Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2018-2023

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (313,13KB) PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf (26,35KB) Uchwały Rady Gminy Lubrza kadencja 2018-2013

 

L.p Numer i data Uchwały w sprawie do pobrania status głosowanie informacje
1.

Nr I/1/2018
z dnia 21 listopada 2018r.  

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf (570,54KB)
DOCUchwała (1).doc (29,00KB)


 
obowiązujący tajne

 
 
2 Nr I/2/2018
z dnia 21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza


PDFUchwała Nr I.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf (561,37KB)
DOCUchwała (2).doc (29,00KB)

 
obowiązujący tajne  
3 Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

  powołania stałych komisji rady gminy.

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.3.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf (18,74KB)
DOCUchwała (3).doc (41,50KB)

 
   
4 Nr I/4/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała Nr I.4.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf (158,60KB)
DOCUchwała (4).doc (23,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.4.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf (27,01KB)  
5. Nr I/5/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr I.5.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf (230,12KB)
DOCUchwała (5).doc (25,50KB)

 
Uchylona Uchwałą Nr XXXIII/246/2021 z dnia 25.11.2021r.  PDFgłosowanie uchwała Nr I.5.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf (25,70KB)
 
 
6. Nr II/6/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2019 rok PDFUchwała nr II.6.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (231,88KB)
DOCUchwała (6).doc (90,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.6.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,77KB)
 
 
7. Nr II/7/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora

PDFUchwała nr II.7.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (125,05KB)
DOCUchwała (7).doc (28,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.7.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,55KB)
 
 
8. Nr II/8/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.8.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (108,13KB)
DOCUchwała (8).doc (43,00KB)

 

obowiązujący

zmieniona Uchwałą Nr V/28/2019 z dn. 25.03.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr II.8.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (25,75KB)
 
 
9 Nr II/9/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (475,37KB)
DOCUchwała (9).doc (96,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.9.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (25,84KB)
 
 
10 Nr II/10/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

PDFUchwała nr II.10.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (118,98KB)
DOCUchwała (10).doc (28,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.10.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,59KB)
 
Dziennik
Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)
11 Nr II/11/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała nr II.11.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (222,01KB)
DOCUchwała (11).doc (82,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.11.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,42KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.01.2019r. poz.12)
12 Nr II/12/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr II.12.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (3,88MB)
DOCUchwała (12).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.12.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (25,75KB)
 
 
13 Nr II/13/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.13.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (204,14KB)
DOCUchwała (13).doc (39,00KB)

 
uchylona uchwałą nr III/21/2019 z dn. 25.01.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr II.13.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,53KB)
 
 
14 Nr II/14/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.14.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (106,86KB)
DOCUchwała (14).doc (32,50KB)
 
uchylona uchwałą nr XLVI/358/2023 z dn. 13.01.2023r. PDFgłosowanie uchwały nr II.14.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (28,45KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3612)
15 Nr II/15/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (107,76KB)
DOCUchwała (15).doc (34,00KB)

 
uchylona uchwałą nr XLVI/359/2023 z dn. 13.01.2023r. PDFgłosowanie uchwały nr II.15.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (28,28KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3613)
16 Nr II/16/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała nr II.16.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (117,30KB)
DOCUchwała (16).doc (40,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.16.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (25,63KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3614)
17 Nr II/17/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr II.17.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (4,33MB)
DOCUchwała (17).doc (28,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.17.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (25,64KB)
 
 
18 Nr II/18/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

    uchwalenia budżetu    Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała nr II.18.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (839,01KB)

DOCUchwała (18).1.doc (859,00KB)

obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.18.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf (26,29KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 15.01.2019r. poz. 244)
19 Nr III/19/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała nr III.19.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf (212,96KB)
DOCUchwała (19).doc (60,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.19.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf (26,89KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.02.2019r. poz. 493)
20 Nr III/20/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.
zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr III.20.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf (3,62MB)
DOCXUchwała (20).docx (14,91KB)


 
obowiązujący
PDFgłosowanie uchwały nr III.20.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf (25,71KB)
 
 
21 Nr III/21/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr III.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf (222,56KB)
DOCUchwała (21).doc (35,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.21.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf (27,14KB)

 
 
22 Nr IV/22/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego                         w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Lubrza PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (109,85KB)
DOCUchwała (22).doc (31,00KB)
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona uchwałą nr VIII/54/2019 z dn. 28.06.2019r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.22.2019.pdf (26,64KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 860)
23 Nr IV/23/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (125,50KB)
DOCUchwała (23).doc (29,50KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchylona Uchwałą nr XX/143/2020 z dn. 18.06.2020r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.23.2019.pdf (26,67KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 861)
24 Nr IV/24/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2019 PDFUchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (120,34KB)
DOCUchwała (24).doc (58,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.24.2019.pdf (26,67KB)
 
 
25 Nr IV/25/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (180,96KB)
DOCUchwała (25).doc (59,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IV.25.2019.pdf (27,47KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 862)
26 Nr IV/26/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (304,86KB)
DOCUchwała (26).doc (68,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.26.2019.pdf (26,28KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.03.2019r. poz. 1006)
27 Nr IV/27/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (3,98MB)
DOCUchwała (27).doc (25,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.27.2019.pdf (25,62KB)
 
 
28 Nr V/28/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r.  PDFUchwała Nr V.28.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf (120,20KB)
DOCUchwała (28).doc (27,00KB)

 
obowiązujący  
 PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf (26,35KB)

 
 
29 Nr V/29/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy PDFUchwała Nr V.29.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf (190,70KB)
DOCUchwała (29).doc (33,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XX/143/2020 z dnia 18.06.2020r.
 PDFgłosowanie uchwały nr V.29.2019.pdf (27,29KB)

 
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1146)
30 Nr V/30/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr V.30.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (118,98KB)
DOCUchwała (30).doc (26,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.30.2019.pdf (26,40KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1147)
31 Nr V/31/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze PDFUchwała Nr V.31.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (100,47KB)
DOCUchwała (31).doc (29,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.31.2019.pdf (27,63KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1148)
32 Nr V/32/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 PDFUchwała Nr V.32.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (208,87KB)
DOCUchwała (32).doc (50,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.32.2019.pdf (26,30KB)
 
 
33 Nr V/33/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla  Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr V.33.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (103,10KB)
DOCUchwała (33).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.33.2019.pdf (28,38KB)
 
 
34 Nr V/34/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie udzielania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prężynie PDFUchwała Nr V.34.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (119,83KB)
DOCUchwała (34).doc (27,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.34.2019.pdf (26,89KB)
 
 
35 Nr V/35/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr V.35.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (307,80KB)
DOCUchwała (35).doc (98,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.35.2019.pdf (26,18KB)
 
 
36 Nr V/36/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr V.36.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (4,75MB)
DOCUchwała (36).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.36.2019.pdf (25,52KB)
 
 
37 Nr V/37/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr V.37.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (128,59KB)
DOCDruk nr (37).doc (30,50KB)
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/61/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.37.2019.pdf (27,34KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1149)
38 Nr V/38/2019
z dnia 25 marca 2019r.
sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr V.38.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf (122,40KB)
DOCUchwała (39).doc (27,00KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/62/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.38.2019.pdf (27,17KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1150)
39 Nr VI/39/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach
PDFUchwała Nr VI.39.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (104,58KB)
DOCUchwała (39).doc (27,00KB)

 
Uchylona Uchwałą Nr VII/45/2019 z dn. 11.06.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr VI.39.2019.pdf (28,26KB)
 
 
40 Nr VI/40/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r. PDFUchwała Nr VI.40.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (216,70KB)
DOCUchwała (40).doc (58,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.40.2019.pdf (26,37KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.7.05.2019r. poz. 1720)
41 Nr VI/41/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VI.41.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (4,72MB)
DOCUchwała (41).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.41.2019.pdf (25,70KB)
 
 
42 Nr VI/42/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr VI.42.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (129,81KB)
DOCUchwała (42).doc (31,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.42.2019.pdf (25,88KB)
 
 
 
43 Nr VI/43/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VI.43.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (116,55KB)
DOCUchwała (43).doc (47,00KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchwała zaskarżona przez
Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III.4131.5.32.2019.CW z dnia 12.06.2019r
.
WYROK WSA z dnia 10.10.19r. sygn. II SA/Op 254/19  - Uchwała nieważna  w części obejmującej § 8 ust. 3 i ust. 4 oraz § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6

PDFgłosowanie uchwały nr VI.43.2019.pdf (29,87KB)

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1641)
44 Nr VI/44/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie
PDFUchwała Nr VI.44.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf (124,46KB)
DOCUchwała (44).doc (27,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VI.44.2019.pdf (27,44KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1642)
45 Nr VII/45/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PDFUchwała Nr VII.45.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf (107,03KB)
DOCXUchwała (45).docx (18,92KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.45.2019.pdf (27,88KB)
 
 
46 Nr VII/46/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf (123,71KB)
DOCUchwała (46).doc (41,00KB)

 
obowiązujący PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf (123,71KB)
 
 
47 Nr VII/47/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr VII.47.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf (5,00MB)
DOCUchwała (47).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.47.2019.pdf (25,41KB)
 
 
48 Nr VIII/48/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (95,50KB)
DOCDruk nr (48).doc (23,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.48.2019.pdf (26,44KB)
 
 
49 Nr VIII/49/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
PDFUchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (98,76KB)
DOCDruk nr (49).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.49.2019.pdf (26,99KB)
 
 
50 Nr VIII/50/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 r. PDFUchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (132,17KB)
DOCDruk nr (50).doc (25,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.50.2019.pdf (26,23KB)
 
 
51 Nr VIII/51/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych  na kadencję 2020 – 2023 PDFUchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (100,36KB)
DOCDruk nr (51).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.51.2019.pdf (26,46KB)
 
 
52 Nr VIII/52/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (336,63KB)
DOCDruk nr (52).doc (71,50KB)
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.52.2019.pdf (26,39KB)
 
 
53 Nr VIII/53/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników 
PDFUchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (104,74KB)
DOCDruk nr (53).doc (27,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.53.2019.pdf (25,75KB)
 
 
54 Nr VIII/54/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (120,95KB)
DOCDruk nr (54).doc (25,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.54.2019.pdf (26,53KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.8.07.2019r. poz. 2343)
55 Nr VIII/55/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

PDFUchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (308,97KB)
DOCDruk nr (55).doc (211,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.55.2019.pdf (26,17KB)
 
 
 
56 Nr VIII/56/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VIII.56.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (4,76MB)
DOCDruk nr (56).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.56.2019.pdf (25,51KB)
 
 
 
57 Nr VIII/57/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr VIII.57.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (701,24KB)
DOCDruk nr (57).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.57.2019.pdf (26,38KB)
 
 
 
58 Nr VIII/58/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (246,01KB)
DOCDruk nr (58).doc (66,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.58.2019.pdf (28,70KB)
 
 
 
59 Nr VIII/59/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VIII.59.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (211,15KB)
DOCDruk nr (59).doc (42,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.59.2019.pdf (29,99KB)
 
 
60 Nr VIII/60/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargoweg i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat PDFUchwała Nr VIII.60.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf (101,61KB)
DOCDRUK Nr (60).doc (26,00KB)

 

obowiązujący

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/382/2022 z dn. 28.03.2023

PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.60.2019.pdf (27,64KB)
 
 
61 Nr IX/61/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IX.61.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf (129,50KB)
DOCDRUK Nr (61).doc (29,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.61.2019..pdf (27,23KB) Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2392)
62 Nr IX/62/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.62.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf (125,97KB)
DOCDRUK Nr (62).doc (27,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.62.2019.pdf (27,07KB) Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2393)
63 Nr IX/63/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr IX.63.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf (123,79KB)
DOCDRUK Nr (63).doc (41,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.63.2019.pdf (26,06KB) Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.17.07.2019r. poz. 2462)
64 Nr IX/64/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IX.64.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf (4,80MB)
DOCDRUK Nr (64).doc (23,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IX.64.2019.pdf (25,41KB)  
65 Nr X/65/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFUchwała Nr X.65.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (99,14KB)
DOCDRUK Nr (65).doc (24,50KB) 
Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.65.2019.pdf (26,47KB)
 
 
66 Nr X/66/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

[file,id_cms='13166',type='attachment'
DOCDRUK Nr (66).doc (25,00KB) ]
 
Uchylona Uchwałą Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.66.2019.pdf (25,54KB)
 
 
67 Nr X/67/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020r. pomocy finansowej   PDFUchwała Nr X.67.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (101,03KB)
DOCDRUK Nr (67).doc (24,50KB)

 
Uchylona Uchwałą Nr XI/74/2019 z dnia 26.08.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr x.67.2019.pdf (26,86KB)
 
 
68 Nr X/68/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr X.68.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (104,34KB)
DOCDRUK Nr (68).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.68.2019.pdf (27,89KB)
 
 
69 Nr X/69/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza  na  2019 rok; PDFUchwała Nr X.69.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (123,94KB)
DOCDRUK Nr (69).doc (43,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.69.2019.pdf (26,18KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.26.07.2019r. poz. 2510)
70 Nr X/70/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr X.70.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (4,77MB)
DOCDRUK Nr (70).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.70.2019.pdf (25,55KB)
 
 
71 Nr X/71/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf (313,13KB)
DOCDRUK Nr (71).doc (51,00KB)

 
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.71.2019.pdf (28,47KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.07.2019r. poz. 2485)
72 Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XI.72.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (176,04KB)
DOCDRUK Nr (72).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.72.2019.pdf (26,55KB)
 
 
73 Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej PDFUchwała Nr XI.73.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (179,00KB)
DOCDRUK Nr (73).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.73.2019.pdf (25,60KB)
 
 
74 Nr XI/74/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r. pomocy finansowej

PDFUchwała Nr XI.74.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (179,22KB)
DOCDRUK Nr (74).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.74.2019.pdf (26,34KB)
 
 
75 Nr XI/75/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr XI.75.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (126,70KB)
DOCDRUK Nr (75).doc (48,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.75.2019.pdf (26,20KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
76 Nr XI/76/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XI.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (4,88MB)
DOCDRUK Nr (76).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.76.2019.pdf (25,56KB)
 
 
77 Nr XI/77/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XI.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf (109,65KB)
DOCDRUK Nr (77).doc (31,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.77.2019.pdf (29,01KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
78 Nr XII/78/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.78.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (98,73KB)
DOCDRUK Nr (78).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.78.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,53KB)
 
 
79 Nr XII/79/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.79.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (98,29KB)
DOCDRUK Nr (79).doc (23,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.79.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,52KB)
 
 
80 Nr XII/80/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.80.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (98,92KB)
DOCDRUK Nr (80).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.80.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,52KB)
 
 
81 Nr XII/81/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.81.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (99,38KB)
DOCDRUK Nr (81).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.81.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,23KB)
 
 
82 Nr XII/82/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.82.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (99,04KB)
DOCDRUK Nr (82).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.82.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,23KB)
 
 
83 Nr XII/83/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XII.83.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (312,94KB)
DOCDRUK Nr (83).doc (228,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.83.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (32,82KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.10.2019r. poz. 3103)
84 Nr XII/84/2019
z dnia 27 września 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XII.84.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (4,89MB)
DOCDRUK Nr (84).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.84.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (26,70KB)
 
 
85 Nr XII/85/2019
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFUchwała Nr XII.85.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf (184,85KB)
DOCDRUK Nr (85).doc (73,50KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchylona Uchwałą Nr XXIV/194/2020 z dn. 17.12.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XII.85.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf (32,96KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 1.10.2019r. poz. 3043)
86 Nr XIII/86/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2020 -2023 PDFUchwała Nr XIII.86.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (524,46KB)
DOCDRUK Nr (86).doc (32,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.86.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (26,58KB)
 
 
87 Nr XIII/87/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIII.87.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (98,07KB)
DOCDRUK Nr (87).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.87.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (26,43KB)
 
 
88 Nr XIII/88/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr XIII.88.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (122,48KB)
DOCDRUK Nr (88).doc (23,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.88.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (28,44KB)
 
 
89 Nr XIII/89/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PDFUchwała Nr XIII.89.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (127,10KB)
DOCDRUK Nr (89).doc (33,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z mocą obowiązujaca od dnia 1.01.2020r. Traci moc z dniem 1.01.2022r. ( na podst.Uchwały nr XXXIV/257/2021 z dn. 17.12.2021r.) PDFgłosowanie uchwały nr XIII.89.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (27,77KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.10.2019r. poz. 3316)
90 Nr XIII/90/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIII.90.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (111,62KB)
DOCDRUK Nr (90).doc (58,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XIV/4100/2019 z dn. 21.11.2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr XIII.90.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (26,68KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3329)
91 Nr XIII/91/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIII.91.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (220,26KB)
DOCDRUK Nr (91).doc (93,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.91.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (27,58KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3330)
92 Nr XIII/92/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIII.92.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (4,79MB)
DOCDRUK Nr (92).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.92.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (25,73KB)
 
 
92 Nr XIII/93/2019
z dnia 25 października 2019r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała Nr XIII.93.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (114,10KB)
DOCDRUK Nr (93).doc (25,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.93.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (27,68KB)
 
 
94 Nr XIII/94/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIII.94.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf (840,63KB)
DOCDRUK Nr (94).doc (55,50KB)

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/135/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIII.94.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf (28,18KB)
 
 
95 Nr XIV/95/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIV.95.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (98,34KB)
DOCDRUK Nr (95).doc (25,00KB)
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.95.2019.pdf (26,33KB)
 
 
96 Nr XIV/96/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XIV.96.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (279,20KB)
DOCDRUK Nr (96).doc (45,00KB)

 
 1 stycznia 2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIV.96.2019.pdf (27,79KB)
 
 
97 Nr XIV/97/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XIV.97.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (128,53KB)
DOCDRUK Nr (97).doc (30,00KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z moca obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2020r.

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.137.2019.CW z dnia 9.12.2019r.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XIV.97.2019.pdf (108,23KB)
 

 

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.97.2019.pdf (28,87KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3578)
98 Nr XIV/98/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIV.98.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (132,34KB)
DOCDRUK Nr (98).doc (76,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.98.2019.pdf (26,29KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3579)
99 Nr XIV/99/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIV.99.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (4,81MB)
DOCDRUK Nr (99).doc (24,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.99.2019.pdf (25,63KB)
 
 
100 Nr XIV/100
/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIV.100.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf (129,84KB)
DOCDRUK Nr (100).doc (47,00KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona Uchwała Nr XXII/175/2020 z dn. 29.09.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.100.2019.pdf (26,53KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3580)
101 Nr XV/101/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie załatwienia skargi
z dnia 7 listopada 2019r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XV.101.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (2,17MB)
DOCUchwała (101).doc (48,50KB)
 

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr XV.101.201.pdf (2,17MB)
 
 
102 Nr XV/102/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XV.102.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (97,67KB)
DOCUchwała (102).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.102.2019.pdf (26,29KB)
 
 
103 Nr XV/103/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Lubrza
na 2020 rok

PDFUchwała Nr XV.103.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (233,65KB)
DOCUchwała (103).doc (107,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.103.2019.pdf (26,66KB)
 
 
104 Nr XV/104/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.104.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (107,45KB)
DOCUchwała (104).doc (43,00KB)

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/136/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.104.2019.pdf (25,65KB)
 
 
105 Nr XV/105/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.105.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (474,81KB)
DOCUchwała (105).doc (96,00KB)

 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/137/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.105.2019.pdf (25,68KB)
 
 
106 Nr XV/106/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Lubrza w Latach 2010-2032 - Aktualizacja stan na 2019r. PDFUchwała Nr XV.106.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (441,71KB)
DOCUchwała (106).doc (408,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.106.2019.pdf (26,60KB)
 
 
107 Nr XV/107/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.107.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (247,04KB)
DOCUchwała (107).doc (151,50KB)

 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Rozstrzygnięcie RIO ( uchwała Nr 3/11/2020 z dn. 22.01.20r.) – nieważność zapisu w OBJAŚNIENIACH do deklaracji lit. B
Uchylona Uchwałą Nr XX/146/2020 z dnia 18.06.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XV.107.2019.pdf (26,53KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4067)
108 Nr XV/108/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych PDFUchwała Nr XV.108.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (121,73KB)
DOCUchwała (108).doc (33,50KB)


 

DOCUchwała (108).doc (33,50KB)
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
PDFgłosowanie uchwały nr XV.108.2019.pdf (27,29KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4068)
109 Nr XV/109/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XV.109.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (230,61KB)
DOCUchwała (109).doc (125,50KB)


 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.109.2019.pdf (26,27KB)
 
 
110 Nr XV/110/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.110.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (4,71MB)
DOCUchwała (110).doc (24,50KB)
 


 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.110.2019.pdf (25,64KB)
 
 
111 Nr XV/111/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie   wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (4,84MB)
DOCUchwała (111).doc (458,00KB)


 
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.111.2019.pdf (27,73KB)
 
 
112 Nr XV/112/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.112.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (111,43KB)
DOCUchwała (112).doc (33,50KB)


 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.112.2019.pdf (28,83KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)
113 Nr XV/113/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XV.113.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (106,53KB)
DOCUchwała (113).doc (57,00KB)
 

Uchylona Uchwałą Nr XXIV/192/2020 z dn. 17.12.2020r.

 

PDFgłosowanie uchwały nr XV.113.2019.pdf (25,79KB)
 
 
114 Nr XV/114/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok PDFUchwała Nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf (833,60KB)
DOCUchwała (114).doc (851,50KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.114.2019.pdf (26,33KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4070)
115 Nr XVI/115/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubrza instrumentem płatniczym
 
PDFUchwała Nr XVI.115.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf (107,67KB)
DOCUchwała (115).doc (24,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.115.2020.pdf (27,27KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 646
116 Nr XVI/116/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVI.116.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf (492,56KB)
DOCUchwała (116).doc (192,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.116.2020.pdf (26,43KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 647
117 Nr XVI/117/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVI.117.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf (4,77MB)
DOCUchwała (117).doc (24,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.117.2020.pdf (25,76KB)
 
 
118 Nr XVI/118/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.118.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf (104,48KB)
DOCUchwała (118).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.118.2020.pdf (26,43KB)
 
 
119 Nr XVI/119/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.119.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (106,65KB)
DOCUchwała (119).doc (27,50KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.119.2020.pdf (26,43KB)
 
 
120 Nr XVI/120/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.120.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (103,88KB)
DOCUchwała (120).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf (26,43KB)

 
 
121 Nr XVI/121/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.121.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (104,70KB)
DOCUchwała (121).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf (26,43KB)

 
 
122 Nr XVI/122/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.122.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (104,66KB)
DOCUchwała (122).doc (25,00KB)

 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.121.2020.pdf (26,43KB)

 
 
123 Nr XVI/123/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok budżetowy 2020 PDFUchwała Nr XVI.123.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (226,22KB)
DOCUchwała (123).doc (41,50KB)

 

uchwała NIEWAŻNA

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XVI.123.2020.pdf (110,29KB)
 

PDFgłosowanie uchwały nr XVI.123.2020.pdf (26,53KB)
 

 
 
124 Nr XVI/124/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2019/2020 PDFUchwała Nr XVI.124.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (108,48KB)
DOCUchwała (124).doc (25,50KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.124.2020.pdf (26,64KB)

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 20.02.2020r. poz. 639
125 Nr XVII/125/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVII.125.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf (139,59KB)
DOCUchwała (125).doc (42,50KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.125.2020.pdf (26,41KB)

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 941
126 Nr XVII/126/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVII.126.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf (4,23MB)
DOCUchwała (126).doc (24,50KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.126.2020.pdf (25,77KB)
 
 
127 Nr XVII/127/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2020 PDFUchwała Nr XVII.127.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf (150,10KB)
DOCUchwała (127).doc (48,00KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVII.127.2020.pdf (27,46KB)

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 942
128 Nr XVII/128/2020
z dnia 12 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVII.128.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf (125,84KB)
DOCUchwała (128).doc (25,50KB)

 
Uchylona  Uchwała Nr XVIII/133/2020 z dn. 24.04.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XVII.128.2020.pdf (26,60KB)
 
 
129 Nr XVIII/129/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Lubrza.

PDFUchwała Nr XVIII.129.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (882,45KB)
DOCXUchwała ( 129).docx (15,64KB)

 

po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.129.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf (207,87KB)
 
 
130 Nr XVIII/130/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała Nr XVIII.130.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (963,30KB)
DOCXUchwała ( 130).docx (61,71KB)
 

z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.130.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf (204,62KB)
 
 
131 Nr XVIII/131/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVIII.131.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (5,87MB)
DOCXUchwała ( 131).docx (14,72KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.131.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf (207,11KB)
 
 
132 Nr XVIII/132/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.132.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (130,42KB)
DOCXUchwała ( 132).docx (19,94KB)

 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.132.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf (206,55KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 28.04.2020r. poz. 1294
133 Nr XVIII/133/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVIII.133.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (146,46KB)
DOCXUchwała ( 133).docx (16,94KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.133.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf (206,33KB)
 
 
134 Nr XIX/134/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2020 – 2025 PDFUchwała Nr XIX.134.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (777,58KB)
DOCXUchwała ( 134).docx (14,38KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.134.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (208,50KB)
 
 
135 Nr XIX/135/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIX.135.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (1,03MB)
DOCXUchwała ( 135).docx (16,30KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.135.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (207,27KB)
 
 
136 Nr XIX/136/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r.

 
PDFUchwała Nr XIX.136.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (135,36KB)
DOCXUchwała ( 136).docx (19,07KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.136.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (206,31KB)
 
 
137 Nr XIX/137/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XIX.137.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (140,40KB)
DOCXUchwała ( 137).docx (18,12KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.137.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (206,45KB)
 
 
138 Nr XIX/138/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XIX.138.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (610,85KB)
DOCUchwała ( 138).doc (253,00KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.138.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (204,82KB)
 
 
139 Nr XIX/139/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIX.139.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (5,77MB)
DOCXUchwała ( 139).docx (14,93KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.139.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf (207,24KB)
 
 
140 Nr XX/140/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.

[file,id_cms='14066',type='attachment'
DOCUchwała ( 140).doc (29,00KB)
]
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.140.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (208,24KB)
 
 
141 Nr XX/141/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XX.141.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (312,68KB)
DOCUchwała ( 141).doc (113,50KB)

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.71.2020.CW z dnia 14.07.2020r.PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf (151,92KB)

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.141.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (206,24KB)
 
 
142 Nr XX/142/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego PDFUchwała Nr XX.142.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (133,19KB)
DOCUchwała ( 142).doc (35,00KB)

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Uchylona  Uchwałą Nr XXIV/188/2020 z dn. 17.12.2020r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.142.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (206,25KB)
 
 
143 Nr XX/143/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała Nr XX.143.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (143,10KB)
DOCXUchwała ( 143).docx (21,97KB)

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Zmieniona Uchwała Nr XXVI/208/2021 z dn. 25.03.2021r. oraz Uchwałą Nr XXXI/237/2021 z dn. 11.10.2021r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.143.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (207,58KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1804
144 Nr XX/144/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFUchwała Nr XX.144.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (111,69KB)
DOCXUchwała ( 144).docx (16,03KB)

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.144.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (206,18KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1805
145 Nr XX/145/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.145.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (175,93KB)
DOCUchwała ( 145).doc (67,00KB)

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIIV343/2022 z dn. 28.11.22r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.145.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (206,26KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1806
146 Nr XX/146/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.146.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (481,09KB)
DOCXUchwała ( 146).docx (49,25KB)

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego Zmirniona uchwałą Nr XXV/205/2021 z dn.23.02.2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.146.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (205,69KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.19.06.2020r. poz. 1807
147 Nr XX/147/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2020r. na zachowanie Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.147.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (226,69KB)
DOCXUchwała ( 147).docx (22,27KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.147.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (207,99KB)
 
 
148 Nr XX/148/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 maja 2020r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.148.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (233,16KB)
DOCXUchwała ( 148).docx (14,57KB) 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.148.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (207,77KB)
 
 
149 Nr XX/149/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XX.149.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (236,02KB)
DOCXUchwała (149).docx (19,15KB) 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.149.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (204,64KB)
 
 
150 Nr XX/150/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XX.150.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (6,24MB)
DOCXUchwała ( 150).docx (14,57KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.150.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf (206,01KB)
 
 
151 Nr XXI/151/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania PDFUchwała Nr XXI.151.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (102,59KB)
DOCUchwała ( 151).doc (23,50KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.151.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,52KB)
 
 
152 Nr XXI/152/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.152.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (105,19KB)
DOCUchwała ( 152).doc (25,50KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.152.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,63KB)
 
 
153 Nr XXI/153/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.153.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (140,68KB)
DOCUchwała ( 153).doc (26,00KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.153.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,16KB)
 
 
154 Nr XXI/154/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia  9 czerwca 2020r. na działalność dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. PDFUchwała Nr XXI.154.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (256,71KB)
DOCXUchwała ( 154).docx (21,96KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.154.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (207,85KB)
 
 
155 Nr XXI/155/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr XXI.155.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (112,24KB)
DOCUchwała ( 155).doc (28,00KB)

 
z dniem podjęcia
Traci moc z dniem 1.06.2022r. ( na podst.Uchwały nr XXXVIII/281/2022 z dn. 28.04.2022r.)
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.155.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,61KB)
 
 
156 Nr XXI/156/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza na rok szkolny 2020/2021 PDFUchwała Nr XXI.156.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (107,46KB)
DOCXUchwała ( 156).docx (16,01KB)

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.156.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,56KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2202
157 Nr XXI/157/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubrza
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O,
w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie
PDFUchwała Nr XXI.157.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (147,00KB)
DOCXUchwała ( 157).docx (16,97KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.157.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (215,58KB)
 
 
158 Nr XXI/158/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXI.158.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (691,63KB)
DOCXUchwała ( 158).docx (42,56KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.158.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (204,41KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 10.08.2020r. poz. 2213
159 Nr XXI/159/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXI.159.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (6,03MB)
DOCXUchwała ( 159).docx (13,82KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.159.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,58KB)
 
 
160 Nr XXI/160/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXI.160.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (125,96KB)
DOCXUchwała ( 160).docx (16,29KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.160.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,16KB)
 
 
161 Nr XXI/161/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXI.161.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (272,02KB)
DOCUchwała ( 161).doc (106,50KB)

 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIIV342/2022 z dn. 28.11.22r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.161.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (206,85KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2203
162 Nr XXI/162/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Lubrza w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Lubrza w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych PDFUchwała Nr XXI.162.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (201,76KB)
DOCXUchwała ( 162).docx (16,09KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.162.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (207,06KB)
 
 
163 Nr XXI/163/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.163.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (104,69KB)
DOCXUchwała ( 163).docx (14,49KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.163.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (204,71KB)
 
 
164 Nr XXI/164/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.164.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (106,62KB)
DOCXUchwała ( 164).docx (14,75KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.164.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,69KB)
 
 
165 Nr XXI/165/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.165.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (106,27KB)
DOCXUchwała ( 165).docx (14,65KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.165.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,29KB)
 
 
166 Nr XXI/166/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.166.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (106,99KB)
DOCXUchwała ( 166).docx (14,62KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.166.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,29KB)
 
 
167 Nr XXI/167/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.167.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (106,88KB)
DOCXUchwała ( 167).docx (14,67KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.167.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,60KB)
 
 
168 Nr XXI/168/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.168.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (105,98KB)
DOCXUchwała ( 168).docx (14,46KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.168.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,67KB)
 
 
169 Nr XXI/169/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.169.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (107,08KB)
DOCXUchwała ( 169).docx (14,66KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.169.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,51KB)
 
 
170 Nr XXI/170/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.170.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (106,30KB)
DOCXUchwała ( 170).docx (14,66KB)

 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.170.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (205,42KB)
 
 
171 Nr XXI/171/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.171.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (111,64KB)
DOCXUchwała ( 171).docx (14,27KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.171.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf (204,90KB)  
172 Nr XXII/172/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała Nr XXII.172.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf (203,44KB)
ODTUchwała (172..).odt (45,04KB)
  
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiegozmieniona Uchwałą Nr XXXIV/254/2021 z dn. 17.12.2021r. oraz Uchwałą Nr XLIX/383/2023 z dn. 26.04.2023r.  PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.172.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf (204,03KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2746 
173 Nr XXII/173/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” PDFUchwała Nr XXII.173.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf (123,85KB)
DOCXUchwała ( 173).docx (15,09KB)
 

z dniem podjęcia
zmieniona Uchwałą Nr XXVI/213/2021 z dn. 25.03.2021r. 

 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.173.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf (206,00KB)

 
 
174 Nr XXII/174/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXII.174.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf (166,96KB)

DOCXUchwała ( 174).docx (26,68KB)
 

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/265/2022 z dn. 2.03.2022r.14 

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.174.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf (206,18KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2747 
175 Nr XXII/175/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XXII.175.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf (134,33KB)
DOCXUchwała ( 175).docx (17,82KB)

 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.175.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf (206,89KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2748 
176 Nr XXII/176/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXII.176.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf (114,09KB)
DOCXzm. kredyt - Uchwała Nr XXII.176.2020 z dn. 29.09.2020r..docx (15,70KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.176.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf (206,01KB)
 
 
177 Nr XXII/177/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXII.177.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf (386,43KB)
DOCXUchwała ( 177..).docx (34,44KB) 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.177.2020 z dn. 5.10.2020r..docx.pdf (203,22KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.12.10.2020r. poz. 2789 
178 Nr XXII/178/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXII.178.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf (4,39MB)
DOCXUchwała ( 178).docx (14,01KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.178.2020 z dn. 5.10.2020r..pdf (205,48KB)
 
 
179 Nr XXIII/179/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 PDFUchwała Nr XXII.179.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf (858,08KB)
DOCXUchwała ( 179).docx (22,16KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.179.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (206,66KB)
 
 
180 Nr XXIII/180/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XXIII.180.2020 z dnia 26 października 2020r..pdf (105,81KB)
DOCXUchwała ( 180).docx (14,82KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.180.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (202,80KB)
 
 
181 Nr XXIII/181/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.181.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf (107,25KB)
DOCXUchwała ( 181).docx (14,91KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.181.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (203,04KB)
 
 
182 Nr XXIII/182/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf (105,76KB)
DOCXUchwała ( 182).docx (14,73KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.182.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (203,09KB)
 
 
183 Nr XXIII/183/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.183.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf (105,88KB)
DOCXUchwała ( 183).docx (14,84KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.183.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (203,39KB)
 
 
184 Nr XXIII/184/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.184.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf (107,24KB)
DOCXUchwała ( 184).docx (14,88KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.184.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (203,62KB)
 
 
185 Nr XXIII/185/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała nr XXIII.185.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf (702,54KB)
DOCXUchwała ( 185).docx (48,80KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.185.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (202,68KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 2859 
186 Nr XXIII/186/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIII.186.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf (4,30MB)
DOCXUchwała ( 186).docx (14,36KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.186.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf (205,02KB)
 
 
187 Nr XXIV/187/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie załatwienia skargi
z dnia  21 października 2020r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIV.187.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (328,40KB)
DOCXUchwała ( 187).docx (24,20KB)

 

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.187.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (209,28KB)
 
 
188 Nr XXIV/188/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

PDFUchwała nr XXIV.188.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (178,88KB)
DOCXUchwała ( 188).docx (17,60KB)

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.188.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (208,02KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 18.12.2020r. poz. 3547
189 Nr XXIV/189/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2021 rok

PDFUchwała nr XXIV.189.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (413,49KB)
DOCXUchwała ( 189).docx (40,52KB)


 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.189.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (211,88KB)
 
 
190 Nr XXIV/190/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2021r. PDFUchwała nr XXIV.190.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (177,09KB)
DOCXUchwała ( 190).docx (19,17KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.190.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (205,78KB)
 
 
191 Nr XXIV/191/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021r. PDFUchwała nr XXIV.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (560,06KB)
DOCXUchwała ( 191).docx (32,08KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.191.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (206,96KB)
 
 
192 Nr XXIV/192/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji
do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIV.192.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (172,08KB)
DOCXuchwala-192.docx (15,14KB)


 
z dniem podjęcia
Uchylona Uchwałą Nr XXIX/208/2021 z dn. 3.08.2021r. 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.192.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (207,84KB)
 
 
193 Nr XXIV/193/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji
do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza
[file,id_cms='14769',type='attachment'
DOCXuchwala-193.docx (14,80KB)

 
z dniem podjęcia
Uchylona Uchwałą Nr XXIX/208/2021 z dn. 3.08.2021r. 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.193.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (208,17KB)
 
 
194 Nr XXIV/194/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków
PDFUchwała nr XXIV.194.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (369,15KB)
DOCXUchwała ( 194).docx (26,93KB)


 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.194.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (208,87KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3563
195 Nr XXIV/195/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała nr XXIV.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (315,57KB)
DOCXUchwała ( 195).docx (32,03KB)
 

z dniem podjęcia
 
PDFUchwała nr XXIV.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (315,57KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 3564
196 Nr XXIV/196/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIV.196.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (4,37MB)
DOCXUchwała ( 196).docx (14,26KB)

 
z dniem podjęcia PDFUchwała nr XXIV.196.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (4,37MB)
 
 
197 Nr XXIV/197/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.
 w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na budowę  lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe w Gminie Lubrza
 
PDFUchwała nr XXIV.197.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (398,74KB)
DOCXUchwała ( 197).docx (32,71KB)

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFUchwała nr XXIV.197.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (398,74KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3575
198 Nr XXIV/198/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr XXIV.198.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (5,00MB)
DOCXUchwała ( 198).docx (16,23KB)

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.198.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (210,06KB)
 
 
199 Nr XXIV/199/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021r.

PDFUchwała nr XXIV.199.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf (1,62MB)
DOCUchwała ( 199).doc (1,29MB)

 
z dniem 1 stycznia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.199.2020 z dn. 17.12.2020r..pdf (206,57KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3565
200 XXV/200/2021 z dn. 23.02.2021r.  sprawie rozpatrzenia petycji PDFUchwała nr XXV.200.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (217,34KB)
DOCXUchwała (200).docx (18,15KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.200.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (202,98KB)
 
 
201 XXV/201/2021 z dn. 23.02.2021r.  sprawie rozpatrzenia petycji PDFUchwała nr XXV.201.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (217,22KB)
DOCXUchwała (201).docx (18,75KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.201.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (203,02KB)
 
 
202 XXV/202/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXV.202.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (790,90KB)
DOCXUchwała (202).docx (49,53KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.202.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (203,28KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 23.02.2020r. poz. 531
203 XXV/203/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXV.203.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (4,81MB)
DOCXUchwała (203).docx (14,06KB)
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.203.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (205,97KB)
 
 
204 XXV/204/2021 z dn. 23.02.2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXV.204.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (127,33KB)
DOCXUchwała (204).docx (14,44KB)
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.204.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (204,98KB)
 
 
205 XXV/205/2021 z dn. 23.02.2021r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXV.205.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (607,33KB)
DOCXUchwała (205).docx (41,73KB)
od 1 kwietnia 2021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXV.205.2021 z dn. 23.02.2021r..pdf (206,33KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.02.2021r. poz. 495)
206 XXVI/206/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. PDFUchwała nr XXVI.206.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (126,50KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.206.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (206,33KB)
 
 
207 XXVI/207/2020 z dn. 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. PDFUchwała nr XXVI.207.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (130,35KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.207.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (206,19KB)
 
 
208 XXVI/208/2021 z dn. 25.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFUchwała nr XXVI.208.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (174,07KB)
 
 14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego z mocą od 1 maja 2021 PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.208.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (209,89KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 826)
209 XXVI/209/2021 z  dn. 25.03.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVI.209.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (560,42KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.209.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (205,39KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 29.03.2021r. poz. 843)
210 XXVI/210/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVI.210.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (4,35MB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.210.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (207,50KB)
 
 
211 XXVI/211/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2021 PDFUchwała nr XXVI.211.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (263,20KB)
 
4 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.211.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (207,49KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 827)
212 XXVI/212/2021 z dn. 25.03.2021r. w sprawie udzielania dotacji współwłaścicielowi budynku gospodarczo - produkcyjnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków 
w Lubrzy przy ul. Wolności nr 82
PDFUchwała nr XXVI.212.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (162,57KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.212.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (209,24KB)
 
 
213 XXVI/213/2021 z dn. 25.03.2021r. zmieniająca uchwałę Nr XII/173/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie.” PDFUchwała Nr XXVII.213.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf (441,03KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVI.213.2021 z dn. 25.03.2021r..pdf (210,59KB)
 
 
214 XXVII/214/2021 z dn. 27.04.2021r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVI.214.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf (273,84KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.214.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf (207,54KB)
 
 
215 XXVII/215/2021 z dn. 27.04.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVI.215.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf (903,74KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.215.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf (204,88KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .4.05.2021r. poz. 1228)
216 XXVII/216/2021 z dn. 27.04.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVI.216.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf (4,43MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVII.216.2021 z dn. 27.04.2021r..pdf (207,88KB)
 
 
217 XXVIII/217/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała nr XXVIII.217.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (121,10KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.217.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (210,01KB)
 
 
218 XXVIII/218/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała nr XXVIII.218.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (125,45KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.218.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (207,82KB)
 
 
219 XXVIII/219/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2020 r.

PDFUchwała nr XXVIII.219.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (167,74KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.219.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (207,11KB)
 
 
220 XXVIII/220/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie załatwienia skargi
z dnia 14 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVIII.220.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (247,53KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.220.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (208,30KB)
 
 
221 XXVIII/221/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Głubczycach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (138,61KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.221.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (209,41KB)
 
 
222 XXVIII/222/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (132,41KB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.222.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (206,47KB)
 
 
223 XXVIII/223/2021 z dn. 24.06.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (417,55KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.223.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (206,01KB)
 
 
224 XXVIII/224/2021 z dn. 24.06.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (4,39MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.224.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (207,86KB)
 
 
225 XXVIII/225/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2021r. pomocy finansowej na realizację zadania: remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka

PDFUchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (160,28KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.225.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (211,52KB)
 
 
226 XXVIII/226/2021 z dn. 24.06.2021r.

w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lubrza
 

PDFUchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (445,70KB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego
Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLII/328/2022 z dn. 28.10.22r.
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXVIII.226.2021 z dn. 24.06.2021r..pdf (208,83KB)
 
 
227 XXIX/227/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

PDFUchwała nr XXIX.227.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf (293,63KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.227.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf (210,47KB)  
228 XXIX/228/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia
w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXIX.228.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf (138,60KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.228.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf (206,66KB)  
229 XXIX/229/2021 z dn. 3.08.2021r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r.

PDFUchwała nr XXIX.229.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf (237,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.229.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf (203,73KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .6.08.2021r. poz. 2093)
230 XXIX/230/2021 z dn. 3.08.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIX.230.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf (4,32MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIX.230.2021 z dn. 3.08.2021r..pdf (205,96KB)
 
 
231 XXX/231/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lipca 2021r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXX.231.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (185,89KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.231.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (205,87KB)
 
 
232 XXX/232/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała nr XXX.232.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (1,05MB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.232.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (204,38KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 4.10.2021r. poz. 2449)
233 XXX/233/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXX.233.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (553,80KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.233.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (202,83KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 17.09.2021r. poz. 2093)
234 XXX/234/2021 z dn. 10.09.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXX.234.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (4,59MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.234.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (205,54KB)
 
 
235 XXX/235/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXX.235.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (114,78KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.235.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (204,54KB)
 
 
236 XXX/236/2021 z dn. 10.09.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXX.236.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (114,81KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXX.236.2021 z dn. 10.09.2021r..pdf (204,54KB)
 
 
237 XXXI/237/2021 z dn. 11.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała nr XXXI.237.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf (126,75KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.237.2021 z dn. 11.10.2021r..pdf (207,99KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 12.10.2021r. poz. 2578)
238 XXXI/238/2021 z dn. 11.10.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r.
PDFUchwała nr XXXI.238.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf (716,60KB)
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.238.2021 z dn. 11.10.2021r..docx.pdf (204,62KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 13.10.2021r. poz. 2586)
239 XXXI/239/2021 z dn. 11.10.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXI.239.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf (4,39MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXI.239.2021 z dn. 11.10.2021r..pdf (206,88KB)  
240 XXXII/240/2021 z dn. 27.10.2021r. wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony PDFUchwała nr XXXII.240.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf (108,75KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.240.2021 z dn. 27.10.2021r..pdf (202,00KB)
 
 
241 XXXII/241/2021 z dn. 27.10.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXII.241.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf (165,32KB)
 
z dniem podjęz dniem podjęciacia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.241.2021 z dn. 27.10.2021r..pdf (201,07KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2.11.2021r. poz. 5708)
242 XXXII/242/2021 z dn. 27.10.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXII.242.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf (4,55MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXII.242.2021 z dn. 2.10.2021r..pdf (203,60KB)
 
 
243 XXXIII/243/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFUchwała nr XXXIII.243.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (1,05MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.243.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (208,32KB)
 
 
244 XXXIII/244/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok

PDFUchwała nr XXXIII.244.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (289,76KB)
 

z dniem podjęcia

Uchylona Uchwałą Nr XXXVII/279/2022 z dn. 29.03.2022r. 

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.244.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (209,62KB)
 
 
245 XXXIII/245/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza
 na 2022 rok
PDFUchwała nr XXXIII.245.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (278,25KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.245.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (205,55KB)
 
 
246 XXXIII/246/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIII.246.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (159,00KB)
 
z dniem podjęcia z moca od 1 sierpnia 2-021r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.246.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (207,45KB)
 
 
247 XXXIII/247/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubrza do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”

PDFUchwała nr XXXIII.247.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (161,41KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.247.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (211,62KB)
 
 
248 XXXIII/248/2021 z dn. 25.11.2021r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

PDFUchwała nr XXXIII.248.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (186,09KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.248.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (205,82KB)
 
 
249 XXXIII/249/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXIII.249.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (225,09KB)
 
 dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.249.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (202,05KB)
 
 
250 XXXIII/250/2021 z dn. 25.11.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIII.250.2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf (4,36MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (206,25KB)
 
 
251 XXXIV/251/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Lubrza PDFUchwała nr XXXIV.251.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (212,03KB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

uchylona Uchwałą Nr XXXV/264/2022 z dn. 14.01.2022r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.251.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (206,88KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3367
252 XXXIV/252/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2022r. PDFUchwała nr XXXIV.252.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (169,01KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.252.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (205,08KB)
 
 
253 XXXIV/253/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022r. PDFUchwała nr XXXIV.253.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (421,75KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.253.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (206,75KB)
 
 
254 XXXIV/254/2021z dn. 17.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała nr XXXIV.254.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (175,68KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.254.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (207,33KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3368
255 XXXIV/255/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2021 r. PDFUchwała nr XXXIV.255.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (366,19KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.255.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (204,90KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3396
256 XXXIV/256/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIV.256.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (4,39MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.256.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (207,87KB)
 
 
257 XXXIV/257/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. PDFUchwała nr XXXIV.257.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (167,80KB)
 
z dniem 1 stycznia 2022r.PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.257.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (207,94KB)
Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLII/332/2022 z dn. 28.10.22r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.257.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (207,94KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.12.2021r. poz. 3369
258 XXXIV/258/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDFUchwała nr XXXIV.258.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (157,65KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.258.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (208,73KB)
 
 
259 XXXIV/259/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021 -2025  z  perspektywą do roku 2027” PDFUchwała nr XXXIV.259.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (2,87MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIII.249.2021 z dn. 25.11.2021r..pdf (202,05KB)
 
 
260 XXXIV/260/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  PDFUchwała nr XXXIV.260.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (5,09MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.260.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (209,59KB)
 
 
261 XXXIV/261/2021z dn. 17.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok PDFUchwała nr XXXIV.261.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (3,15MB)
 
z dniem 1 stycznia 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIV.261.2021 z dn. 17.12.2021r..pdf (207,00KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 23.12.2021r. poz. 3454
262 XXXV/262/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXV.262.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf (357,84KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.262.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf (204,88KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 17.01.2022r. poz. 172
263 XXXV/263/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXV.263.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf (4,34MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.263.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf (207,74KB)
 
 
264 XXXV/264/2022 z dn. 14.01.2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Lubrza PDFUchwała nr XXXV.264.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf (215,58KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXV.264.2022 z dn. 14.01.2022r..pdf (205,56KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.01.2022r. poz. 164
265 XXXVI/265/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XXXVI.265.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (206,69KB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.265.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf (207,52KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 669
266 XXXVI/266/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2022 PDFUchwała nr XXXVI.266.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (181,64KB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.266.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf (206,96KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 670
267 XXXVI/267/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach         i ćwiczeniach PDFUchwała nr XXXVI.267.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (180,77KB)
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.267.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf (208,02KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 3.03.2022r. poz. 671
268 XXXVI/268/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXVI.268.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (977,32KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.268.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf (205,17KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 4.03.2022r. poz. 688
269 XXXVI/269/2022 z dn. 2.03.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXVI.269.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (4,25MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVI.269.2022 z dn. 2.03.2022r..pdf (207,40KB)
 
 
270 XXXVII/270/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PDFUchwała nr XXXVII.270.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,21KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.270.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,36KB)
 
 
271 XXXVII/271/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.271.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,50KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.271.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,45KB)

 
 
272 XXXVII/272/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.272.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,38KB)
 
z dniem podjęcia PDFUchwała nr XXXVII.272.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,38KB)  
273 XXXVII/273/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.273.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,77KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.273.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,76KB)
 
 
274 XXXVII/274/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.274.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (154,93KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.274.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,69KB)
 
 
275 XXXVII/275/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.275.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (155,96KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.275.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,36KB)

 
 
276 XXXVII/276/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXXVII.276.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (153,57KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.276.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (206,66KB)
 
 
277 XXXVII/277/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XXXVII.277.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (792,09KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.277.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (205,50KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 1.04.2022r. poz. 963
278 XXXVII/278/2022 z dn. 29.03.2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXVII.278.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (4,66MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.278.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (208,44KB)
 
 
279 XXXVII/279/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok,

PDFUchwała nr XXXVII.279.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (541,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.279.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (211,35KB)
 
 
280 XXXVII/280/2022 z dn. 29.03.2022r.

w sprawie w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

PDFUchwała nr XXXVII.280.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (155,45KB)
 
z mocą obowiązującą od dnia 24..02.2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVII.280.2022 z dn. 29.03.2022r..pdf (207,28KB)
 
 
281 XXXVIII/281/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy
PDFUchwała nr XXXVIII.281.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (176,72KB)
 

z dniem 1 czerwca 2022r.

NIEWAŻNA
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXVIII.281.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (308,77KB)

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.281.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (206,90KB)
 
 
282 XXXVIII/282/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy PDFUchwała nr XXXVIII.282.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (178,41KB)
 
z dniem 1 czerwca 2022r.
Zmieniona Uchwałą Nr XLI/315/2022 z dn. 12.10.2022r. oraz Uchwałą Nr XLII/333/2022 z dn. 28.10.22r.
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.282.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (206,42KB)

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1333
283 XXXVIII/283/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz określenia zasad tego handlu PDFUchwała nr XXXVIII.283.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (186,81KB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

NIEWAŻNA w części 
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXVIII.283.2022 z dn. 28.04.2022r.pdf (306,89KB)


PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.283.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (207,63KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1334
284 XXXVIII/284/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.284.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (154,51KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.284.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,45KB)
 
 
285 XXXVIII/285/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.285.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (154,72KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.285.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,57KB)

 
 
286 XXXVIII/286/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.286.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (154,51KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.286.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,48KB)
 
 
287 XXXVIII/287/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.287.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (154,82KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.287.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,36KB)
 
 
288 XXXVIII/288/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XXXVIII.288.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (154,35KB)
 
uchylona Uchwałą Nr XXXV/III291/2022 z dn. 28.04.2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.288.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,20KB)
 
 
289 XXXVIII/289/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2022r. PDFUchwała nr XXXVIII.289.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (396,76KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.289.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (204,51KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1335
290 XXXVIII/290/2022 z dn.28 kwietnia 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXVIII.290.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (4,49MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.290.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (206,38KB)
 
 
291 XXXVIII/291/2022 z dn.28 kwietnia 2022r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

PDFUchwała nr XXXVIII.291.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (162,81KB)

z dniem 1 czerwca 2022r.

Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIIV341/2022 z dn. 28.11.22r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.291.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (206,20KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1336
292 XXXVIII/292/2022 z dn.28 kwietnia 2022r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXVIII.292.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (545,99KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr XXXIX/302/2022 z dn. 14.06.2022r.. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXVIII.292.2022 z dn. 28.04.2022r..pdf (205,74KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2022r. poz. 1337
293 XXXIX/293/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała nr XXXIX.293.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (152,07KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.293.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (205,46KB)
 
 
294 XXXIX/294/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała nr XXXIX.294.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (154,15KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.294.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (206,19KB)
 
 
295 XXXIX/295/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2021r.

PDFUchwała nr XXXIX.295.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (187,74KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.296.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (206,40KB)
 
 
296 XXXIX/296/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy

PDFUchwała nr XXXIX.296.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (177,09KB)
 
z dniem 1 czerwca 2022r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.296.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (206,40KB)
 
 
297 XXXIX/297/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r.

PDFUchwała nr XXXIX.297.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (1,17MB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.297.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (203,76KB)
 
 
298 XXXIX/298/2022 z dn. 14 czerwca 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXXIX.298.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (4,51MB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.298.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (206,45KB)
 
 
299 XXXIX/299/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała nr XXXIX.299.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (170,08KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.299.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (204,03KB)
 
 
300 XXXIX/300/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

PDFUchwała nr XXXIX.300.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (156,97KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.300.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (206,07KB)
 
 
301 XXXIX/301/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIX.301.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (256,83KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.301.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (205,97KB)
 
 
302 XXXIX/302/2022 z dn. 14 czerwca 2022r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXXIX.302.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (554,42KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.302.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (204,93KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.06.2022r. poz. 1736
303 XXXIX/303/2022 z dn. 14 czerwca 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego PDFUchwała nr XXXIX.303.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (1,22MB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

NIEWAŻNA
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (122,68KB)

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXXIX.303.2022 z dn. 14.06.2022r..pdf (205,81KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.06.2022r. poz. 1737
304 XL/304/2022 z dn. 14 września 2022r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r.

PDFUchwała nr XL.304.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (210,76KB)
 
z dniem podjęcia
 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.304.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (202,06KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.09.2022r. poz. 2459
305 XL/305/2022 z dn. 14 września 2022r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XL.305.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (4,98MB)
 

z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.305.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (205,06KB)  
306 XL/306/2022 z dn. 14 września 2022r.

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.

PDFUchwała nr XL.306.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (157,16KB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.306.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (206,14KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.09.2022r. poz. 2460
307 XL/307/2022 z dn. 14 września 2022r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2022/2023.

PDFUchwała nr XL.307.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (155,25KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLII/325/2022 z dn. 28.10.22r.
 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.307.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (203,79KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.09.2022r. poz. 2461
308 XL/308/2022 z dn. 14 września 2022r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała nr XL.308.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (165,41KB)

 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.308.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (208,82KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.09.2022r. poz. 2462
309 XL/309/2022 z dn. 14 września 2022r.

w sprawie zmniejszenia liczby drzew tworzących pomnikową aleję lipową o 22 sztuki drzew gatunku lipy drobnolistnej.

PDFUchwała nr XL.309.2021 z dnia 14 września 2022r..pdf (189,23KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.309.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (204,65KB) Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 14.09.2022r. poz. 2463
310 XL/310/2022 z dn. 14 września 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie pędów odroślowych wyrastających z pni drzew lipy drobnolistnej stanowiących pomnik przyrody.

PDFUchwała nr XL.310.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (160,90KB)
 

z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XL.310.2022 z dn. 14.09.2022r..pdf (204,79KB)  
311 XLI/311/2022 z dn. 12 października 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XLI.311.2022 z dnia 12 października 2022r..pdf (1,00MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLI.311.2022 z dn. 12.10.2022r..pdf (202,35KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.10.2022r. poz. 2806
312 XLI/312/2022 z dn. 12 października 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLI.312.2022 z dnia 12 października 2022r..pdf (4,57MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLI.312.2022 z dn. 12.10.2022r..pdf (205,11KB)
 
 
313 XLI/313/2022 z dn. 12 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2022 r. pomocy finansowej na kontynuację realizacji zadania: remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka PDFUchwała nr XLI.313.2022 z dnia 12 października 2022r..pdf (177,79KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLI.313.2022 z dn. 12.10.2022r..pdf (209,58KB)
 
 
314 XLI/314/2022 z dn. 12 października 2022r. sprawie rozpatrzenia petycji PDFUchwała nr XLI.314.2022 z dnia 12 października 2022r..pdf (212,88KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLI.314.2022 z dn. 12.10.2022r..pdf (202,99KB)
 
315 XLI/315/2022 z dn. 12 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy PDFUchwała nr XLI.315.2022 z dnia 12 października 2022r..pdf (160,65KB)
 
o 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
 
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLI.315.2022 z dn. 12.10.2022r..pdf (206,47KB)
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.10.2022r. poz. 2807
316 XLII/316/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w Lubrzy przy ul. Opolskiej 3 oraz Krzyżkowicach 49 PDFUchwała nr XLII.316.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (160,08KB)
 
Uchylona Uchwała Nr XLIII/336/22
z dn. 17.11.2022r
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.316.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (211,31KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 2992
317 XLII/317/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.317.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (152,54KB)
 
  PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.317.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,63KB)
 
 
318 XLII/318/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.318.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (155,05KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.318.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,89KB)
 
 
319 XLII/319/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.319.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (155,24KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.319.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,78KB)
 
 
320 XLII/320/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.320.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (154,36KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.320.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,41KB)
 
 
321 XLII/321/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.321.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (154,46KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.321.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,41KB)
 
 
322 XLII/322/2022 z dn. 28 października 2022r. Uchwaleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLII.322.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (9,75MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr XLII.322.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (28,52MB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII.322.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (28,36MB)
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.322.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (207,14KB)
 
 
323 XLII/323/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego PDFUchwała nr XLII.323.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (1,04MB)
 
o 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.323.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (207,20KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 2993
324 XLII/324/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała nr XLII.324.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (157,56KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.324.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (207,83KB)
 
 
325 XLII/325/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2022/2023 PDFUchwała nr XLII.325.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (171,10KB)
 

Zmieniona Uchwałą Nr XLIII/338/22 z dn. 17.11.2022r.

UCHYLONA Uchwałą Nr XLVII/362/2022 z dn. 22.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.325.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (206,10KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 2994
326 XLII/326/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 PDFUchwała nr XLII.326.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (188,81KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.326.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (208,85KB)
 
 
327 XLII/327/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
PDFUchwała nr XLII.327.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (154,58KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.327.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (205,82KB)
 
 
328 XLII/328/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLII.328.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (200,59KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.328.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (208,25KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 3021
329 XLII/329/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 07 października 2022r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLII.329.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (254,90KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.329.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (208,38KB)
 
 
330 XLII/330/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XLII.330.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (779,05KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.330.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (204,35KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 3009
331 XLII/331/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLII.331.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (4,28MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.331.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (206,75KB)
 
 
332 XLII/332/2022 z dn. 28 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLII.332.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (168,15KB)

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/367/2022 z dn. 22.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.332.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (206,93KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 2995
333 XLII/333/2022 z dn. 28 października 2022r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy

PDFUchwała nr XLII.333.2022 z dnia 28 października 2022r.pdf (159,37KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.333.2022 z dn. 28.10.2022r.pdf (207,24KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.11.2022r. poz. 2996
334 XLIII/334/2022 z dn. 17 listopada 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XLIII.334.2022 z dnia 17 listopada 2022r.pdf (459,85KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIII.334.2022 z dn. 17.11.2022r.pdf (202,85KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.11.2022r. poz. 3127
335 XLIII/335/2022 z dn. 17 listopada 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLIII.335.2022 z dnia 17 listopada 2022r.pdf (5,00MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIII.335.2022 z dn. 17.11.2022r.pdf (205,56KB)
 
 
336 XLIII/336/2022 z dn. 17 listopada 2022r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/316/2022 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2022r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w Lubrzy przy ul. Opolskiej 3 oraz Krzyżkowicach 49 PDFUchwała nr XLIII.336.2022 z dnia 17 listopada 2022r.pdf (178,87KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIII.336.2022 z dn. 17.11.2022r.pdf (210,96KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.11.2022r. poz. 3128
337 XLIII/337/2022 z dn. 17 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
w Lubrzy przy ul. Opolskiej 3 oraz Krzyżkowicach 49
PDFUchwała nr XLIII.337.2022 z dnia 17 listopada 2022r.pdf (159,33KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIII.337.2022 z dn. 17.11.2022r.pdf (209,58KB)
 
 
338 XLIII/338/2022 z dn. 17 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubrza
w roku szkolnym 2022/2023
PDFUchwała nr XLIII.338.2022 z dnia 17 listopada 2022r.pdf (178,44KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIII.338.2022 z dn. 17.11.2022r.pdf (205,94KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.11.2022r. poz. 3129
339 XLIV/339/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała nr XLIV.339.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (221,24KB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/361/2022 z dn. 22.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIV.339.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (211,29KB)
 
PDFopinia do Uchwały Nr XLIV.339.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (355,63KB)
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.11.2022r. poz. 3198
 
340 XLIV/340/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Celtyckiej w miejscowości Lubrza PDFUchwała nr XLIV.340.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (302,75KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.340.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (206,81KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.11.2022r. poz. 3199
341 XLIV/341/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
PDFUchwała nr XLIV.341.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (162,69KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.341.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (206,61KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.11.2022r. poz. 3200
342 XLIV/342/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLIV.342.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (256,75KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.342.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (206,78KB)
 
PDFopinia Sanepidu do projektu uchwały nr XLIV.342.2022.pdf (419,64KB)
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.11.2022r. poz. 3201
 
343 XLIV/343/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała nr XLIV.343.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (207,50KB)
 

po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

Zmieniona Uchwałą Nr XLI/352/2022 z dn. 19.12.2022

UCHYLONA Uchwałą Nr XLVII/360/2022 z dn. 22.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.343.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (206,68KB)
 
PDFopinia Sanepidu do projektu uchwały nr XLIV.343.2022.pdf (502,43KB)
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.11.2022r. poz. 3202
 
344 XLIV/344/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. PDFUchwała nr XLIV.344.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (769,05KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.344.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (204,29KB)
 
 
345 XLIV/345/2022 z dn. 28 listopada 2022r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLIV.345.2022 z dnia 28 listopada 2022r.pdf (4,42MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLII.345.2022 z dn. 28.11.2022r.pdf (207,37KB)
 
 
346 XLV/346/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2023r. PDFUchwała nr XLV.346.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (169,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.346.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (109,58KB)
 
 
347 XLV/347/2022 z dn. 19 grudnia 2022r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023r.

PDFUchwała nr XLV.347.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (423,65KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.347.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (109,53KB)
 
 
348 XLV/348/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2022 r. PDFUchwała nr XLV.348.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (405,32KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.348.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (109,46KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2022r. poz. 3596
349 XLV/349/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLV.349.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (4,48MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.349.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (111,54KB)
 
 
350 XLV/350/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XLV.350.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (154,92KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.350.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (109,18KB)
 
 
351 XLV/351/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na lata 2023-2025 PDFUchwała nr XLV.351.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (373,34KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.351.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (113,90KB)
 
 
352 XLV/352/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała nr XLV.352.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (174,06KB)
 
o 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.352.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (111,54KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2022r. poz. 3597
353 XLV/353/2022 z dn. 19 grudnia 2022r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza
 na 2023 r.
PDFUchwała nr XLV.353.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (351,98KB)
 

z dniem podjęcia

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/373/2022 z dn. 28.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.353.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (113,26KB)
 
 
354 XLV/354/2022 z dn. 19 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr XLV.354.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (4,79MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.354.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (113,07KB)
 
 
355 XLV/355/2022 z dn. 19 grudnia 2022r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubrza na 2023r.

PDFUchwała nr XLV.355.2022 z dnia 19 grudnia 2022r.pdf (1,63MB)
 
 z dniem 1 stycznia 2023r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLV.355.2022 z dn. 19.12.2022r.pdf (110,34KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2022r. poz. 3597
356 XLVI/356/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała nr XLVI.356.2023 z dnia 13 stycznia 2023r.pdf (334,39KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVI.356.2023 z dn. 13.01.2023r.pdf (108,23KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.01.2023r. poz. 197
357 XLVI/357/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLVI.357.2023 z dnia 13 stycznia 2023r.pdf (4,18MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVI.357.2023 z dn. 13.01.2023r.pdf (110,34KB)
 
 
358 XLVI/358/2023 z dnia 13 stycznia 2023r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr XLVI.358.2023 z dnia 13 stycznia 2023r.pdf (185,53KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVI.358.2023 z dn. 13.01.2023r.pdf (114,52KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.01.2023r. poz. 198
359 XLVI/359/2023 z dnia 13 stycznia 2023r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr XLVI.359.2023 z dnia 13 stycznia 2023r.pdf (184,35KB)

 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVI.359.2023 z dn. 13.01.2023r.pdf (113,69KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.01.2023r. poz. 199
360 XLVII/360/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości       
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XLVII.360.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (199,31KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.360.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (108,49KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.02.2023r. poz. 760
361 XLVII/361/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała nr XLVII.361.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (193,29KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.361.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (112,41KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.02.2023r. poz. 761
362 XLVII/362/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubrza PDFUchwała nr XLVII.362.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (177,13KB)
 

po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.

zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/381/2022 z dn. 28.03.2023

PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.362.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (107,18KB)
 
 
363 XLVII/363/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2023 r. PDFUchwała nr XLVII.363.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (727,63KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.363.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (106,29KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.02.2023r. poz. 762
364 XLVII/364/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLVII.364.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (4,30MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.364.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (110,32KB)
 
 
365 XLVII/365/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 grudnia 2022r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLVII.365.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (264,78KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.365.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (109,92KB)
 
 
366 XLVII/366/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 PDFUchwała nr XLVII.366.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (396,67KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.366.2023a z dn. 22.02.2023r.pdf (110,62KB)
 
 
367 XLVII/367/2023 z dnia 22 lutego 2023r. prostująca oczywistą omyłkę pisarską w Uchwale Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr XLVII.367.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (156,99KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.367.2023a z dn. 22.02.2023r.pdf (110,82KB)
 
 
368 XLVII/368/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFUchwała nr XLVII.368.2023 z dnia 22 lutego 2023r.pdf (391,16KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVII.368.2023 z dn. 22.02.2023r.pdf (111,63KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.02.2023r. poz. 763
369 XLVIII/369/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała nr XLVIII.369.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (662,17KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.369.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,50KB)
 
 
370 XLVIII/370/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała nr XLVIII.370.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (819,42KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.370.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (108,36KB)

 
 
371 XLVIII/371/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLVIII.371.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (4,19MB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.371.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,71KB)
 
 
372 XLVIII/372/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 PDFUchwała nr XLVIII.372.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (311,87KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.372.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (112,12KB)
 
 
373 XLVIII/373/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lubrza na lata 2023 – 2027 PDFUchwała nr XLVIII.373.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (402,03KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.373.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (113,44KB)
 
 
374 XLVIII/374/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubrza oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania PDFUchwała nr XLVIII.374.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (294,54KB)
 
o14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.374.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (114,06KB)

 
 
375 XLVIII/375/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2023 PDFUchwała nr XLVIII.375.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (182,07KB)
 
o14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.375.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,91KB)
 
 
376 XLVIII/376/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XLVIII.376.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (154,04KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.376.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (109,60KB)
 
 
377 XLVIII/377/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XLVIII.377.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (154,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.377.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (109,15KB)

 
 
378 XLVIII/378/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr XLVIII.378.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (156,09KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.378.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,45KB)
 
 
379 XLVIII/379/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XLVIII.379.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (153,87KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.379.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (109,69KB)
 
 
380 XLVIII/380/2023 z dnia 28 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr XLVIII.380.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (153,89KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.380.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (109,53KB)
 
 
381 XLVIII/381/2023 z dnia 28 marca 2023r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubrza PDFUchwała nr XLVIII.381.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (177,45KB)

 
o14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk.
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.381.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,76KB)
 
 
382 XLVIII/382/2023 z dnia 28 marca 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat PDFUchwała nr XLVIII.382.2023 z dnia 28 marca 2023r.pdf (156,34KB)
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XLVIII.382.2023a z dn. 28.03.2023r.pdf (110,92KB)
 
 
383 XLIX/383/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała nr XLIX.383.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (210,06KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.383.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (115,28KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2023r. poz. 1555
384 XLIX/384/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych PDFUchwała nr XLIX.384.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (171,41KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.384.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (117,32KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2023r. poz. 1556
385 XLIX/385/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii „Powiatu Prudnickiego”

PDFUchwała nr XLIX.385.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (158,31KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.385.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (114,89KB)
 
 
386 XLIX/386/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2023 r. PDFUchwała nr XLIX.386.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (378,49KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.386.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (113,63KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.04.2023r. poz. 1557
387 XLIX/387/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XLIX.387.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (4,17MB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.387.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (115,93KB)
 
 
388 XLIX/388/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030 PDFUchwała nr XLIX.388.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (226,29KB)
zmieniona Uchwałą Nr L/390/2023 z dn. 11.05.2023r.
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.388.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (116,67KB)
 
 
389 XLIX/389/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wystąpienia do zarządu powiatu w zakresie zakwalifikowania odcinka drogi w miejscowości Prężynka, działka ewidencyjna nr 526, do kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr XLIX.389.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.pdf (288,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XLIX.389.2023 z dn. 26.04.2023r.pdf (118,96KB)
 
 
390 L/390/2023 z dnia 11 maja 2023r.

zmieniająca w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030

PDFUchwała nr L.390.2023 z dnia 11 maja 2023r.pdf (300,54KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr L.390.2023 z dn. 11.05.2023r.pdf (114,04KB)
 
 
391 L/391/2023 z dnia 11 maja 2023r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2023 r. PDFUchwała nr L.391.2023 z dnia 1 maja 2023r.pdf (373,23KB) z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr L.391.2023 z dn. 11.05.2023r.pdf (110,15KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 11.05.2023r. poz. 1724
392 L/392/2023 z dnia 11 maja 2023r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr L.392.2023 z dnia 11 maja 2023r.pdf (4,29MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr L.392.2023 z dn. 11.05.2023r.pdf (112,56KB)
 
 
393 LI393/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania PDFUchwała nr L.393.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (151,53KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.393.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (115,08KB)
 
 
394 LI/394/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała nr LI.394.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (153,93KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.394.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,71KB)
 
 
395 LI/395/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w  sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2022r. PDFUchwała nr LI.395.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (185,77KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.395.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,43KB)
 
 
396 LI/396/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2026 PDFUchwała nr LI.396.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (155,41KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.396.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,19KB)
 
 
397 LI/397/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała nr LI.397.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (518,31KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.397.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (114,77KB)
 
 
398 LI/398/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała nr LI.398.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (162,53KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.398.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (117,36KB)
 
 
399 LI/399/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza

PDFUchwała nr LI.399.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (159,27KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.399.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,89KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1972
400 LI/400/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia do zarządu powiatu w zakresie zakwalifikowania odcinka drogi w miejscowości Prężynka, działka ewidencyjna nr 526, do kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr LI.400.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (158,14KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.400.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (116,14KB)
 
 
401 LI/401/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2026-2026 z perspektywą do 2030 PDFUchwała nr LI.401.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (510,80KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.401.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (115,22KB)
 
 
402 LI/402/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030 PDFUchwała nr LI.402.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (276,68KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.402.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (114,24KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1973
403 LI/403/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu PDFUchwała nr LI.403.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (169,12KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.403.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,35KB)
 
 
404 LI/404/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2023 PDFUchwała nr LI.404.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (180,27KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.404.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,06KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1974
405 LI/405/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2023 r. PDFUchwała nr LI.405.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (479,94KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.405.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (110,96KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1975
406 LI/406/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFLI.406.2023 - WPF.pdf (103,45KB)

PDFZał. Nr 1 do WPF.pdf (3,06MB)
PDFZał. Nr 2 do WPF.pdf (145,79KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.406.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,82KB)
 
 
407 LI/407/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała nr LI.407.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (160,74KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.407.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,43KB)
 
 
408 LI/408/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii  gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała nr LI.408.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (698,35KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.408.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,35KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1976
409 LI/409/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prężynka

PDFUchwała nr LI.409.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (527,73KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.409.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,26KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1977
410 LI/410/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej PDFUchwała nr LI.410.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (155,78KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.410.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,71KB)
 
 
411 LI/411/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w Dytmarowie 21

PDFUchwała nr LI.411.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (156,67KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.411.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (115,02KB)
 
 
412 LI/40122023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.412.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (154,22KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.412.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (115,03KB)
 
 
413 LI/413/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.413.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (153,56KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.413.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,63KB)
 
 
414 LI/414/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała nr LI.414.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (153,84KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.414.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (111,93KB)
 
 
415 LI/415/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.415.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (154,39KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.415.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,63KB)
 
 
416 LI/416/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.416.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (155,63KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.416.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,03KB)
 
 
417 LI/417/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.417.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (154,97KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.417.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (112,97KB)
 
 
418 LI/418/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała nr LI.418.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (155,17KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.418.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,24KB)
 
 
419 LI/419/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Lubrza na lata 2023 – 2027 PDFUchwała nr LI.419.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (423,92KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.419.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (115,21KB)
 
 
420 LI/420/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lubrza PDFUchwała nr LI.420.2023 z dnia 14 czerwca 2023r.pdf (252,89KB)
 
po14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk .PDFgłosowanie Uchwały Nr LI.420.2023 z dn. 14.06.2023r.pdf (113,63KB) Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2023r. poz. 1978
421 LII/421/2023 z dnia 02 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała.LII.421.2023.2023-08-02.pdf (167,14KB) z dniem 1 września 2023r. PDFLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubrza - wykaz głosowań.pdf (18,69KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 03.08.2023r. poz. 2415
422 LII/422/2023 z dnia 02 sierpnia 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała.LII.422.2023.pdf (384,28KB) z dniem podjęcia PDFLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubrza - wykaz głosowań.pdf (18,69KB) Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 03.08.2023r. poz. 2416
423 LII/423/2023 z dnia 02 sierpnia 2023r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFLII.423.2023.pdf (122,56KB)

PDFWPF ZAŁ. NR 1.pdf (3,06MB)
PDFWPF ZAŁ. NR. 2.pdf (146,69KB)
 

z dniem podjęcia PDFLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubrza - wykaz głosowań.pdf (18,69KB)  
424 LIII/424/2023 z dnia 26 września 2023r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca 2023r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała.LIII.424.2023.2023-09-26.pdf (275,50KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.424.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (113,73KB)
 
 
425 LIII/425/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała.LIII.425.2023.2023-09-26.pdf (638,65KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.425.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (114,14KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 27.09.2023r. poz. 2797
426 LIII/426/2023 z dnia 26 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe w Gminie Lubrza PDFUchwała.LIII.426.2023.2023-09-26.pdf (166,47KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.426.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (113,27KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 27.09.2023r. poz. 2798
427 LIII/427/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotów wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu PDFUchwała.LIII.427.2023.2023-09-26.pdf (171,10KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.427.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (112,48KB)
 
 
428 LIII/428/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lubrza PDFUchwała.LIII.428.2023.2023-09-26.pdf (168,38KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.428.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (114,13KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 27.09.2023r. poz. 2799
429 LIII/429/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała.LIII.429.2023.2023-09-26.pdf (1,30MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.429.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (111,23KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 27.09.2023r. poz. 2800
430 LIII/430/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.430.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (113,12KB)
PDFWPF ZAŁ. NR 1.pdf (3,06MB)
PDFWPF ZAŁ. NR 2.pdf (147,30KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.430.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (113,12KB)
 
 
431 LIII/431/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2023 r. pomocy finansowej na realizację zadania: remont drogi powiatowej nr DP 1279 relacji DK 40 -Olszynka - Słoków PDFUchwała.LIII.431.2023.2023-09-26.pdf (191,47KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.431.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (117,28KB)
 
 
432 LIII/432/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie przekazania w 2023 r. środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku PDFUchwała.LIII.432.2023.2023-09-26.pdf (170,32KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.432.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (118,57KB)
 
 
433 LIII/433/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała.LIII.433.2023.2023-09-26.pdf (204,50KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.433.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (113,62KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 27.09.2023r. poz. 2801
434 LIII/434/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LIII.434.2023.2023-09-26.pdf (161,46KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.434.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (111,55KB)
 
 
435 LIII/435/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LIII.435.2023.2023-09-26.pdf (160,27KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.435.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (112,10KB)
 
 
436 LIII/436/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała.LIII.436.2023.2023-09-26.pdf (163,97KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.436.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (112,76KB)
 
 
437 LIII/437/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LIII.437.2023.2023-09-26.pdf (160,28KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.437.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (111,94KB)
 
 
438 LIII/438/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LIII.438.2023.2023-09-26.pdf (161,05KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.438.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (112,23KB)
 
 
439 LIII/439/2023 z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw PDFUchwała.LIII.439.2023.2023-09-26.pdf (162,55KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIII.439.2023 z dn. 26.09.2023r.pdf (112,76KB)
 
 
440 LIV/440/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała.LIV.440.2023.2023-10-30.pdf (1,52MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.440.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (113,03KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 06.11.2023r. poz. 3254
441 LIV/441/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr LIV.441.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (148,35KB)
PDFZAŁ. nr 1 do Uchwały nr LIV.441.2023 z dnia 30.10.2023.pdf (2,74MB)
PDFZAŁ. nr 2 do Uchwały nr LIV.441.2023 z dnia 30.10.2023r.pdf (224,40KB)

 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.441.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (115,31KB)
 
 
442 LIV/442/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego w Lubrzy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFUchwała.LIV.442.2023.2023-10-30.pdf (242,60KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.442.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (119,16KB)
 

zmieniona Uchwałami :
Nr II/9/24 z dn.23.05.24r. , Nr IV/21/24 z dn. 26.06.24r.

443 LIV/443/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Trzebinie na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFUchwała.LIV.443.2023.2023-10-30.pdf (242,29KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.443.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (119,23KB)
 
zmieniona Uchwałami :
Nr II/10/24 z dn.23.05.24r. , Nr IV/22/24 z dn. 26.06.24r.
444 LIV/444/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFUchwała.LIV.444.2023.2023-10-30.pdf (241,58KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.444.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (119,64KB)
 
zmieniona Uchwałami :
Nr II/11/24 z dn.23.05.24r. , Nr IV/23/24 z dn. 26.06.24r.
445 LIV/445/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 19 września 2023r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała.LIV.445.2023.2023-10-30.pdf (362,15KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.445.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (115,86KB)
 
 
446 LIV/446/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy PDFUchwała.LIV.446.2023.2023-10-30.pdf (238,01KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.446.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (115,45KB)
 
447 LIV/447/2023 z dnia 30 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2023 r. pomocy finansowej na kontynuację realizacji zadania: remont drogi powiatowej Nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka PDFUchwała.LIV.447.2023.2023-10-30.pdf (240,37KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIV.447.2023 z dn. 30.10.2023r.pdf (119,08KB)
 
 
448 LV/448/2023 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 PDFUchwała.LV.448.2023.2023-11-20.pdf (403,06KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.448.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (115,47KB)
 
 
449 LV/449/2023 z dnia 20 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała.LV.449.2023.2023-11-20.pdf (207,17KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk. PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.449.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (115,14KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.11.2023r. poz. 3344
450 LV/450/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała.LV.450.2023.2023-11-20.pdf (203,83KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.450.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (114,70KB)
 
 
451 LV/451/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Trzebina do 2032 roku"

PDFUchwała.LV.451.2023.2023-11-20.pdf (1,03MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.451.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (113,81KB)
 
 
452 LV/452/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lubrza do 2032 roku"

PDFUchwała.LV.452.2023.2023-11-20.pdf (1,00MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.452.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (113,60KB)
 
 
453 LV/453/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r.

PDFUchwała.LV.453.2023.2023-11-20.pdf (1 011,49KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.453.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (112,08KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 24.11.2023r. poz. 3348
454 LV/454/2023 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała.LV.454.2023.2023-11-20.pdf (122,76KB)
PDFZAŁ. NR 1 do WPF.pdf (3,07MB)
PDFZAŁ. NR 2 do WPF.pdf (147,97KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.454.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (114,42KB)
 
 
455 LV/455/2023 z dnia 20 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030 PDFUchwała.LV.455.2023.2023-11-20.pdf (378,86KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LV.455.2023 z dn. 20.11.2023r.pdf (115,54KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 23.11.2023r. poz. 3345
456 LVI/456/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030 PDFUchwała.LVI.456.2023.2023-12-20.pdf (378,35KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.456.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (116,64KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2023r. poz. 3870
457 LVI/457/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 r. PDFUchwała.LVI.457.2023.2023-12-20.pdf (204,85KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.457.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (113,59KB)
 
 
458 LVI/458/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2024 r. PDFUchwała.LVI.458.2023.2023-12-20.pdf (652,14KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.458.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (114,61KB)
 
 
459 LVI/459/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 PDFUchwała.LVI.459.2023.2023-12-20.pdf (371,60KB)
 
z dniem 1 stycznia 2024r. PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.459.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (115,57KB)
 
 
460 LVI/460/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności ,świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 PDFUchwała.LVI.460.2023.2023-12-20.pdf (251,60KB)
 
z dniem 1 stycznia 2024r. PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.460.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (119,62KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2023r. poz. 3871
461 LVI/461/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 PDFUchwała.LVI.461.2023.2023-12-20.pdf (249,16KB)
 
z dniem 1 stycznia 2024r. PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.461.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (119,41KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2023r. poz. 3872
462 LVI/462/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2023 r. PDFUchwała.LVI.462.2023.2023-12-20.pdf (590,50KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.462.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (113,11KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.12.2023r. poz. 3928
463 LVI/463/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała.LVI.463.2023.2023-12-20.pdf (122,03KB)
PDFZAŁ. NR 1 do uchwały.LVI.463.2023.2023-12-20.pdf (3,07MB)
PDFZAŁ. NR 2 do uchwały.LVI.463.2023.2023-12-20.pdf (148,04KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.463.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (115,42KB)
 
 
464 LVI/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony PDFUchwała.LVI.464.2023.2023-12-20.pdf (198,53KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.464.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (114,14KB)
 
 
465 LVI/465/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   PDFUchwała.LVI.465.2023.2023-12-20.pdf (1,31MB)
 

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2024r.

PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.465.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (116,84KB)
 
 
466 LVI/466/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych PDFUchwała.LVI.466.2023.2023-12-20.pdf (198,59KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.466.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (114,95KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 21.12.2023r. poz. 3873
467 LVI/467/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok PDFUchwała.LVI.467.2023.2023-12-20.pdf (3,60MB)
 
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2024r.  PDFgłosowanie Uchwały Nr LVI.467.2023 z dn. 20.12.2023r.pdf (114,45KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.12.2023r. poz. 3929
468 LVII/468/2024 z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2024 r. PDFUchwała.LVII.468.2024.2024-01-16.pdf (793,84KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVII.468.2024 z dn. 16.01.2024r.pdf (113,48KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 17.01.2024r. poz. 157
469 LVII/469/2024 z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała.LVII.469.2024 2024-01-16.pdf (121,65KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVII.469.2024 z dn. 16.01.2024r.pdf (115,57KB)
 
 
470 LVII/470/2024 z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała.LVII.470.2024.2024-01-16.pdf (229,04KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVII.470.2024 z dn. 16.01.2024r.pdf (113,19KB)
 
 
471 LVIII/471/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubrza PDFUchwała.LVIII.471.2024.2024-02-27.pdf (207,78KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.471.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (115,64KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.02.2024r. poz. 532
472 LVIII/472/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 15 stycznia 2024 r.  zawartych w piśmie Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z siedzibą w Kielcach o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organu stanowiącego oraz o podjęcie uchwał PDFUchwała.LVIII.472.2024.2024-02-27.pdf (309,10KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.472.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (117,68KB)
 
 
473 LVIII/473/2024 z dnia 27 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę nr LVI/457/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 r. PDFUchwała.LVIII.473.2024.2024-02-27.pdf (248,00KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.473.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (115,27KB)
 
 
474 LVIII/474/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA PDFUchwała.LVIII.474.2024.2024-02-27.pdf (477,33KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.474.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (120,95KB)
 
 
475 LVIII/475/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina” PDFUchwała.LVIII.475.2024.2024-02-27.pdf (503,24KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.475.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (115,71KB)
 
 
476 LVIII/476/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LVIII.476.2024.2024-02-27.pdf (198,37KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.476.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (113,94KB)
 
 
477 LVIII/477/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony PDFUchwała.LVIII.477.2024.2024-02-27.pdf (198,77KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.477.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (113,77KB)
 
 
478 LVIII/478/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023-2030” PDFUchwała.LVIII.478.2024.2024-02-27.pdf (5,99MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.478.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (116,37KB)
 
 
479 LVIII/479/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2024 r. PDFUchwała.LVIII.479.2024.2024-02-27.pdf (968,06KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.479.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (113,12KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.02.2024r. poz. 542
480 LVIII/480/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała LVIII.480.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (256,07KB)
DOCXUchwała nr LVIII.480.2024 z dnia 27.02.2024r.docx (13,78KB)
PDFWPF ZAŁ. NR 1.pdf (3,06MB)
PDFWPF ZAŁ. NR 2.pdf (146,01KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.480.2024 z dn. 27.02.2024r.pdf (115,27KB)
 
 
481 LVIII/481/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika –  (osoba zanonimizowana), ze względu na braki formalne zgłoszenia PDFUchwała.LVIII.481..2024.2024-02-27.pdf (228,52KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LVIII.481.2024 z dn.. 27.02.2024r.pdf (117,40KB)

 
 
482 LIX/482/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 PDFUchwała.LIX.482.2024.2024-03-15.pdf (211,47KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIX.482.2024 z dn. 15.03.2024r.pdf (118,56KB)
 
 
483 LIX/483/2024  z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2024 r. PDFUchwała.LIX.483.2024.2024-03-15.pdf (682,14KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIX.483.2024 z dn. 15.03.2024r.pdf (114,11KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 19.03.2024r. poz. 789
484 LIX/484/2024  z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFuchwała nr LIX.484.2024 z dn. 15.03.2024r.pdf (258,47KB)
DOCXUchwała nr LIX.484.2024 z dn. 15.03.2024r.docx (13,68KB)
PDFWPF ZAŁ. NR 1.pdf (3,06MB)
PDFWPF ZAŁ. NR 2.pdf (147,66KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LIX.484.2024 z dn. 15.03.2024r.pdf (116,00KB)
 
 
485 LX/485/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2024 -2027 PDFUchwała.LX.485.2024.2024-03-26.pdf (939,45KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.485.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (116,09KB)
 
 
486 LX/486/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza PDFUchwała.LX.486.2024.2024-03-26.pdf (241,33KB)
 
z dniem 1 września 2024 r. PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.486.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (115,27KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.03.2024r. poz. 914
487 LX/487/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy PDFUchwała.LX.487.2024 .2024-03-26.pdf (203,44KB)
 

z dniem podjęcia

NIEWAŻNA - Rozstrzygniecie nadzorcze RIOPDFRozstrzygnięcie nadzorcze - unieważnienie Uchwały Nr LX.487.2024 z dn. 26.03.24r.pdf (1,95MB)

PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.487.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (115,80KB)
 
 
488 LX/488/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LX.488.2024.2024-03-26.pdf (198,44KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.488.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (114,38KB)
 
 
489 LX/489/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LX.489.2024.2024-03-26.pdf (198,44KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.489.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (114,81KB)
 
 
490 LX/490/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała.LX.490.2024.2024-03-26.pdf (198,95KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.490.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (114,20KB)
 
 
491 LX/491/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lubrza PDFUchwała.LX.491.2024.2024-03-26.pdf (639,48KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.491.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (114,15KB)
 
 
492 LX/492/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2024 PDFUchwała.LX.492.2024.2024-03-26.pdf (246,55KB)
 
po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. opolsk PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.492.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (115,39KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 03.04.2024r. poz. 1025
493 LX/493/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2024 r. PDFUchwała.LX.493.2024.2024-03-26.pdf (1,11MB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.493.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (113,76KB)
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 28.03.2024r. poz. 915
494 LX/494/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała LX.494.2024 z dn.26.03.2024r.pdf (3,97MB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr LX.494.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (3,06MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr LX.494.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (147,31KB)
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr LX.494.2024 z dn. 26.03.2024r.pdf (116,10KB)