Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2018

PDFUG INFORMACJA DODATKOWA.pdf (213,97KB) 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

 PDFZarządzenie Nr 0050.322.2017 z dnia 14 listopada 2017r..pdf (1,15MB)

 PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf (394,57KB)

 1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 490/2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcje uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf (815,41KB)


 2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 14 listopada 2017r.pdf (3,78MB)

PDFInformacja za I kwartał 2018r.pdf (184,83KB)

PDFInformacja za II kwartał 2018r..pdf (156,29KB)

PDFInformacja za III kwartał 2018r.pdf (194,02KB)

PDFInformacja za IV kw 2018r..pdf (179,64KB)    PDFInformacja za IV kwartal 2018 r..pdf (154,86KB)
  PDFInformacja za IV kwartał 2018 roku - korekta.pdf (103,38KB)    PDFInformacja za IV kwartał korekta 2018 r..pdf (154,89KB)
PDFInformacja za IV kwartał 2018 korekta.pdf (290,79KB)

PDFInformacja za IV kwartał 2018 r. - korekta.pdf (176,48KB)  
 


 

PDFInformacja za 2018 r. korekta.pdf (467,70KB) PDFInformacja za 2018 r. - korekta.pdf (165,62KB)

PDFInformacja pomoc publiczna.pdf (208,04KB) PDFInformacja pomoc publiczna.pdf (98,07KB)
 


 2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 488/2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcje uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018.

1. PDFOpinia.pdf (950,26KB)


3. Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 489/2017 w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
1. PDFOpinia.pdf (759,97KB)

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubrza
1. PDFUchwała Nr XXX.213.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (4,36MB)

5. Budżet Gminy Lubrza na rok 2018
1. PDFUchwała Nr XXX.214.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (706,86KB)

2. Uchwała nr 714/2017z dnia 23 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2.1 PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (553,79KB)

3. Uchwała nr 746/2017z dnia 23 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

3.1 PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (613,71KB)

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 372/2018 z dnia 25 września 2018r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

1. PDFOpinia.pdf (912,65KB)

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018.

1. PDFZarządzenie NR 0050.46.2019 z dnia 22 marca 2019r..pdf (135,03KB)

    PDFZarządzenie NR 0050.46.2019 z dnia 22 marca 2019.pdf (107,94KB)

2. PDFSprawozdanie.pdf (963,15KB)

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 101/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2018 rok.

1. PDFOpinia.pdf (802,01KB)

9.Sprawozdania finansowe
9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy:

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (1,09MB) PDFBilans jednostki budżetowej korekta.pdf (1,87MB)

PDFUG BILANS.pdf (164,84KB) PDFUG BILANS KOREKTA.pdf (165,22KB)

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA.pdf (377,76KB) PDFBilans z wykonania budżetu jst korekta.pdf (622,75KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (817,19KB) PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) korekta.pdf (1,34MB)

PDFUG RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf (141,78KB) PDFUG RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOREKTA.pdf (141,71KB)

PDFGPP ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf (127,41KB)

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (744,60KB) PDFZestawienie zmian funduszu jednostki korekta.pdf (1,25MB)

PDFUG ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf (128,37KB) PDFUG ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU KOREKTA.pdf (128,02KB)

PDFINFORMACJA DODATKOWA UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (1,77MB)

PDFUG INFORMACJA DODATKOWA.pdf (213,97KB)

PDFKOREKTA INFORMACJI DODATKOWEJ UG LUBRZA.pdf (1,35MB)
 

9.2 Sprawozdania finansowe Gminne Przedszkole Publiczne:

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (1,04MB)PDFGPP BILANS.pdf (164,08KB)

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GPP LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (760,83KB) PDFGPP RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf (140,68KB)

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (698,71KB) PDFGPP ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf (127,41KB)

PDFINFORMACJA DODATKOWA GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (1,77MB)PDFGPP INFORMACJA DODATKOWA.pdf (214,95KB)
 

9.3 Sprawozdania finansowe Szkoła Podstawowa

 
9.4 Sprawozdania finansowe Ośrodek Pomocy Społecznej:
 
 
 
9.5  Sprawozdania finansowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
 
 
9.6 Łączne sprawozdania finansowe jednostki budżetowej:
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (567,86KB) PDFBilans z wykonania budżetu jst korekta.pdf (975,59KB) PDFGMINA BILANS WYKONANIE BUDZETU.pdf (134,12KB)
PDFGMINA BILANS WYKONANIE BUDZETU KOREKTA.pdf (134,16KB)

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GMINA LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (816,82KB) PDFRachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy korekta.pdf (1,35MB) PDFGMINA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf (142,20KB)
PDFGMINA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOREKTA.pdf (142,49KB)

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf (726,50KB) PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki korekta.pdf (1,22MB)PDFGMINA ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf (129,18KB) PDFGMINA ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU KOREKTA.pdf (128,80KB)