Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349), Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28  czerwca 2011 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza  (Dz. Urz. Woj. opolskiego z 2011 r., Nr 82, poz. 1076) oraz zarządzenia Nr 0050.406.2018 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 sierpnie 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej  uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Wójt Gminy Lubrza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice, Jasiona, Trzebina, Prężynka ( z przysiółkiem Dobroszewice), Nowy Browiniec, Olszynka, Laskowice, Słoków dotyczących zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Przedmiot konsultacji

projekt uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej  uchwałę
w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.
- załącznik nr 1

Termin konsultacji

4 września 2018 r. - 18 września 2018r.

Obszar konsultacji

Gmina Lubrza

Sposób ogłoszenia konsultacji

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubrza www.bip.lubrza.opole.pl w zakładce OGŁOSZENIA – konsultacje społeczne  oraz stronę internetową Gminy Lubrza www.lubrza.opole.pl w zakładce AKTUALNOŚCI,
  2. Wyłożenie projektu zmiany statutu w Urzędzie Gminy Lubrza (pok. 202), w dniach i godzinach urzędowania.
  3. Wzór formularza konsultacyjnego, - w załączniku nr 2

Forma zgłoszenia opinii

  1. Złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy (pok. 208), w dniach i godzinach urzędowania;
  2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: urzad@lubrza.opole.pl
  3. Przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48 – 231 Lubrza.

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji

Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie BIP Urzędu Gminy
w Lubrzy www.bip.lubrza.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
w sposób zwyczajowo przyjęty

Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych zmian.

Załączniki :
1.
PDFZarządzenie Wójta wraz z projektem uchwały.pdf (1,65MB) DOCZARZĄDZENIE nr 0050.406.2018 z dn. 27.08.2018r..doc (70,00KB)
2. PDFFormularz zgłoszenia.pdf (602,86KB) DOCformularz zgłoszenia opinii.doc (38,50KB)
3. PDFStatut Sołectw Gminy Lubrza.pdf (631,84KB)

WYNIKI KONSULTACJI :

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf (361,91KB)
DOCXsprawozdanie.docx (24,85KB)

Wójt Gminy Lubrza
(-) Mariusz Kozaczek