Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2017

1.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 496/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
- PDFZałącznik.pdf
- PDFUchwała Nr XX.154.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 

2. BUDŻET GMINY LUBRZA NA ROK 2017

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 495/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017r.

- PDFInformacja za 2017.pdf

- PDFInformacja za IV kawrtał 2017r..pdf   PDFInformacja za IV kwartał 2017 - korekta.pdf

- PDFInformacja za III kwartał 2017r..pdf
- PDFInformacja za II kwartał 2017r.pdf
- PDFInformacja za I kwartał 2017r.pdf
- PDFZałącznik...pdf
- PDFUchwała Nr XX.155.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf

3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 654/2016 z dnia 19 stycznia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
PDFopinia.pdf

4.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 359/2017 z dnia 25 września 2017r.  sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

-PDFopinia.pdf

5. Sprawozdania finansowe

5.1 Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej:

 - PDFBilans jednostki budżetowej UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFRachunek zysków i strat jednostki UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki UG Lubrza na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFBilans z wykonania budżetu jst UG Lubrza na dzień 31-12-2017r.pdf PDFBilans z wykonania budżetu jst UG Lubrza na dzień 31-12-2017r. - korekta.pdf.pdf
 

5.2 Łączne sprawozdania finansowe jednostki budżetowej jako jednostki nadrzędnej:

 - PDFBilans jednostki budżetowej i sam. zak. budż. na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFRachunek zysków i strat na dzień 31-12-2017r..pdf
 - PDFBilans w wykonania budżetu państwa, jednostki i sam. terytorialnego na dzień 31-12-2017r..pdf   PDFBilans w wykonania budżetu państwa, jednostki i sam. terytorialnego na dzień 31-12-2017r.- korekta.pdf.pdf
 


6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne w wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017

- PDFZarządzenie Nr 0050.363.2018 z dnia 19 marca 2018r..pdf

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 115/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2017 rok.

- PDFOpinia.pdf
 


 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  22-12-2016 08:30
  przez: Alina Woehl
 • zmodyfikowano:
  14-06-2018 14:04
  przez: Magdalena Pluta
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 1979
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×