Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2017

1.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 496/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
- PDFZałącznik.pdf (111,89KB)
- PDFUchwała Nr XX.154.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (717,19KB)
 

2. BUDŻET GMINY LUBRZA NA ROK 2017

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 495/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017r.

 

- PDFInformacja za IV kawrtał 2017r..pdf (200,87KB)   PDFInformacja za IV kwartał 2017 - korekta.pdf (153,46KB)

- PDFInformacja za III kwartał 2017r..pdf (189,16KB)
- PDFInformacja za II kwartał 2017r.pdf (155,34KB)
- PDFInformacja za I kwartał 2017r.pdf (105,86KB)
- PDFZałącznik...pdf (100,67KB)
- PDFUchwała Nr XX.155.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (643,80KB)

3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 654/2016 z dnia 19 stycznia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
PDFopinia.pdf (66,29KB)

4.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 359/2017 z dnia 25 września 2017r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

-PDFopinia.pdf (330,42KB)

5. Sprawozdania finansowe

5.1 Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej:

 - PDFBilans jednostki budżetowej UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf (1,30MB)
 - PDFRachunek zysków i strat jednostki UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf (834,16KB)
 - PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf (724,72KB)
 - PDFBilans z wykonania budżetu jst UG Lubrza na dzień 31-12-2017r.pdf (558,89KB) PDFBilans z wykonania budżetu jst UG Lubrza na dzień 31-12-2017r. - korekta.pdf.pdf (548,27KB)
 

5.2 Łączne sprawozdania finansowe jednostki budżetowej jako jednostki nadrzędnej:

 - PDFBilans jednostki budżetowej i sam. zak. budż. na dzień 31-12-2017r..pdf (1,32MB)
 - PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2017r..pdf (734,83KB)
 - PDFRachunek zysków i strat na dzień 31-12-2017r..pdf (857,26KB)
 - PDFBilans w wykonania budżetu państwa, jednostki i sam. terytorialnego na dzień 31-12-2017r..pdf (711,86KB)   PDFBilans w wykonania budżetu państwa, jednostki i sam. terytorialnego na dzień 31-12-2017r.- korekta.pdf.pdf (701,57KB)
 


6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne w wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017

- PDFZarządzenie Nr 0050.363.2018 z dnia 19 marca 2018r..pdf (5,65MB)

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 115/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2017 rok.

- PDFOpinia.pdf (1,15MB)