 XXXIV/261/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok PDFUchwała nr XXXIV.261.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf
 
z dniem 1 stycznia 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.261.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 23.12.2021r. poz. 3454
262 XXXV/262/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXV.262.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.262.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.01.2022r. poz. 172
263 XXXV/263/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXV.263.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.263.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf
 
 
264 XXXV/264/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Lubrza PDFUchwała nr XXXV.264.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.264.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.01.2022r. poz. 164
265 XXXVI/265/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XXXVI.265.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.265.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 669
266 XXXVI/266/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2022 PDFUchwała nr XXXVI.266.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.266.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 670
267 XXXVI/267/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach         i ćwiczeniach PDFUchwała nr XXXVI.267.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.267.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 671
268 XXXVI/268/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXVI.268.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.268.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 4.03.2022r. poz. 688
269 XXXVI/269/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXVI.269.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.269.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf
 
 
270 XXXVII/270/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXXVII.270.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.270.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
271 XXXVII/271/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.271.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.271.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf

 
 
272 XXXVII/272/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.272.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFUchwała nr XXXVII.272.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf  
273 XXXVII/273/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.273.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.273.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
274 XXXVII/274/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.274.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.274.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
275 XXXVII/275/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.275.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.275.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf

 
 
276 XXXVII/276/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.276.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.276.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
277 XXXVII/277/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXVII.277.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.277.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 1.04.2022r. poz. 963
278 XXXVII/278/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXVII.278.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.278.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
279 XXXVII/279/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok,

PDFUchwała nr XXXVII.279.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.279.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
280 XXXVII/280/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

PDFUchwała nr XXXVII.280.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
 
z mocą obowiązującą od dnia 24..02.2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.280.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf
 
 
281 XXXVIII/281/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy
PDFUchwała nr XXXVIII.281.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 

z dniem 1 czerwca 2022r.

NIEWAŻNA
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXVIII.281.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.281.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
282 XXXVIII/282/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy PDFUchwała nr XXXVIII.282.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem 1 czerwca 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.282.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1333
283 XXXVIII/283/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz określenia zasad tego handlu PDFUchwała nr XXXVIII.283.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

NIEWAŻNA w części 
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXVIII.283.2022 z dn. 28.04.2022r.pdf


PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.283.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1334
284 XXXVIII/284/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.284.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.284.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
285 XXXVIII/285/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.285.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.285.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf

 
 
286 XXXVIII/286/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.286.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.286.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
287 XXXVIII/287/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.287.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.287.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
288 XXXVIII/288/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.288.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
uchylona Uchwałą Nr XXXV/III291/2022 z dn. 28.04.2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.288.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
289 XXXVIII/289/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2022r. PDFUchwała nr XXXVIII.289.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.289.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1335
290 XXXVIII/290/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXVIII.290.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.290.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
 
291 XXXVIII/291/2022 z dn.28 kwietnia 2022r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

PDFUchwała nr XXXVIII.291.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf z dniem 1 czerwca 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.291.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1336
292 XXXVIII/292/2022 z dn.28 kwietnia 2022r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXVIII.292.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XXXIX/302/2022 z dn. 14.06.2022r.. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.292.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1337
293 XXXIX/293/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała nr XXXIX.293.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.293.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
294 XXXIX/294/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała nr XXXIX.294.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.294.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
295 XXXIX/295/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2021r.

PDFUchwała nr XXXIX.295.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.296.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
296 XXXIX/296/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy

PDFUchwała nr XXXIX.296.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem 1 czerwca 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.296.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
297 XXXIX/297/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r.

PDFUchwała nr XXXIX.297.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.297.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
298 XXXIX/298/2022 z dn. 14 czerwca 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIX.298.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.298.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
299 XXXIX/299/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała nr XXXIX.299.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.299.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
300 XXXIX/300/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

PDFUchwała nr XXXIX.300.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.300.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
301 XXXIX/301/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIX.301.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.301.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
 
302 XXXIX/302/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIX.302.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.302.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.06.2022r. poz. 1736
303 XXXIX/303/2022 z dn. 14 czerwca 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego PDFUchwała nr XXXIX.303.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

NIEWAŻNA
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.303.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.06.2022r. poz. 1737