Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2018

PDFUG INFORMACJA DODATKOWA.pdf 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

 PDFZarządzenie Nr 0050.322.2017 z dnia 14 listopada 2017r..pdf

 PDFAutopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza.pdf

 1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 490/2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcje uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia.pdf


 2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 14 listopada 2017r.pdf

PDFInformacja za I kwartał 2018r.pdf

PDFInformacja za II kwartał 2018r..pdf

PDFInformacja za III kwartał 2018r.pdf

PDFInformacja za IV kw 2018r..pdf    PDFInformacja za IV kwartal 2018 r..pdf
  PDFInformacja za IV kwartał 2018 roku - korekta.pdf    PDFInformacja za IV kwartał korekta 2018 r..pdf
PDFInformacja za IV kwartał 2018 korekta.pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2018 r. - korekta.pdf  
 


 

PDFInformacja za 2018 r. korekta.pdf PDFInformacja za 2018 r. - korekta.pdf

PDFInformacja pomoc publiczna.pdf PDFInformacja pomoc publiczna.pdf
 


 2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 488/2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcje uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018.

1. PDFOpinia.pdf


3. Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 489/2017 w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
1. PDFOpinia.pdf

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubrza
1. PDFUchwała Nr XXX.213.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf

5. Budżet Gminy Lubrza na rok 2018
1. PDFUchwała Nr XXX.214.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf

2. Uchwała nr 714/2017z dnia 23 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2.1 PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

3. Uchwała nr 746/2017z dnia 23 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

3.1 PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 372/2018 z dnia 25 września 2018r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

1. PDFOpinia.pdf

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018.

1. PDFZarządzenie NR 0050.46.2019 z dnia 22 marca 2019r..pdf

    PDFZarządzenie NR 0050.46.2019 z dnia 22 marca 2019.pdf

2. PDFSprawozdanie.pdf

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 101/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2018 rok.

1. PDFOpinia.pdf

9.Sprawozdania finansowe
9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy:

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf PDFBilans jednostki budżetowej korekta.pdf

PDFUG BILANS.pdf PDFUG BILANS KOREKTA.pdf

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA.pdf PDFBilans z wykonania budżetu jst korekta.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) korekta.pdf

PDFUG RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf PDFUG RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOREKTA.pdf

PDFGPP ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf PDFZestawienie zmian funduszu jednostki korekta.pdf

PDFUG ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf PDFUG ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU KOREKTA.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf

PDFUG INFORMACJA DODATKOWA.pdf

PDFKOREKTA INFORMACJI DODATKOWEJ UG LUBRZA.pdf
 

9.2 Sprawozdania finansowe Gminne Przedszkole Publiczne:

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdfPDFGPP BILANS.pdf

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GPP LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf PDFGPP RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdf PDFGPP ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA GPP LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2018.pdfPDFGPP INFORMACJA DODATKOWA.pdf
 

9.3 Sprawozdania finansowe Szkoła Podstawowa

 
9.4 Sprawozdania finansowe Ośrodek Pomocy Społecznej:
 
 
 
9.5  Sprawozdania finansowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
 
 
9.6 Łączne sprawozdania finansowe jednostki budżetowej: