Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Lubrza  informuje, że Uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

 

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne: 

 

 • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

 • 37,50zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629). 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt wydaje decyzję określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629).

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2016
  przez: Tomasz Włodarczyk
 • opublikowano:
  12-12-2016 12:09
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 13:45
  przez: Piotr Głownia
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 3939
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl